måndag 31 oktober 2011

Det krävs mod för att ta ansvar för grön upprustning av miljonprogrammen.

Det räcker inte att som stadsministern rabbla ordet ansvar som ett mantra. För att ta ansvar på riktigt krävs mod. Till skillnad från idag hade vi på 60- och 70-talen modiga politiker som vågade ta ansvar för framtiden och bygga bort bostadsbristen. Det är lätt att idag hitta brister i miljonprogramsbyggena, men modet att göra något åt det kräver mer.

Hela beståndet av lägenheter från 60- och 70-talet står inför behov av renovering och idag rapporterar ekot om hur dyra renoveringarna blir. Lyssna gärna på inslaget.

Att ta ansvar för framtiden idag skulle vara att underlätta för renovering och samtidigt ta den unika chansen att klimatanpassa miljonprogrammens hus. I den socialdemokratiska skuggbudgeten föreslår vi en statlig lånegaranti för grön upprustning av rekordårens lägenheter. En garantiram på 20 miljarder kronor skulle täcka upprustning av 60 000 lägenheter. I områden med särskilt svag socioekonomisk status där det är svårt att höja hyrorna för de boende ska staten på vissa villkor kunna subventionera lånegarantiavgiften. Dessutom kan en nödvändig upprustning av miljonprogrammet skapa upp emot 30 000 arbetstillfällen årligen.

Om detta förslag, och mycket annat, kan du läsa här i den socialdemokratiska skuggbudgeten.

fredag 28 oktober 2011

Jag skäms.

Jag skäms. Jag skäms så in i märgen. Sverige är ett rikt land ändå lever mer än 220 000 barn här i fattigdom.

Jag är en sån sorts politiker som drivs av ilska och jag är övertygad om att världen kan bli bättre. Jag har 220 000 anledningar att jobba galet hårt för att återvinna förtroende för (S) och för vår kamp för frihet och jämlikhet. Sverige förtjänar en stark socialdemokrati.

Vi måste orka se världen som den är och så här är det i Sverige idag:

torsdag 27 oktober 2011

Ny prognos: Byggandet går ner ytterligare.

Boverket skriver idag ner sin prognos över bostadsbyggandet. Man räknar nu med att antalet påbörjade bostäder minskar med 5 procent i år och 8 procent nästa år. Detta från redan rekordlåga nivåer. 2010 färdigställdes 19 500 lägenheter, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2009. Detta samtidigt som bostadsbristen är skriande, bara i gruppen unga är en kvarts miljon bostadslösa.

Regeringens ointresse är skrämmande. De säger nej till alla slags stimulanser som leder till att fler bostäder byggs. Istället föreslår de bara höjda bidrag och skatteavdrag för den som hyr ut rum.

Men det går att välja en annan väg. Det går att föra en bostadspolitik för ökat byggande om man vill. Jag vill. Ett konkret sätt att kicka igång byggandet omedelbart skulle vara den Byggmiljard som finns i den socialdemokratiska skuggbudgeten.

tisdag 25 oktober 2011

Boende är viktigare än mode och shopping.

Idag pressenterar SABO en netnografisk studie som bekräftar det självklara - Unga är kloka! Av 30 miljoner genomsökta blogginlägg handlade 2,5 miljoner om boende, att jämföra med 1,5 miljoner som handlade om mode och shopping. Läs gärna hela rapporten Ungas syn på boende.

Mind the Gap - Urban stadsplanering.

Igår deltog jag i ett Tällberg Foundation-seminarie på arkitekturmässan. Rubriken var Mind the Gap och diskussionerna mellan oss arkitekter, stadsplanerare, UNHABITAT-tjänstemän, politiker och civilsamhällets innovatörer rörde urbaniseringens utmaningar ur många olika perspektiv.

I min ganska målfokuserade hjärna skapade seminariet en hel del tankar om inkluderande processer och vägar till långsiktigt hållbara städer. Två snabba reflektioner kan sammanfattas så här:

Att bo i en stad är att bo tillsammans. Gemensamma intressen (kollektivtrafik, allmänningar, hyreshus…) måste ha företräde i en stad. Vill man vara ensam är en stad kanske inte rätt plats.

Vi kommer se tillbaka på den här tiden som mycket konstig. Där den största delen mitt på gatan ockuperades av bilar, människorna gick upptryckta vid kanten mot husväggarna.

måndag 24 oktober 2011

FN-dagen idag. Se världens flickor.

•70-140 miljoner flickor och kvinnor i världen har blivit könsstympade
•28 000 flickor under 18 år gifts bort varje dag
•I Afrika och Asien uppskattar man att flickor i åldern 10-14 år i genomsnitt arbetar sju timmar om dagen i sina hem
•I utvecklingsländerna saknar 14 % av flickorna i åldern 15-24 år läs- och skrivkunnighet
•Majoriteten av de 75 miljoner barn som inte får gå i skolan är flickor
•Varje år dör 70 000 flickor i åldern 15-19 år av förlossningskomplikationer, ofta p.g.a. att deras kroppar inte är färdigutvecklade
•De 30 miljoner flickor som lever som gatubarn i världen är oerhört utsatta för våld och sexuella övergrepp

Till och från riskerar man tappa tron, men jag är övertygad om att en rättvis värld är möjlig. Världen är full av flickor som behöver vårt stöd. Ett sätt att bidra till att göra världen lite bättre är Solidaritetsfonden.

tisdag 18 oktober 2011

The Stone Roses återförenas!

Äntligen. The Stone Roses återförenas och spelar nyproducerat material. Åh, det är en god nyhet för en tant som mig. Jag vill bjuda på en av mina Stone Roses-favoriter, som finns på vinden på en raspig LP med väl tummat konvolut.

söndag 16 oktober 2011

Hur skadad är socialdemokratin?

Den frågan försökte jag att svara på i Nyhetsmorgon i morse.
Hur%20skadad%20%C3%A4r%20socialdemokratin?

fredag 14 oktober 2011

Ett långt VU-möte är avslutat.

Det har vart en turbulent vecka och många människor är besvikna på oss socialdemokrater och på vår partiordförande.

Jag sitter på tunnelbanan på väg hem efter ett riktigt långt VU-möte. Självklart, långt. Allt annat hade vart oansvarigt. Läget i vårt parti är ytterst allvarligt och då är det viktigt att vi i partiets yttersta ledning har ordentliga diskussioner. Samtalen och frågorna under dagen har vart raka, krisiska och stundtals känslosamma.

Sverige förtjänar en stark socialdemokrati. Håkan Juholt själv orkar och vill ge sig ut i landet och samtala kring Sveriges framtida färdriktning. Jag, och VU, stödjer honom i detta. Nu lägger vi all kraft på att samla oss, tala med människor och återvinna förtroende för våra idéer och vårt parti. Vi har en lång resa tillbaka.

onsdag 5 oktober 2011

Byggmiljard och Grön omställning.

I den socialdemokratiska oppositions-budgeten vill vi ta ansvar för att bygga Sverige starkt och konkurrenskraftigt inför framtiden. På bostadssidan finns många spännande idéer som går att läsa i vår Bostadsmotion. Jag vill peka på två saker: Byggmiljarden och Grön upprustning av miljonprogrammen.

Byggmiljarden är en investeringsstimulans för att få igång nyproduk-tion av hyresrätter och studentbostäder. Stimulansen ska innehålla ett tak i kostnader för att kunna pressa bopriserna och ska vara riktat till den typ av boende som det finns störs behov av i varje region. Den typ av stimulans vi föreslår är et utveckling av den som Beverket i utvär-dering bedömt som mest träffsäker och effektiv.

Grön upprustning av miljonprogrammen vill vi kicka igång genom att pröva ett system med statliga lånegarantier. Det är ett konkret verktyg för ombyggnad, renovering och klimatomställning som med en garanti-ram på 20 miljarder skulle kunna täcka upprustning av 60 000 lägen-heter. I områden med särskilt svag socioekonomisk sammansättning avsätter vi en halvmiljard för att kunna subventionera lånegaranti-avgiften. På så sätt kan vi både göra stora miljövinster, förbättra hela bostadsbeståndet och motverka fattigdom och segregation.

Om skuggbudgten skriver också DN DN SvD SvD SvD AB AB expr

På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi.

Efter ett långt och stundtals mödosamt arbete finns nu ett tydligt socialdemokratiskt alternativ till regeringens statsbudget. Idag presenterar vi vårt budgetalternativ: På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi.

söndag 2 oktober 2011

Dagens boktips.

I dagens Aftonblad ger jag dessa två boktips. Ta fram tekanna, värme-ljus och mysfilten. Hösten är här. Håll till godo.

Min mosters migrän av Hanne-Vibeke Holst,
SJÄLVBIOGRAFI/ DEBATTBOK. Få böcker sätter på ett så träffsäkert sätt fingret på det där med att bli kvinna. För man föds ju som bekant inte till kvinna, utan man blir det. Genom sin mormor, mamma, systrar och genom sig själv väver Holst en tät väv av kvinnoidentitet. De små hindren, den självpåtagna identiteten och alla ickeval. En bild tecknas som sammantaget svarar på alla de frågor som var och en av oss har. De tankar som ibland gör oss små, och ibland gör oss till bitterfittor. Hanne-Vibeke Holst är så mycket mer än Kronprinsessan.

Dom dödar oss av Majgull Axelsson,
REPORTAGEBOK. Med sitt målande språk och med en rak enkelhet skildrar Axelsson sina egna möten med några av världens 100 miljoner gatubarn. Varje barn möts med respekt och varje livsöde är unikt. Jag läste boken i början av 90-talet på väg till Brasilien, dit jag åkte för att besöka utvecklingsprojekt i flera stora städer. Än i dag kan jag se barnen jag mötte framför mig, vart och ett av dem. Boken gav mig hopp, och den var min väg till Majgull Axelssons böcker. Hennes engagemang och rättvisepatos lyser också tydligt i hennes romaner. snart öppnar jag pärmarna på nya romanen "Moderspassion".