torsdag 9 juni 2011

Bidrags-Sverige.

Under första kvartalet 2011 hade vi i Sverige en tillväxt på 6,4%. Nya siffror från socialstyrelsen visar att under samma tre månader betalades det ut 2 486 000 000 kr i ekonomiskt bistånd (flyktingar borträknade). Det är mycket. Det är en ökning jämfört med första kvartalet år 2010. Och det är ett enormt slöseri med mänskliga resurser, då många av dom som tvingas stå med mössan i hand utanför socialkontoren inte har några andra problem än att de inte kan få ett jobb.

Varför inte istället aktiv arbetsmarknadspolitik, utbildning som möter behoven hos näringslivet och en fungerande omställningsförsäkring? Så här ungefär.