söndag 22 april 2012

En viktig och rolig helg med (S) i Stockholm.

Den här helgen ägnar jag åt årsmöte med socialdemokraterna i Stockholm. Som ordförande i partidistriktet ägnade jag stora delar av första dagen åt att vara i talarstolen för att öppna, tacka partiordföranden som gästade oss, men framför allt delta i debatterna som föredragande för några av de 172 motioner som vi behandlar under helgen. Det är bra stämning, spännande politiska diskussioneer och bra beslut för att kunna göra Stockholm till en ännu bättre stad.

Och vill du se hur vi hade det på vår första dag så titta här.
På vår hemsida kan du följa besluten.