fredag 12 juni 2009

Tankar om en behovet av en modern och radikal politik - i ord, handling och bild.

Jag har många tankar kring EP-valresultatet i Stockholm och jag ser med spänning fram emot en analys kring hur socialdemokratin åter kan bli mer relevant för oss i storstaden. Jag vill inte dra förhastade slutsatser och oroas över de som vädrar morgonluft och tre dagar efter valet stensäkert säger att det är sänkta skatter som behövs (sic!).

Det jag ser är främst tre signaler. 1. högerblocket ökade endast 0,12 procentenheter i Stockholm. 2. det ökade valdeltagandet främst gick till F! och PP. 3. de stockholmare som röstade vänster röstade för en politik som upplevdes mer tydligt radikal och framtidsinriktad än socialdemokratin.

Även om man inte ska förledas att blanda samman detta med ett val till kommun och riksdag är det en ganska tydlig signal om att det inte är mer högerpolitik, utan mer av radikal och modern politik för sammanhållning och solidaritet som stockholmaren önskar se. Detta tarvar till eftertanke både kring politikens innehåll och kring tilltalet. Om detta lär vi få återkomma i alla de samtal vi för med stockholmarna och i samtal med våra partikamrater i resten av landet.

En liten ögonblicksbild fick jag dock igår när Bang kom. Tilltal i politiken handlar både om vad man säger, hur man säger det och till vem man talar. I en liten enkät kring humor bland politiker fanns inte S med för att vi, enligt redaktionen, avböjt. Alla andra partier fanns, till och med Kd som nog inte har sina kärnväljare bland Bangs läsare. I slutet av tidningen fanns politisk reklam. Inget från S, men bland annat moderatkvinnorna hade valt att annonsera. Tolkningen blir lätt att socialdemokratin inte aktivt söker vare sig stöd eller samtal med Bangs läsare.

De registrerade partnerskapens tid är förbi. Nu är det riktiga äktenskap som gäller. Det är dags för S att gifta samman socialismen med feminismen – i både ord, handling och bild. Det är viktigt för framtiden, politikens innehåll och för att visa att vi kan möta de krav som många kvinnor (och män) i storstäderna ställer.

(För att inte misstolkas: Lösningen för S i storstäderna är inte en annons i Bang. Det krävs mer för att nå den urbane väljaren som söker svar på framtidens frågor. Jag ägnar min vakna tid åt samtal och funderingar kring varför den nationella strategin inte fungerade just i storstaden och hur vi kan gå vidare för att vinna förtroende i de växande delarna av landet.)