torsdag 8 december 2011

Stärk småföretagares rätt - Stoppa bluffakturor.

Allt fler i Sverige väljer att starta eget företag, men många enskilda företagare hamnar i kläm. Vårt regelverk är till stor del fortfarande anpassat till de större företagens behov. Ett exempel är bluffakturor. Tusentals svenska småföretag drabbas av dessa bedrägeriförsök enligt Svensk handel som räknar med att bedrägerierna omsätter cirka 1,2 miljarder kronor per år. (Lyssna gärna på kalibers reportage här.)

Så här skriver vi socialdemokrater i vår budgetmotion:
Allt fler i Sverige blir småföretagare eller enmansföretagare. Deras situation är i många avseenden jämförbar med enskilda konsumenters. Ofta saknar småföretagare den kunskap och de resurser som krävs för att bemöta felaktiga krav från exempelvis telefonförsäljare. En konsument som köper en vara via telefon, Internet eller postorder har enligt distans- och hemförsäljningslagen 14 dagars ångerrätt. Någon motsvarande lagstadgad ångerrätt för näringsidkare finns däremot inte. Företagare kan inte heller ansluta sig till Nix-Telefon. Regeringen bör ta initiativ till en översyn av lagstiftningen i syfte att stärka skyddet och underlätta för landets småföretagare.

Idag beslutade dessutom riksdagens Civilutskott, där jag är ordförande, att genomföra en hearing om bluffakturor under början av nästa år. På så sätt kan vi ytterligare sätta press på regeringen att också se de små företagens behov av ett förnyat regelverk.