tisdag 21 juni 2011

M, FP, C, KD: Bra att utförsäkra 0-klassade.

Idag är det debatt i riksdagen om 0-klassade. De som helt ställs utan möjlighet till försörjning efter att de utförsäkrats. (Läs SR:s granskning här) Jag trodde, kanske för jag har svårt att tro nått annat, att de borgerliga skulle erkänna att detta är helt galet orimliga konsekvenser av en nitisk vilja att kasta ut sjuka människor ur sjukförsäkringen, men icke. De reserverar sig mot beslutet. Här är förslaget till beslut:

Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Vissa ändringar i sjukförsäkringen,
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som kan träda i kraft senast den 1 januari 2012 i fråga om ersättning till personer som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning och som saknar SGI eller har en låg SGI samt om ändrade kriterier för prövning av arbetsförmågan efter dag 180 i sjukperioden.
Reservation (M, FP, C, KD)

"Regeringens gäst hos verkligheten" har dock goda nyheter: