torsdag 4 juni 2009

Fusk ska stävjas.

Av var och en efter förmåga – Åt var och en efter behov. Det är en stolt paroll i arbetarerörelsen och för att stävja fusk och misstankar om fusk tillsatte den förra regeringen en särskild delegation med ansvar att utreda missbruk i socialförsäkringarna. Varje krona som betalas ut till någon som inte har behov undergräver förtroendet för försäkringen.

Den nuvarande regeringen har mest ägnat tiden åt att rasera försäkringen och förändra reglerna så att sjuka människor kastas rakt ut i ingenting. Men de valde också att lägga om fokus i arbetet med missbruk. Istället för att jaga de stora fuskarna så straffar man alla småbarnsföräldrar och utmålar oss som potentiella fuskare. VAB-intyget har inte lett till att färre får ut ersättning, men har ökat byråkratin för både F-kassan och föräldrarna. Enligt media ser det ändå ut som att F-kassan klarar av att prioriterar det viktiga arbetet med att stävja fusk med mer träffsäkra metoder, trots den tuffa situation som regeringen satt dom i. Det är glädjande. Missbruk och misstanke om missbruk är ett hot mot välfärden och måste stävjas.

Om regeringen skulle vilja vara trovärdig i sitt arbete att värna legitimiteten för det gemensamma så har jag tre tips. 1. avskaffa VAB-intygen. 2. intensifiera arbetet med att stävja missbruk. 3. ta tag i skattefusket. Enligt skatteverkets egen utredning 2007 så går vi miste om 133 000 000 000 kronor varje år på grund av skattefusk.