torsdag 26 juli 2012

Investeringarna till bostadsbyggande måste öka.

Jag har ägnat en hel del energi det senaste året åt att förnya socialdemokratisk bostadspolitik. Bland annat genom att leda arbetet i en av partistyrelsen tillsatt arbetsgrupp. Om detta skriver jag på DN-debatt idag under rubriken Vi vill öka bostadsbyggandet med statliga kreditgarantier. Den 1 oktober lägger arbetsgruppen fram sin slutrapport för partistyrelsen.

måndag 23 juli 2012

Jag fick ett brev...

Hej!

Jag har nu efter 3 års universitetsstudier på SLU Alnarp en färdig Landskapsingenjörsexamen och har fått drömjobbet som Gruppledare på ett väletablerat privat entreprenör företag i Stockholm.


Jag har valt att flytta dit jobben finns och har nu fixat ett välbetalt kanon jobb i Stockholm men har svårt att hitta nytt boende snabbt i Stockholm. Jag har hyrt i andrahand av en kompis nu i sommar men måste hitta nytt boende snabbt men har inte lyckats hittills.


Skulle du kunna hjälpa mig att hitta en lägenhet i Stockholm så jag kan flytta dit snarast möjligt? Så jag inte tvingas åka tillbaka hem till Skåne eller bli hemlös i Stockholm..


Du och hela Sverige vinner på det då ni fått en skattebetalare till härruppe i huvudstaden istället för att jag tvingas säga upp mig och gå arbetslös nere hos föräldrarna i Skåne för det är väl arbetslinjen som gäller fortfarande?


Tacksam för svar
/Xxxxx Xxxxxxx

Jag får många brev och många berör mig. Det här är ett av dom. Från en ung ambitiös kvinna. Jag svarade att jag tyvärr inte kan hjälpa henne. Inte henne och inte heller de övriga 248 000 unga bostadslösa i vårt land. Det jag kan göra är att fortsätta ett enträget arbete för en aktiv bostadspolitik. Det här brevet påminde mig om hur viktigt det arbetet är. Sverige har inte råd att slösa bort unga människors vilja att arbeta och vara med och göra det här landet ännu bättre. Sverige har inte råd att inte bygga bostäder.

lördag 21 juli 2012

En terrorist kan inte stoppa vår frihetsrörelse.

Imorgon är det ett år sedan det ofattbara skedde. På ett ungdomsläger i en sommaridyll avrättades 69 människor. Massakern var politisk. Ungdomarna var aktiva i en rörelse för frihet och jämlikhet och därför mördades de. En terrorist, ensam, men med näring från den extrema högerns idéer. Samma idéer som släckt så många människoliv tidigare. Samma idéer som fortfarande spirar och gror i Europa och i Sverige.

Jag tänker inte med ord försöka beskriva de känslor som är förknippade med Utøya och 22 juli 2011. Jag kan inte. Men jag kan hedra minnet av de mördade, genom att fortsätta kampen för frihet, jämlikhet och alla människors lika värde. En terrorist kan inte stoppa en frihetsrörelse. Men en frihetsrörelse kan stoppa den extrema högerns idéer och brott.


fredag 13 juli 2012

Stockholmsfientligheten slår mot hela Sveriges tillväxt.

Idag läser jag Stockholms Handelskammares senaste rapport 110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen – Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling. En sorglig läsning om hur avsaknaden av bostadspolitik hindrar Sveriges utveckling. För att ett litet exportberoende land som Sverige ska kunna stå starkt i internationell konkurrens krävs en politik som ger goda förutsättningar till tillväxt i hela landet. När tillväxten i huvudstaden aktivt hämmas så slår det mot hela Sverige.

Stockholms Handelskammare kan nog inte beskyllas för att vara en socialdemokratisk megafonorganisation. Just därför är det så befriande att de orkar kritisera tingens ordning och det totala misslyckande på Stockholms bostadsmarknad som högern på samtliga parlamentariska nivåer måste avkrävas ansvar för. Rapportens slutsatser avslutas ”Stockholms län, som dagligen växer med två fullsatta SL-bussar är i akut behov av omfat­tande bostadsinvesteringar under en lång period parat med kraftfulla reformer på bostadsmark­naden. Det behövs omedelbara åtgärder både på kommunal och statlig nivå för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad i huvudstadsregionen.”

torsdag 5 juli 2012