onsdag 28 november 2012

Märk ockupationen!

Socialdemokraterna drar nu igång kampanjen Märk ockupationen med krav på ursprungsmärkning av varor från israeliska bosättningar. En sån märkning skulle göra att att Sveriges konsumenter kan aktivt kan verka för att främja fred och utveckling i Mellanöstern. Om detta skriver Urban Ahlin och jag här.

torsdag 22 november 2012

Nyproduktionen fortsätter att sjunka och bostadsbristen öka.

Idag kom nya siffror från SCB som visar att nyproduktionen fortsätter sjunka från redan låga nivåer. Läs mer här.

onsdag 21 november 2012

Att svinga järnrör är inte "typiskt svenskt".

Jag trodde väl aldrig att vi i Sverige skulle få uppleva toppkandidater till riksdagen som i valrörelsen går runt på natten och skriker rasistiska och sexistiska ord åt okända människor. Att de sedan går iväg för att beväpna sig med stora järnrör, vänder tillbaka och när polisen kommer släpper vapnen och spelar oskyldiga och attackerade. Nej. Det trodde jag inte. Men det är vad som spelats upp för oss den senaste veckan, allt fångat på deras egen filmupptagning från kvällen som Expressen publicerar här, här, här och här.

Tycker jag då att Almqvist och Ekeroth borde lämna riksdagen? Jag tycker att sverigedemokraterna borde lämna riksdagen. Om det partiets inre liv har jag inga åsikter. Men både deras politiska program och deras företrädares beteende får mig att må illa och sporrar mig till fortsatt kamp för öppenhet, tolerans och för alla människors lika värde.

tisdag 13 november 2012

En kvarts miljon unga bostadslösa. Regeringens lösning: Höjda hyror.

Om det finns tomma lägenheter ska de självklart utnyttjas. Jag vill att det ska vara enkelt att hyra ut i andrahand, och att den som hyr ut ska få täckning för sina faktiska kostnader. Bostadsrättsägare ska inte förlora pengar på att bo utomlands under en period. Under hela processen har jag erbjudit regeringen att tillsammans genomför förändringar som faktiskt kan locka fram tomma lägenheter. Jag är övertygad om att Svergie skulle tjäna på ett genomarbetat, robust och blocköverskridande system för ökad andrahandsuthyrning.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under en tid fört förhandlingar med regeringen, men igår valde regeringen att avbryta förhandlingarna. Istället för en kompromiss om helheten väljer regeringen nu att gå vidare med höjda hyror enligt en marknadsmodell som beskrivs så här:

"Oavsett om ägaren till en bostad lånat pengar för att köpa den eller inte, kan bostadsinnehavet sägas binda kapital för ägaren. … Ägaren bör genom hyran få ersättning för denna kostnad. Det bör göras en objektiv bedömning av marknadsvärdet på bostaden som inte direkt påverkas av vad ägaren faktiskt betalat för den. På marknadsvärdet bör ägaren få tillgodoräkna sig en avkastningsränta, vilket ger en uppskattning av kapitalkostnaden."
(ur budgetpropositionen för 2013, volym 10, utgiftsområde 18, sida 71)

Jag kan som sagt tänka mig ett system där den som hyr ut kan få täckning för de faktiska kostnader man har tex i form av räntor. Men det är inte ett ”kostnadstäckningssystem” regeringen föreslår utan ren marknadshyra: Hyran ska sättas utifrån det värde lägenheten skulle betinga vid försäljning. Det är något helt annat än att få täckning för faktiska kostnader.

Vi har idag en kvarts miljon unga bostadslösa i det här landet och under förra året byggdes endast 1 722 ettor, den lägsta siffran på 23 år. Det enda regeringen erbjuder dessa unga är marknadshyror på andrahandsmarknaden. Det torde inte leda till några nya lägenheter, men kraftigt höjda hyror för de som redan idag tvingas bo i andra hand.

torsdag 8 november 2012

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid.

Idag har jag äran att presentera en ny socialdemokratisk bostadspolitik för jobb och hållbar framtid. Du kan läsa hela rapporten här. Det är konkret och tydlig politik för både ökad nyproduktion och för områdesförnyelse i miljonprogrammen. Sammantaget för att öka utbudet av bostäder och för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Landets bostadsminister beskriver problemen på bostadsmarknaden, medans jag beskriver verktyg för att lösa situationen. Nog är det lite synd att det då är han som är bostadsminister...

tisdag 23 oktober 2012

Hur kan Sverige få fler villaägare?

Med bostadsbrist i mer än hälften av landets kommuner måste bostadsbyggandet upp – på alla fronter. Sverige behöver både fler lägenheter, radhus och villor. Och det ena får inte stå emot det andra. Jämfört med förra året har nyproduktionen av småhus sjunkit med 57 procent (sic!). Om hur detta ska vändas hoppas jag att landets bostadsminister har några tankar och därför bjuder jag idag upp honom till debatt i riksdagens kammare.

Debattbegäran inlämnad, betyder debatt inom två veckor.

torsdag 11 oktober 2012

Internationella Flickdagen.

Så många flickor förhindras utbildning, arbetar tungt långa dagar, bär familjens heder i sitt sköte, får inte äta sig mätta, gifts bort och dör. För flickor i åldern 15 till 19 år är graviditet den vanligaste dödsorsaken. Idag är det intesnationella Flickdagen. Ta ställning för flickors rättigheter du också, tex hos Svenska FN-förbundet.


Också Aftonbladet uppmärksammar Flickdagen.

tisdag 9 oktober 2012

Dags att kasts skygglapparna - Sverie har inte råd med en fortsatt akivt passiv bostadspolitik.

Bostadsbyggandet fortsätter sjunka trots att efterfrågan ökar. SCB:s siffror (som finns här) är nedslående: Under första halvåret 2012 har nyproduktionen av flerbostadshus sjunkit med 26 procent och småhus 53 procent jämfört med samma tid förra året. Samstämmiga bedömare pekar på att vi skulle behöva fördubbla produktion och komma upp i en årlig nyproduktion på 35-40 000 bostäder.

Det framgår med all önskvärd tydlighet att regeringen inte anser att Sverige behöver en bostadspolitik. Men nu vore det klädsamt att kasta av de ideologiska skygglapparna. Sverige har inte råd med en fortsatt aktivt passiv bostadspolitik. Vi förlorar jobb direkt i byggsektorn där varslen nu börjar rulla in. Men också indirekt då en stagnerad bostadsmarknad med stor brist hämmar en dynamisk arbetsmarknad som är en av nycklarna till ökad tillväxt och fler jobb i en modern ekonomi. Vad Sverige behöver är en samlad, aktiv och hållbar bostadspolitik för att kunna stå sig stark in för framtiden.

Bild från SCB.
 

måndag 8 oktober 2012

Min första prio är förstahandsmarknaden.

Efter sex år är det smärtsamt uppenbart att regeringens bostadspolitik har misslyckats. Bostadsbyggandet har nästan halverats trots rekordstor efterfrågan. För att Sverige ska utvecklas med fler jobb och ökad konkurrenskraft krävs en fungerande bostadsmarknad. Sverige står i dag i ett allvarligt läge där bostäderna inte räcker till. Det måste därför byggas mer i Sverige. Regeringens enda svar i det läget är Andrahandsuthyrning och detta till usla villkor och med en undermåligt beredd lagstiftning. Om detta skriver jag på Brännpunkt idag.

Det socialdemokratiska alternativet till att unga ska hyra i andra hand är helt enkelt att unga också ska ha rätt att hyra i första hand – det behöver byggas mer, mycket mer! Också om detta skriver jag i artikeln.

fredag 28 september 2012

UngBo12 - inspirerande och viktigt.

Idag besöker jag Malmö och UngBo12. I Sverige idag tvingas unga tacka nej till högskoleplats på drömutbildningen för att dom inte får nån bostad, mambos blir allt äldre och en kvarts miljon unga vuxna är bostadslösa. Att i det läget sätta upp Sveriges första bostadsmässa för unga är klokt och kaxigt.

Att bostadsbristen ökar och nyproduktionen av bostäder fortsätter sjunka är helt oacceptabelt. Det hindrar både den unge att ta sig ut i vuxenlivet, men det hindrar också Sveriges möjligheter till fler jobb och tillväxt då man inte kan flytta till jobb eller utbildning. Jag hoppas att UngBo12 ger en viktigt injektion så att de som har verktygen också orkar ta sitt ansvar.

Allt går, om bara viljan finns. Jag tar med mig massor med idéer, inspiration och energi hem från dagens besök.

Titta gärna in på UngBo12 du också.

tisdag 25 september 2012

Sverige behöver en bostadspolitik för jobb och tillväxt - inte ideologiska skygglappar.

Jag lägger inga moraliska aspekter på i vilken typ av boende människor väljer. Däremot anser jag att politiken har en roll i att ge verklig valfrihet i valet av boende. För att det ska vara möjligt krävs bland annat blandad bebyggelse och neutralitet mellan upplåtelseformer.
 
Men i två avseenden har hyresrätten en särställning som behöver utvecklas. Det gäller hyresrätten som många ungas första boende och som en del av en rörlig och dynamisk arbetsmarknad för tillväxt och fler jobb. Och just därför blir jag så orolig över att andelen hyresrätter dramatiskt sjunker i huvudstaden. (Läs dagens SvD och se grafen)
 
Stockholm är en ung stad och ett nav för Sveriges tillväxt. Bristen på tillgängliga bostäder gör att mammbos blir äldre och äldre, att studenter tvingas avstå från att plugga i Stockholm och att folk inte kan flytta hit för att ta ett jobb de blir erbjudna. 
 
Det är så sorgligt att moderaternas ideologiska skygglappar om att äga alltid är bättre får stå i vägen för unga människors rätt till ett eget hem och för Stockholm och Sveriges möjligheter till tillväxt och fler jobb.

torsdag 20 september 2012

Att se och prata är bra, men att förstå är bättre.

Det är glädjande att regeringen pratar bostadspolitik, att regeringen ser att bostadspolitiken är ett viktigt redskap för att ge Sverige goda förutsättningar i framtiden. Regeringen verkar dock inte se vidden av det problem som en stagnerad bostadsmarknad orsakar för Sverige. Om de hade förstått vidden hade de inte kunnat avstå från att föreslå politiska åtgärder.

Idag hade de chansen. Men det var en presstomhänt finansminister som kom till riksdagens kammare. Några detaljer går att finna i budgeten: innovationsstöd till byggande, en liten peng för studentbostäder och en skattejustering som regeringen själv bedömer ska kunna ge 400 lägenheter.

Det är bra, men ärlig talat. Vi har fler än 250 000 unga bostadslösa, bara i Stockholm ett underskott på 100 000 bostäder och när samtliga bedömare menar att vi behöver dubblera nyproduktionen till 35-40 000 nya bostäder årligen.

Men håll ut. Om två veckor pressenteras den socialdemokratiska skuggbudget.

onsdag 12 september 2012

Politiker på resa - Fullproppad av inspiration.

Du som följer mig vet att jag sätter en ära i öppenhet och transparens. Just nu deltar jag i en av riksdagen anordnad utskottsresa till USA. Att vara öppen som politiker har bara positiva effekter, människor blir nyfikna på vad man gör. Jag la up programmet för resan redan innan vi åkte. Här kan du se det igen.

Frågan: Vad får skattebetalarna ut av att politikerna reser? går inte att ge ett enkelt svar på. Resan börjar närma sig sitt slut och jag är helt fullproppad med intryck och inspiration. Så många idéer om grönt byggande, om behovet av infrastruktur, om snabbare byggprocess, om energieffektivisering och om urban livskvalitet trängs i mitt huvud.

Jag tillhör den typ av politiker som är övertygad om att jag eller mitt parti inte har alla svar på alla frågor. Att möta människor och se olika verkligheter är en av de viktigaste uppgifterna för att utveckla politik. Jag reser mycket och under hösten har jag för avsikt att fortsätta resa i Sverige. Jag vet att det pågår så mycket spännande i alla delar av vårt land och jag vill vara med och göra Sverige till ett ännu bättre land. Och ärligt talat - riksdagens korridorer är inte platsen för vare sig inspiration eller de stora nya tankarna.

Dagen idag kommer att ägnas åt solfångare, grön stadsutveckling och urbant jordbruk. Något av en kontrast mot gårdagen på byggarbetsplats.

Inne i det som snart är den renoverade Säkerhetsrådssalen i FN-skrapan.

tisdag 11 september 2012

Tillbringar 11:e september i FN-skrapan i NY.

Utanför FN-skrapan.
Att vara i New York på 11-årsdagen av 11:e september är speciellt. Igår såg jag lyftkranarna vid World Trade Center. Hela resan avslutas med ett officiellt besök vid Ground Zero. Dagen idag tillbringar vi i FN, vilket känns helt rätt.

Den upptrappning av clash of civiliazation och de många krig och konflikter som följde efter 11:e september visade på intet annat än mänsklighetens svaghet. Vår styrka är att tro på varandra, överbrygga det som tillsynes skiljer oss och allas våra grundläggande mänskliga rättigheter – lika för alla, icke kulturrelaterade och odelbara – så som de stipuleras i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Mina personliga referenser till 11/9 kan du läsa här.

måndag 3 september 2012

Jag vill låta kapitalisterna vara med.

För några dagar sedan skrev Roger Akelius i expressen under rubriken ”Låt kapitalisterna bygga bort slummen”. Jag delar långt ifrån alla Akelius slutsatser, men hans engagemang gläder mig. Idag skriver jag i expressen om vikten att dra nytta av detta engagemang och om hur samverkan mellan politik och näringsliv kan bygga Sverige starkt inför framtiden.

Här kan du läsa Akelius artikel.
Och här min reaktion på den.

söndag 2 september 2012

Sverige behöver fler små lägenheter.

Under förra året byggdes endast 1 722 små lägenheter, den lägsta nivån på 23 år. Små lägenheter kommer alltså inte till av sig självt, och att en aktiv avsaknad av bostadspolitik som idag leder i fel riktning. Sverige behöver fler små lägenheter och för att det ska bli möjligt behövs också en politik för fler små lägenheter.

Tillsammans med Magdalena Andersson pekar jag idag på vad problemen med bristen på lägenheter, framför allt som unga kan efterfråga, leder till. Men inte bara det, vi pekar också på politiska verktyg som skulle göra skillnad – som skulle öka bostadsbyggandet av framför allt små lägenheter. Läs gärna vår artikel på Brännpunkt.

torsdag 30 augusti 2012

Det behövs mer resultat, inte mer prat för att få igång bostadsbyggandet.

Orden börjar förlora sin betydelse. I somras pratade moderatledaren om 40 000 nya bostäder i Stockholm och idag höjer Stadshusmoderaterna till 100 000 nya bostäder. Politiken reduceras till en lek med siffror i syfte att kortsiktigt vinna snygga rubriker. Detta samtidigt som bostadsbyggandet i Stockholm fortsätter att rasa, bostadsbristen öka och underskottet av bostäder slår hårt mot huvudstadens möjligheter till jobb och tillväxt.

Det vore mer smakfullt om moderaterna faktiskt tog ansvar för att få igång bostadsbyggandet. Jag vill ge ett tips: Ni kan sneglar på bland annat Botkyrka, Nynäshamn, Sundbyberg, Sigtuna och Södertälje, (S)-kommuner i Stockholmsregionen där man inte leker med ord och siffror utan faktiskt ser till att få igång bostadsbyggandet, trots avsaknaden på nationellt ansvar. Ni skulle också kunna göra som Annika Billström nämligen levererar det ni faktiskt lovar. Under den senaste (S)-perioden i stadshuset byggdes 20 000 lägenheter bara i Stockholms kommun.  

fredag 24 augusti 2012

Bostadsbyggandet störtdyker och hotar Sveriges framtidsmöjligheter.

Igår kom SCB med nya skrämmande siffror över nyproduktionen av bostäder. Det störtdyker – igen. Alla siffror som pekar åt fel håll kan du se här.

En stigande bostadsbrist och sjunkande bostadsbyggande har svåra konsekvenser för Sveriges möjligheter inför framtiden. En stagnerad bostadsmarknad hämmar rörligheten på arbetsmarknaden ytterligare och Sveriges internationella konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt hämmas. Kort sagt: Bostadsbristens hotar jobben. Därför är regeringens avsaknad av bostadspolitik inte bara oansvarigt gentemot den som söker en bostad, utan också gentemot hela Sveriges möjligheter.

onsdag 22 augusti 2012

Välkommen till Vasaparken på söndag.

På söndag tänker jag trotsa det förespådda regnet och lyssna på Stefan Löfven som sommartalar. Gör det du också. Kom med och visa att vi är många som vill ha en ny färdriktning för Sverige. Mer info här.

tisdag 21 augusti 2012

Har vi råd att behandla våra studenter så här?

Har idag på förmiddagen besökt Stockholms universitet och kåren där. Av Livija Ginters, ordf i SUS, och Martin Sahlin, ordf i SSCO, fick jag en deprimerande beskrivning av hur bostadsläget för studenterna är. De betonade flera gånger att bostadsbristen för studenter inte kan ses isolerat. Symtomen på en dysfunktionell bostadsmarknad syns dock tydligare hos studenter.

Stockholm får inte del av regeringens nedskärningar på högre utbildning vilket gör att bostadssituationen är än värre i år. Av 47 000 antagna har 16 000 tackat nej till utbildningsplats i Stockholm, en ökning från förra året. År 2009 var kötiden för ett studentrum i korridor 3 månader och för en studentlägenhet 2-3 år, idag är det 2 år respektive 5-6 år. Även i år har några av de nya studenterna vid Stockholms universitet tältat.

Det går inte att beskriva situationen som något annat än katastrofal. Och effekterna riskerar att bli försämrade resultat som följd av sämre studiesocial miljö, svårare att bredda rekryteringen och sämre kvalitet på utbildningen.

Vad tycker SUS och SSCO att man ska göra då? Martin pekade på det spännande initiativet Bo bra på yngre dagar och Livija betonade vikten av en sammanhållen stadsplanering men kollektivtrafik. Vill också tipsa om att läsa SSCO:s nya rapport.

onsdag 8 augusti 2012

Snart tältar studenterna - igen.

Nu i sommar fick 272 166 svenskar sina antagningsbesked till högskole- och universitetsstudier. Många av dem som jublar över att ha fått plats på drömutbildningen lägger just nu dagar och nätter på att jaga nån stans att bo. Under förra året byggdes bara 134 studentlägenheter och 1 722 smålägenheter- den lägsta nivån på 23 år.
Även i år riskerar vi se studenter som tvingas tälta utanför campusområdena. På studentorter bokas vandrarhem och idrottslokaler som tillfälliga sovsalar. Studenter lurats på dyra depositioner utan att det alls finns någon bostad. Och några kommer till och med tvingas tacka nej till sin studieplats för att de inte hittat någon bostad.
Jag vill att Sverige ska gå in i framtiden som en kunskapsnation och då krävs att vi drar nytta av all den potential som finns i landet. Det är oansvarigt att hindra unga ambitiösa begåvningar från att blomma ut på grund av bostadsbristen. Sverige har inte råd att inte bygga studentbostäder.

torsdag 26 juli 2012

Investeringarna till bostadsbyggande måste öka.

Jag har ägnat en hel del energi det senaste året åt att förnya socialdemokratisk bostadspolitik. Bland annat genom att leda arbetet i en av partistyrelsen tillsatt arbetsgrupp. Om detta skriver jag på DN-debatt idag under rubriken Vi vill öka bostadsbyggandet med statliga kreditgarantier. Den 1 oktober lägger arbetsgruppen fram sin slutrapport för partistyrelsen.

måndag 23 juli 2012

Jag fick ett brev...

Hej!

Jag har nu efter 3 års universitetsstudier på SLU Alnarp en färdig Landskapsingenjörsexamen och har fått drömjobbet som Gruppledare på ett väletablerat privat entreprenör företag i Stockholm.


Jag har valt att flytta dit jobben finns och har nu fixat ett välbetalt kanon jobb i Stockholm men har svårt att hitta nytt boende snabbt i Stockholm. Jag har hyrt i andrahand av en kompis nu i sommar men måste hitta nytt boende snabbt men har inte lyckats hittills.


Skulle du kunna hjälpa mig att hitta en lägenhet i Stockholm så jag kan flytta dit snarast möjligt? Så jag inte tvingas åka tillbaka hem till Skåne eller bli hemlös i Stockholm..


Du och hela Sverige vinner på det då ni fått en skattebetalare till härruppe i huvudstaden istället för att jag tvingas säga upp mig och gå arbetslös nere hos föräldrarna i Skåne för det är väl arbetslinjen som gäller fortfarande?


Tacksam för svar
/Xxxxx Xxxxxxx

Jag får många brev och många berör mig. Det här är ett av dom. Från en ung ambitiös kvinna. Jag svarade att jag tyvärr inte kan hjälpa henne. Inte henne och inte heller de övriga 248 000 unga bostadslösa i vårt land. Det jag kan göra är att fortsätta ett enträget arbete för en aktiv bostadspolitik. Det här brevet påminde mig om hur viktigt det arbetet är. Sverige har inte råd att slösa bort unga människors vilja att arbeta och vara med och göra det här landet ännu bättre. Sverige har inte råd att inte bygga bostäder.

lördag 21 juli 2012

En terrorist kan inte stoppa vår frihetsrörelse.

Imorgon är det ett år sedan det ofattbara skedde. På ett ungdomsläger i en sommaridyll avrättades 69 människor. Massakern var politisk. Ungdomarna var aktiva i en rörelse för frihet och jämlikhet och därför mördades de. En terrorist, ensam, men med näring från den extrema högerns idéer. Samma idéer som släckt så många människoliv tidigare. Samma idéer som fortfarande spirar och gror i Europa och i Sverige.

Jag tänker inte med ord försöka beskriva de känslor som är förknippade med Utøya och 22 juli 2011. Jag kan inte. Men jag kan hedra minnet av de mördade, genom att fortsätta kampen för frihet, jämlikhet och alla människors lika värde. En terrorist kan inte stoppa en frihetsrörelse. Men en frihetsrörelse kan stoppa den extrema högerns idéer och brott.


fredag 13 juli 2012

Stockholmsfientligheten slår mot hela Sveriges tillväxt.

Idag läser jag Stockholms Handelskammares senaste rapport 110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen – Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling. En sorglig läsning om hur avsaknaden av bostadspolitik hindrar Sveriges utveckling. För att ett litet exportberoende land som Sverige ska kunna stå starkt i internationell konkurrens krävs en politik som ger goda förutsättningar till tillväxt i hela landet. När tillväxten i huvudstaden aktivt hämmas så slår det mot hela Sverige.

Stockholms Handelskammare kan nog inte beskyllas för att vara en socialdemokratisk megafonorganisation. Just därför är det så befriande att de orkar kritisera tingens ordning och det totala misslyckande på Stockholms bostadsmarknad som högern på samtliga parlamentariska nivåer måste avkrävas ansvar för. Rapportens slutsatser avslutas ”Stockholms län, som dagligen växer med två fullsatta SL-bussar är i akut behov av omfat­tande bostadsinvesteringar under en lång period parat med kraftfulla reformer på bostadsmark­naden. Det behövs omedelbara åtgärder både på kommunal och statlig nivå för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad i huvudstadsregionen.”

torsdag 5 juli 2012

lördag 30 juni 2012

Almedalen – mer än jippo om man vill.

Som politiker är det svårt att förhålla sig neutral till Almedalsveckan. Många dissar, andra hissar i smyg, men de flesta av oss åker dit – även jag. Den bild som kablas ut i tabloiden, mingelbilder och snyggaslistor, är bara den ena sidan. Och absolut inte den viktigaste.

Politikerveckan i Almedalen är världsunik i sitt slag. Det är en mötesplats för samtal. På tusen och åter tusen seminarier bryts åsikter och på mängder av spontana möten utvecklas idéer. Demokrati bygger på möten, möten mellan människor och idéer. Att utveckla politik handlar till stor del om att möta, se och ompröva – varje dag.

Som beslutsfattare har jag sedan dessutom ett eget ansvar över vad jag väljer att ta till mig och vilken ytterligare information jag själv aktivt söker upp. Jag är folkvald och då är det breda och fria demokratiska samtalet centralt för mitt dagliga värv.

Olof Palme i Almedalen samma år jag föddes.

tisdag 26 juni 2012

Fattiga barn i ett rikt land.

Min döttrar och jag på väg till skolavslutning. Fina flickor fulla av förväntningar inför ett långt sommarlov. Men för allt för många barn är sommarlovet förknippat med oro och vånda. Det finns allt för många Fattiga barn i ett rikt land som den nya rapporten från socialdemokraternas barnfattigdomsgrupp kallas. Få saker gör mig så heligt upprörd som när vuxenvärlden inte förmå skydda barn mot utsatthet. Om jag tvingas prioritera en enda politisk uppgift så skulle det vara att utrota barnfattigdomen och ge var enda unge den självklara rätten till en bra start i livet. Barnfattigdom är inte värdigt ett land som Sverige.

måndag 25 juni 2012

Bluffakturornas högsäsong närmar sig.

Varje dag drabbas småföretagare i Sverige av så kallade bluffakturor, företag som skickar fakturor på något som inte är beställt, hotar med inkasso om man inte betalar och en prick i kronofogdens bok, något som riskerar att stjälpa ett litet företag. Riksdagens civilutskott uppmärksammade detta redan i vintras, men fram tills nu har regeringen valt att inte se problemets omfattning.

Med glädje såg jag i onsdags att regeringen på DN-debatt uppmärksammade småföretagarnas vardag med bluffakturor. Mer besviken blev jag när jag läste artikeln och inte hittade många korn av ansvarstagande och vilja att lösa problemet. Om detta skriver jag idag på DN-debatt.

Problemet är inte bara stort och växande, det är dessutom mer akut. När vi andra trappar ner och tar semester så trappar bluffmakarna och deras kumpander på relaterade inkassoföretag upp verksamheten. Det hade vart mycket bra om regeringen lyssnat på ett samstämmigt civilutskott redan i vintras och vidtagit åtgärder så att landets småföretagare kunde slippa ännu en sommar med oro.

tisdag 19 juni 2012

Alla kurvor pekar åt fel håll.

Alla kurvor pekar åt fel håll, skulle kunna vara rubriken på Boverkets årliga rapport om bostadsbyggandet som pressenterades idag. Fler kommuner än förra året uppger att det är brist på bostäder och färre överskott, bara 6 procent. Av 290 kommuner uppger 135 att de har bostadsbrist, 259 att de har brist på hyresrätter. Jag är djupt oroad över Sveriges framtida möjligheter. Bostadsbristen är en av de faktorer som idag hämar svensk tillväxt.

Rapporten redovisar dessutom att kommunernas egna prognoser är att bostadsbyggandet ytterligare sjunker 2012 till 22 500, vilket är ungefär hälften mot vad som borde byggas årligen enligt samstämmiga bedömare, bland annat Bostadskreditnämnden. Kommunerna uppger höga produktionskostnader som största hindret för att få igång nyproduktion. För mig en signal om att det krävs ett nationellt politiskt ansvar som vi saknar idag. Regeringen passiva bostadspolitik förmår inte anta de utmaningar Sverige står inför.

fredag 15 juni 2012

Det behövs mer ordning och reda på Stockholms bostadsmarknad.

Stockholmsbostadsmarknad är dysfunktionell. Med ett bostadsunderskott på mellan 80 och 100 000 bostäder och med ett minskande antal hyresrätter så blir möjligheten att få bostad en allt hårdare jakt på en allt hårdare marknad. Nu tar moderaltedningen i Stockholms stadshus nästa steg och för in de tre gemensamt ägda Stockholmsbolagen (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) i intresseföreningen Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna är en organisation som har som syfte att samla och stödja privata hyresvärdar, ett viktigt arbete, som inte ska blandas samman med de allmännyttiga bostadsbolagen som har ett vidare – allmännyttigt – uppdrag. Fastighetsägarna är dessutom en lobbyorganisation för sina medlemmars intressen där en av de frågor som står högst på dagordningen är ”Enskilda hyresgäster ska få träffa individuella hyresavtal med sin hyresvärd”, alltså fri hyressättning. På en marknad som den i Stockholm så är det inte svårt att förstå att det skulle leda till chockhöjda hyror.

Det är ett svek mot Stockholmarna att för in våra gemensamt ägda bostadsbolag i Fastighetsägarna. Den som bor i en lägenhet i tex Svenska Bostäder tvingas då, med sin hyresavi, betala för kampanjande för marknadshyror – höjda hyror.

Men nog vore det bra och de tre bostadsbolagen ingick i ett större samarbete, kanske någon säger. Jo, säger jag. Det vore bra. Och därför tycker jag att man borde återinträda i SABO, som är bransch- och intresseorganisation för just allmännyttiga bostadsföretag. SABOs uppdrag kan du läsa här.

Det behövs inte bara fler bostäder i Stockholm. Det behövs också mer ordning och reda på bostadsmarknaden och en politisk ledning som tar ansvar för medborgarnas rätt till en bostad och för förutsättningarna för tillväxt i huvudstaden och i riket. Ett första steg i den riktningen vore att sätta igång bostadsbyggandet i våra allmännyttiga bostadsbolag och ansöka om återinträde i SABO.

torsdag 7 juni 2012

Bostadsbyggandet i Stockholm fortsätter rasa.

Det fattas idag 80 000 bostäder i Stockholm och samtidigt väljer 40 000 människor varje år att flytta hit. Bostadsbrist ger stagnerad arbetsmarknad och problem med matchning – företag kan inte rekrytera rätt personal och tillväxten hotas. ”Med samma inflyttning och bostadsbyggande som i dag kommer bostadsbristen att kosta Stockholm 250 miljarder kronor till år 2030 i form av utebliven tillväxt.” säger Stockholms Handelskammare.

Därför blir jag så orolig när vi idag från länsstyrelsen får nya dystra siffror som visar att bostadsbyggandet i Stockholm minskade ytterligare förra året. Detta trots att det skulle behövas en ökning med 150 procent av bostadsbyggande enligt länsstyrelsen.

I ett läge som detta, och med en tillväxt på rekordlåga 0,4 procent är det djupt oansvarigt av regeringen att nöja sig med att sitta tillbaka lutat och fortsätta rulla tummarna. När tillväxten i huvudstaden hämmas så drabbar det hela landet. Sverige behöver en ansvarsfull politik för bostäder, jobb och tillväxt. Sverige har inte råd att inte bygga bostäder.

tisdag 5 juni 2012

Sverige har inte råd att inte bygga hyresrätter.

För att Sverige ska kunna hävda sig i internationell konkurrens och inte tappa i tillväxt krävs ett ökat bostadsbyggande. Inte minst behövs fler hyresrätter som ger ökade möjligheter till en fungerande arbetsmarknad. Om detta skriver jag idag på Newsmill. Läs gärna här.

måndag 4 juni 2012

Dagens kulturupplevelse - Både bra och viktig.

Har haft den stora förmånen att vara inbjuden till Vår Teater i Högdalens ungdomsgrupps föreställning. Så bra. Ett gäng ungdomar som spelar egen musik och ett pärlband av bra, skarpa och roliga sketcher som dom gjort själva.

En timmas kulturupplevelse Om att inte ha pengar, Om överklassen och dess beteende, Om att inte få lägenhet eller jobb, Om sjuka och gamla som måste jobba, Om nedläggning av Tensta fritidsgård för att finansiera politikernas lyxresa, Om hur mer pengar går till Östermalm men inte till förorten, Om vridna kroppsideal, Om lärare som inte ser mobbing och Om hur vissa semestrar i Dubai och andra inte har råd att åka till Göteborg. Allt med de ögon som tonåringar i Vantör ser sin omvärld.

Kulturskolan är en skatt för oss alla. För barn och unga en nyckel att förstå sin samtid genom att gestalta. Den kraft som ungdomarna visade genom att få möjligheten att växa och vara stolta i kulturen måste vara att betrakta som en kärnverksamhet.

Bo bra på yngre dar.

Idag lanseras kampanjen Bo bra på yngre dar av ArkitektStudenterna, jagvillhabostad.nu och SSCO. En genial kampanj som, som dom själva skriver, inspirerats av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar som ska stödja nytänkande och utveckling av bostäder och boendemiljöer för äldre. Med nära en kvarts miljon bostadslösa unga vuxna behövs onekligen både nytänkande och utveckling - och framför allt fler bostäder. Under förra året byggdes endast 1 722 små lägernheter, det lägsta byggandet av 1:or på 23 år.

onsdag 30 maj 2012

En rättslig prövning av Assange är viktig för både de kvinnor som anmält, men också den svenska rättssäkerheten.

Det är snart två år sedan Julian Assange anmäldes för våldtäckt och sexuella trakasserier i Sverige. Det vore olämpligt av mig som lagstiftare att uttala mig i skuldfrågan. Men jag tycker det är ytterst angeläget att det sker en rättslig prövning i detta uppmärksammade fall. Både för de kvinnor som anmält, men också för många andra kvinnor/tjejer.

Sexualiserat våld i alla dess former har en låg frekvens av uppklarnande. Allt för många kvinnor/tjejer tror inte att den integritetskränkning de upplevt är straffbart. Allt för få anmäler tjat-sex, att kondomen åker av fast man inte ville eller saker som är lite hårdare än man hade tänkt sig. Allt för många orkar inte anmäla han som var så snygg och som man var lite småkär i när han går över gränsen. Bland de brott som ändå anmäls är det få förundersökningar som går vidare till åtal. Och bland åtalen är det få som leder till fällande dom.

Att det nu verkar som att Assange ska utlämnas till Sverige är ett viktigt led i att upprätthålla och stärka rättssäkerheten.

AB AB Exp DN SvD

tisdag 29 maj 2012

Vad bostadsministern inte talar om.

Idag var första gången sedan jag tillträdde som ordförande i riksdagens civilutskott som vi på utskottssammanträde hade besök av bostadsminister Attefall. Trevligt. Han pratade mycket och länge om lite av varje. Men något han inte pratade om var bostadssituationen för landets unga vuxna.

Sverige har idag fler än 773 000 20-25-åringar. Under förra året byggdes 1 722 smålägenheter – 1:or. Det är den lägsta nivån på 23 år. Ungefär 270 000 studenter är idag inskrivna vid landets universitet och högskolor. Under förra året byggdes 134 studentbostäder. När man jämför första kvartalet 2012 med samma period 2011 så minskar antalet påbörjade bostäder med 35 procent. Idag är nära en kvarts miljon unga vuxna bostadslösa i Sverige.

Vilgot är lika tydlig som moderatledaren.

Tack Robert Nyström och Aftonbladets ledarsida för ännu en genomtänkt analys.

torsdag 24 maj 2012

Bostadsbyggandet sjunker ytterligare.

En kvarts miljon unga bostadslösa. Bostadsbrist i hälften av landets kommuner. Bara i Stockholm ett underskott på 80 000 bostäder. En tillväxt på rekordlåga 0,4 procent som en följd av bland annat dåligt fungerande bostadsmarknad som leder till matchningsproblem på arbetsmarknaden. Bara detta borde få vilken ansvarsfull politiker som helst att kavla upp ärmarna och börja jobba.

Och nu har vi fått nya sorgliga siffror från Boverket ”Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet. Det är något färre bostäder än tidigare prognos. Med stöd av uppgifter från kommunerna beräknas 22 500 bostäder att påbörjas under 2012.” (läs hela rapportenhär)

Vi behöver upp till ett långsiktigt byggande på 40 000 nya bostäder varje år. Då duger det inte att politiken rullar tummarna och väntar på bättre tider. Resultatet av aktiv ickepolitik är tydligt – bostadsbyggandet sjunker.

Sverige har inte råd att gå miste om tillväxt och jobb. Sverige har inte råd att inte släppa in en hel ungdomsgeneration. Sverige har inte råd att inte bygga bort bostadsbristen.

onsdag 16 maj 2012

Var med och ta fram ett nytt socialdemokratiskt partiprogram.

Jag reser väldigt mycket, och träffar mängder med människor som har tankar och idéer om hur Sverige kan bli ett ännu bättre land. Väldigt ofta möter jag också en längtan efter sammanhang och riktning. Att det där livet vi lever inte bara ska vara ett knippe dagar efter varandra, eller en jakt på status. Jag möter så många människor som vill se verkligheten bakom de fina orden Frihet, Jämlikhet och Solidaritet.

Idag öppnar den socialdemokratiska programkommissionen sin blogg. Välkommen in och delta. Framtiden skapar vi bäst tillsammans.

Rött, sött och sprängfyllt med nyttigheter.

tisdag 8 maj 2012

Lägre löner och högre hyror så vill jag inte att vi välkomnar unga in i vuxenvärlden?

Idag pressenterar Boverket sin årliga rapport över ungas boende. Bland många viktiga slutsatser i rapporten kan man läsa att ungas boendekostnader ökar. ”Unga lägger nästan en tredjedel av den disponibla inkomsten på boendet.” Då väljer borgerliga regeringspartier att tävla om förslag på sänkta löner för unga.

Dagens unga är inte bara vår framtid. De är också här och nu, och har rätt till bra förutsättningar att ta sig in i vuxenlivet. Lägre löner och högre boendekostnader är inte rätt väg.

Här kan du läsa hela rapporten.

söndag 6 maj 2012

Öka bostadsbyggandet - Reformera lagen.

Den nya plan- och bygglagen fyllde i veckan ett år. Lagen föregicks av en sällan skådad cirkus. Lagrådet lämnade ett 150-sidigt långt yttrande med skarp kritik mot förslaget. Lagens kvalitet underkändes, inte bara av lagrådet utan av många branschföreträdare. Bristerna var för många.

För att få i gång bostadsbyggandet krävs nationellt ansvar och en reformering av plan- och bygglagen. Jag uppmanar därför regeringen att kalla ihop en partsammansatt och parlamentarisk kommitté med tydligt uppdrag att snabbt föreslå nödvändiga förändringar.

Om detta skriver jag mer på Brännpunkt idag.


fredag 4 maj 2012

(S) kommer inte återinföra fastighetsskatten.

Idag skriver Villaägarna på DN-debatt om sin oro för att regeringen inte kommer att avskaffa fastighetstaxeringen och vad det kan komma att leda till. Jag förstår Villaägarnas besvikelse över att regeringen även på det här området av bostadspolitiken lovar runt och håller tunt. Även om jag anser att det finns skäl att ha kvar fastighetstaxeringssystemet som ett instrument för stabil värdering av fastigheter.

Jag vill i sammanhanget dock göra en sak tydlig. Det finns inget S-förslag på att återinföra fastighetsskatten och en framtida socialdemokratisk regering har heller ingen ambition att lägga fram något sådant förslag.

torsdag 3 maj 2012

Sverige behöver bygga nytt, bygga om och inte minst, bygga hållbart!

Bygga nytt, bygga om och bygga hållbart. Så kan man sammanfatta min dag idag i Eskilstuna.

Jag har besökt ett byggprojekt som förtätar staden och rustar den för tillväxt. Jag har träffat modiga kommunpolitiker som vågar satsa på nyproduktion och renovering trots att det inte finns någon nationell bostadspolitik och någon att dela risken med. Dom skulle kunna göra så mycket mer om det fanns. Jag har träffat hyresgäster och fått ta del av deras berättelser om hur boendet skulle kunna utvecklas så mycket mer.

Dessutom han jag med ett besök på Mälardalens Högskola, och samtal med forskare kring Hållbar stadsutveckling. Ett forskningsprojekt i syfte att vetenskapligt belägga vad av alla de projekt i våra stora städers förorter som faktiskt fungerar i praktiken, vad som kan bidra till att bryta socioekonomiska strukturer och minska utanförskap.

En första delrapport kommer i december. Men idag kunde de för mig ge en hint. Av de projekt de studerat redovisade de idag Järvalyftet, Ronna, Gårdsten, Norrköping. Till stor del har insatserna vart de samma, men utfallet olika. Järvalyftet utmärker sig som misslyckat och kanske tom kontraproduktivt. Forskarna pekade på vikten av demokratiskt ansvar och politisk styrning som en förklaring till resultatet. Om man ska klara av att lyfta utsatta stadsdelar och bygga socialt hållbart krävs en genuin vilja och engagemang från beslutsfattare. (Och jag behöver inte säga att Stockholm är M-styrt, medans Södertälja, Göteborg och Norrköping är S-styrt...)

onsdag 2 maj 2012

Vad jag talade om på 1:a Maj.

Igår talade jag på 1:a Maj i Örebro. Jag tänker inte trötta ut er med att länka hela mitt tal, men en liten hint om vad jag pratade om kan du få genom detta ordmoln jag gjort på talet.

Kunskap och arbete bygger Sverige.

Idag presenterade finansministerkandidaten Magdalena Andersson sin första skuggbudget. Som av en händelse heter del som årets 1 Maj-paroll  ;-)

Tror det skulle bli lite partiskt om jag gav mig på att beskriva innehållet. Nöjer mig med att säga att den är bra och överlämnar åt dig att själv läsa här. 

tisdag 1 maj 2012

Svarar på den årliga frågan: Ja!

När 400 000 svenskar förvägras rätten till arbete… När kunskaperna i skolan sjunker... När en kvarts miljon unga är bostadslösa... När ett öppet rasistsikt parti tagit plats i Sveriges riksdag… När kvinnor systematiskt felavlönas... När 220 000 barn i Sverige växer upp i fattigdom... När stressen och pressen sliter ut människor på jobbet... När innovationskraft i Sverige går förlorad... När vår klimatpåverkan accelererar... När de ekonomiska orättvisorna i Sverige ökar... När pensionärer straffas med både sänkt pension och högre skatt... När unga kvinnor hotas till livet i hederns namn... När förskolegrupperna blir större...
…då behövs 1 Maj som en röd dag.

Min motståndare som politiker är inte moderaterna och jag demonstrerar idag inte mot moderaterna. Så viktiga är dom inte. Min motståndare är ojämlikhet och ofrihet.

Jag demonstrerar för att jag vill ha ett samhälle som river hinder för frihet och som ökar jämlikheten. Och det fiffiga är att detta görs bäst tillsammans. Med ökad jämlikhet kan fler göra fria val – Med färre hinder för frihet ökar också jämlikheten.

torsdag 26 april 2012

söndag 22 april 2012

En viktig och rolig helg med (S) i Stockholm.

Den här helgen ägnar jag åt årsmöte med socialdemokraterna i Stockholm. Som ordförande i partidistriktet ägnade jag stora delar av första dagen åt att vara i talarstolen för att öppna, tacka partiordföranden som gästade oss, men framför allt delta i debatterna som föredragande för några av de 172 motioner som vi behandlar under helgen. Det är bra stämning, spännande politiska diskussioneer och bra beslut för att kunna göra Stockholm till en ännu bättre stad.

Och vill du se hur vi hade det på vår första dag så titta här.
På vår hemsida kan du följa besluten.

fredag 20 april 2012

Bättre att ta ansvar än att skuldbelägga hushållen för bolåneökningn.

Igår debatterade vi hushållens skuldsättning i riksdagen. Jag blev oroad när det i debatten bitvis tenderade att handla om ett skuldbeläggande av belånade hushåll.

Det är ett feltänk. Den som lånar till ett boende är inte ogenomtänkt eller oaktsam, snarare tvärt om. Hon har gjort ett livsval, och fullt medveten om att boendekostnaden blir hög. Hon tar också höjd för justeringar i räntan, men hon har stora krav på att politiken inte ändrar spelreglerna. Med allt annat lika så är inte höga bolån i sig ett problem för det hushåll som gjort ett medvetet val. Men om något händer.

Om räntan sticker iväg, till följd av att tillväxten avmattas, som idag sker som en följd av utebliven jobbpolitik, då rycker det i mattan under hushållens förutsättningar att planera sin ekonomiska situation. Eller om olyckan skulle vara framme, om civilingenjören som bor med familjen i drömlägenheten i Liljeholmen blir påkörd när han cyklar till jobbet. En sjukskrivning skulle göra att han förlorar mer än 7 000 kronor i månaden. Där rycks mattan för familjens trygghet i boendet undan.

Hushållen ska kunna räkna med att kalkylen håller. För det krävs långsiktighet: en aktiv jobb- och tillväxtpolitik, en politik för fler och bättre bostäder och robusta omställningsförsäkringar som håller måttet om olyckan skulle vara framme.

måndag 16 april 2012

Dagens viktigaste politiska händelse sker i Oslo.

Idag börjar rättegången mot Anders Behring Breivik vid Oslo tingsrätt. Med politiska motiv avrättade han kallblodigt unga socialdemokratiska aktivister på sommarläger. Han är en massmördare och för detta kommer han dömas, även om få av oss kommer känna att han får ett straff som står i proportion till brotten. Men han är inte bara en massmördare, utan också en terrorist. Dåden i Oslo och på Utøya var politiskt betingade och underblåsta av den extrema högerns värderingar.

Den extrema högern har under en längre tid var på frammarsch i Europa. I våra grannländer har högerpopulismen sedan länge vart del av det politiska etablissemanget. Och i Sveriges riksdag finns sedan förra valet ett öppet rasistiskt parti representerat. Det som skedde 22 juli 2011 var att Anders Behring Breivik, med ett terrorattentat, gick från ord till handling.

Det må vara viktigt att Sveriges finansminister avstår från att driva en politik för jobb och tillväxt i dagens vårbudgetmotion. Men som politisk händelse är den pågående rättegången i Oslo så många gånger viktigare. Alla människors lika rätt och värde är överordnat alla andra ställningstaganden. Den extrema högern står för allt det jag ägnar mitt liv åt att motverka.

Är det inte pinsamt låg ambitionsnivå?

Nu har jag läst den bostadspolitiska delen i vårbudgetpropositionen. Det gick fort. Och ärligt talat hade jag förväntat mig något mer med tanke på hur viktigt det är att få en fungerande bostadsmarknad för att inte Sverige ska gå miste om tillväxt & jobb och för att vi ska så starka i internationell konkurrens. Men det lilla som finns av konkreta förslag för att få igång nyproduktion av bostäder är till och med vagare än när partiledarna.

Det enda konkreta är marginella skattejusteringar som regeringen själv räknar med ska ge 400 ny lägenheter per år. Ja. 400 (sic!). Detta när samtliga bedömare ser ett behov av att komma upp i en långsiktig produktion av 35 000 – 40 000 bostäder per år. Nog är 400 lägenheter med än inga, men i relation till behovet så är det väl ändå pinsamt låg ambitionsnivå?

Om vårbudgeten kan du också i DN DN SvD SvD AB Expr.
Hela budgeten har du här.

fredag 13 april 2012

Jag träffade bostadsministern i morse.

Jag är orolig över att Sverige riskerar att halkar efter. En stagnerad bostadsmarknad och med massiv bostadsbrist, motverkar en dynamisk arbetsmarknad och försämrar matchningen och hotar Svensk tillväxt. Allt oftare får vi rapporter likt denna om priset för att regeringen avstår från att ta ansvar för bostadsbyggande.

Sverige förtjänar så mycket bättre. Sverige har inte råd att backa in i framtiden. Sverige kan byggas starktare, om bara regeringen skulle orka ta politiskt ansvar.

Denna oro för Sveriges framtid och frustration över att Sveriges fulla potential inte tas tillvara gjord att jag i morse gick upp 5.20 för att träffa bostadsministern. Här ser du vårt samtal.

Ett futtigt utspel.

Igår samlades regeringens fyra partiledare på ett bygge i Stockholm för att presentera den stora nyheten i årets vårbudgetproposition. Spännande tänkte jag. På ett bygge. Kanske äntligen orkar regeringen ta ansvar för Sverige. Kanske en satsning för klimatomställning och renovering av miljonprogrammets lägenheter eller en stimulans för att komma igång med nyproduktion av bostäder. Det skulle verkligen behövas efter år av passivitet från regeringen och stagnation på bostadsmarknaden.

Men icke. Det blev ett futtigt utspel med en nödlösning och en marginell justering.

En kvarts miljon unga vuxna är bostadslösa. Tre av fyra kommuner har brist på hyresrätter. Tillväxten i hela landet hämmas av bostadsbrist. Regeringens nödlösning på detta är att underlätta andrahandsuthyrningen. I pressmeddelandet skriver de att det ska frigöra 20 000 lägenheter. Igår när jag träffade bostadsministern säger han att han tror att det kan ge 10 000 lägenheter. Vice stadsministern säger att det är mycket osäkert hur många lägenheter som går att frigöra. Detta ska ställas mot att samtliga bedömare ser ett behov av ett tillskott på bostadsmarknaden med 35-40 000 bostäder per år, vilket är nära dubbelt så mycket som det byggs idag. Visst kan det vara värt att titta på förslaget, när vi väl får se det i text. Varje ny lägenhet är bättre än ingen. Men Nej. Att hyra in unga vuxna i varandras källare är inte lösningen på bostadsbristen. Det är inte så vi bygger Sverige starkt inför framtiden.

Efter flera år av konsekvent missgynnande av hyresrätten så är det idag ungefär 2 000 kronor dyrare att bo i hyresrätt varje månad jämfört med att bo i ett ägt boende. Då föreslår regeringen en marginell justering av fastighetsavgiften för flerbostadshus och några års förlängning av fastighetsavgiftsfrihetn för nyproduktion. Jo det är ett steg i rätt riktning, men ärligt talat. När näringsministern själv ska skryta med förslaget så säger hon att det skulle kunna innebära en hyressänkning med en (1) procent så är det nog inte mycket att skryta med i kostnadssänkning. Men skulle det ge mer lägenheter då? Hm. Jo, och som sagt, varje ny lägenhet är välkommen, men regeringen själv beskriver det som att på kort sikt ger det marginella ökningar av nya bostäder, men på längre sikt kan det bli 400 per år. 400 (!), och även detta ska ställas mot behovet av 35-40 000 nya bostäder per år.

Ärligt talat. Det duger inte. Sverige har inte råd att gå miste om den potentiella tillväxt som går förlorad för att vi har en stagnerad bostadsmarknad som hämmar rörligheten på arbetsmarknaden. En fungerande politik för jobb och tillväxt kräver politiskt ansvarstagande, också för att bygga bort bostadsbristen.

Om utspelet skriver också DN SvD Expr

måndag 9 april 2012

Ägarlägenheter är ett fiasko, och jag vill inte se den framtid som kan göra det till en succé.

Läser expressens ledare om fiaskot Ägarlägenheter. Och måste ge dom rätt, inte bara i att det är ett fiasko, utan också i vad som krävs för att det ska kunna bli en succé. För att behovet av ägarlägenheter ska öka krävs att vi ändrar hela vår syn på varandra och samhället.

Det krävs att vi ser bostaden som bara en kapitalvara vilken som helst. Där den som råkar vara ekonomiskt lyckligt lottad kan köpa sig ett knippe lägenheter och sedan hyra ut till den som kan betala högst med en försvagad besittningsrätt. För syftet med ägarlägenhet är inte att bo, utan att äga och tjäna pengar på att andra behöver bo. Alltså ytterligare ett steg tillbaka till det som vi kallar det gamla klassamhället.

Jag delar som sagt analyser, men inte framtidsvisionen. Jag vill vara med och bygga bort bostadsbrist och segregation. Jag vill vara med och låta fler människor få frihet i sitt boende, och frihet att välja det boende som just för tillfället passar bäst. Jag vill vara med och ta ansvar för att Sverige byggs starkare och att friheten för oss som bor här ökar.

Så sorgligt att vi har en regering som vägrar ta ansvar för att bygga Sverige starkt, utan istället hänger sig åt våta drömmar om att gå tillbaka till en tid där kapital- och bostadsmarknaden spelade helt fritt.

söndag 8 april 2012

Drömmen om det egna huset långt borta.

I veckan innan påsk reste jag runt i sydöstra Sverige. På två dygn besökte jag tre län och fyra orter, och gjorde fjorton besök. Bland annat ett mycket spännande samtal med herrarna här till höger - ledningarna för trähusföretag och branschorganisationen TMF.

Mycket av samtalet kretsade kring att färre och färre kan förverkliga drömmen om att flytta till ett eget hus. Nyproduktionen av småhus sjunker. Allt för få unga familjer får möjlighet att ta lån till det första huset, och dessutom fördyras husen genom stelbenta regler. Dessutom skapar skattepolitiken inlåsningseffekter på bostadsmarknaden och gör det "olönsamt" för den som vill flytta från ett avbetalt hus när man inte längre orkar med trädgården och egentligen skulle vilja att en ung familj fick möjligheten att flytta in.

En bostadspolitik som möter människors behov och som underlättar rörlighet i hala landet är nödvändig för att Sverige ska kunna stå starkt inför framtiden. Det behövs helt enkelt en regering som orkar och vill ta ansvar för hela Sverige.

Om krisen för småhus kan du läsa här.

måndag 2 april 2012

Morgan Eklund gästbloggar om Norrköping som orkar ta bostadspolitiskt ansvar.

Den statliga bostadspolitiken är viktig, rentav avgörande - inte tal om det. Men också kommunala insatser kan göra stor skillnad. Det gäller inte minst för dem som har svårt att själva få och kanske framför allt behålla en egen bostad.

Därför har vi i Norrköping inrättat en bostadssamordning, som samordnar kommunens bostadssociala arbete för flera inblandade kommunala nämnder. Förutom samordning och rådgivning gör man flera egna aktiva insatser. För att ta två exempel:

Man arbetar med vräkningsförebyggande arbete, riktat direkt mot de familjer som riskerar att avhysas. Jämför man 2011 med 2008 så har man på dessa år minskat antalet verkställda avhysningar totalt i kommunen med mer än hälften, och antalet berörda barn med ungefär två tredjedelar. En viktig del i arbetet är samverkan mellan kommunen och såväl privata som offentliga hyresvärdar.

Dessutom förser man de som av särskilda skäl behöver det (exempelvis efter en längre behandlingshemsvistelse) med stödlägenheter – en vanlig lägenhet någonstans i staden men där kommunen garanterar hyran och eventuella skadekostnader. Dessutom finns ett antal bostödjare som jobbar med att stötta de som bor i stödlägenheterna med det som behövs för att klara ett eget boende. Efter en tid går stödlägenheterna ofta över till ett vanligt hyresavtal för den enskilde. Trots bostadsbrist i övrigt lyckas man än så länge hitta stödlägenheter till dem som är i behov av det. Även här spelar samverkan med hyresvärdarna en viktig roll.
Aktiva insatser kan göra skillnad.

Om vi ser bostad som en rättighet för alla krävs också aktiva insatser på både statlig och kommunal nivå. Självklart kan vi bli bättre, även i Norrköping. Men mycket görs. Kan regeringen säga detsamma om de statliga insatserna?

Morgan Eklund
är ordförande Norrköpings socialnämnden

och socialdemokrat.

torsdag 29 mars 2012

Hyresrätten - en förutsättning för långsiktigt hållbar tillväxt.

Lägenheter i Stockholmregionen säljs ut på löpande band. För första gången har en kommuns invånare i en folkomröstning fått säga sitt. Det blev ett tydligt nej till utförsäljning i Ekerö. Om detta och om vikten av allmännyttiga bostadsföretag för långsiktigt hållbar tillväxt i Sverige skriver jag idag på Brännpunkt.

måndag 26 mars 2012

Varje år stympas 3 000 000 flickor i världen.

Enligt WHO lever idag 110-140 miljoner kvinnor idag med stympade kön. Aftonbladet uppmärksammar idag det. Ett välkommet reportage i kvällstidningen så här efter melodifestivalen och mitt under blir-smal-till-sommaren.

För dig som inte bara vill förfasas över könsstympning utan vill veta mer om vilka mänskliga mekanismer som kan ligga bakom vill jag rekommendera att läsa Waris Diries självbiografiska bok "En blomma i Afrikas öken". Den är inte bara en ärlig och rak skildring av det hemska hon upplevde som femåring, utan också en fin människoskildring.

onsdag 21 mars 2012

Vad har Ekerö med vår globala konkurrenskraft att göra?

Lite kallt, men med gott humör. Vi samlades ett 15-tal personer igår kväll utanför Ekerö kommunhus för att knacka dörr i kampanjen Behåll Ekeröbostäder för ett nej i folkomröstningen om utförsäljning av Ekerös allmännyttiga bostadsbolag.

Varför var jag där undrar kanske nån? Jag bor inte i Ekeröbostäder, eller ens i Ekerö. Nej. Det är inte av filantropiska skäl jag stödjer kampanjen. Jobb och tillväxt är förutsättningen för all vår välfärd, både den gemensamma och vår privata. Allt oftare får vi rapporter om att Stockholm, som ska vara Sveriges tillväxtmotor, tappar i konkurrens och i tillväxtmöjligheter på grund av brist på bostäder och framför allt tillgängliga hyresrätter. Senast idag i SvD.

Att sälja ut Ekeröbostäder kan ses som en liten, om än kommunalekonomiskt dålig, affär. Men det påverkar övriga regionens möjligheter till tillväxt och i och med det också Sveriges globala konkurrenskraft. Sverige har inte råd att driva en bakåtsträvande bostadspolitik, inte i riket och inte i Ekerö.


onsdag 14 mars 2012

"jagvillhabostad" Gästbloggar om 248 000 unga.

Bostadsbristen, i synnerhet bland oss unga, är ett hot mot storstädernas och Sveriges tillväxt. Situationen är på många håll akut. Somliga tvingas tacka nej till utbildningar på grund av bostadsbristen. Andra tvingas ut på en otrygg andrahandsmarknad där de pendlar mellan kompisarnas soffor och svarta kontrakt med oskäliga hyror, eller som SVT Västnytt nyligen rapporterat så blir unga kvinnor utsatta för sexuella trakasserier när de söker bostad. Enligt Hyresgästföreningen vill dessutom åtta av tio föräldrar att deras hemmavarande barn ska flytta hemifrån.

Att 248 000 unga saknar och efterfrågar en egen bostad är en ohållbar situation för både samhället och enskilda individer.

För att få bukt med problemet så måste byggtakten öka och del av produktionen riktas till unga. Att se unga som en målgrupp på bostadsmarknaden skapar inte bara fler bostäder för unga, det gör även bostadsbyggandet i sin helhet mindre konjunkturkänsligt. Unga utan bostad kommer nämligen att efterfråga en bostad, oavsett konjunktur.

För att få igång en produktion av bostäder som matchar ungas efterfrågan krävs produktutveckling. Tyvärr är byggbranschen inte känd för sin förmåga att bidra med nytänkande. Därför vill vi se ett Bo bra på yngre dar-program som, i likhet med Bo bra på äldre dar, stimulerar nytänkande i syfte att åstadkomma fler bostäder som matchar ungas efterfrågan. Eftersom hyresrätten är en attraktiv boendeform för unga så är det även viktigt att de ekonomiska villkoren för hyresrätten likställs med övriga upplåtelseformers.

Det här är några av de idéer vi har för att lösa bostadsbristen bland unga, men det finns mycket mer att göra och åtgärda.

Med anledning av hur situationen för unga bostadssökande ser ut och hur lite som faktiskt görs från regeringens håll är fältet fritt för oppositionen. Till och med EU-kommissionen har kritiserat Sverige och Anders Borg (M) för låga investeringar i byggsektorn, och en undersökning från Fastighetsägarna visar att förtroendet för bostadspolitiken sjunker.

Därför är det hög tid att kraftsamla, lyssna in de behov och idéer som finns och slutligen agera.

Danielle Zachrisson
är bostadspolitisk samordnare
jagvillhabostad.nu

En försvagad arbetslinje ger inte bättre bostäder.

Har precis vart i Nyhetsmorgon och pratat med bostadsministern om chockhöjda hyror efter renoveringar (se förra inlägg). Måste säga att det var lite av en chock för mig också. Väl medveten om att vi har en passiv regeringen och en bostadsminister som är nöjd med att övervältra allt ansvar på marknaden. Men idag slog han nog rekord igen. Till dom som får chockhöjda hyror är bostadsministerns enda svar höjt bostadsbidrag. Om den moderatledda regeringen tror att Sverige kan byggas starkt genom höjda bostadsbidrag så har dom inte förstått mycket av vad en aktiv arbetslinje är.

Bostadsbidraget skapar inlåsningseffekter som gör att den som blir erbjuden att gå upp i arbetstid förlorar delar av sin inkomst. Att ytterligare höja bostadsbidraget för att man inte har förmåga eller ambitioner för bostadspolitiken är inte bara fegt det är bakåtsträvande. Sverige behöver fler jobb inte färre. Att investera renovering och klimatomställning av bostäder är betydligt bättre om man, som jag, vill bygga Sverige starkt inför framtiden.

tisdag 13 mars 2012

Chockhöjda hyror efter renovering.

Hälften av alla bostäder i Sverige är byggda 1950-1975. Behovet av upprustning och klimatomställning av hyresrättsbeståndet från denna tid är akut. Att ha bra lägenheter med hög och grön kvalité är ett intresse för oss alla och därför är det angeläget att renoveringar kommer igång.

Samtidigt finns ett dilemma. Om man vill få tillstånd omfattande renoveringar och samtidigt ta chansen att genomföra viktiga klimatanpassningar så blir det kostsamt. Om vi såg bostadsmarknaden som vilken annan marknad som helst och bostaden som vilken vara som helst vore det enkelt. Då är det bara att höja priset – hyran.

Nu visar Hyresgäsföreningen att detta får orimliga konsekvenser. Chockhöjda hyror och hyresgäster som tvingas flytta. HGF:s rapport visar att 70 procent av de tillfrågade fick höjd hyra i samband med ombyggnaden, men en tredjedel av dom visste inte hur stor hyreshöjningen skulle bli. Läs hela rapporten här. Se också gärna på Nyhetsmorgon klockan 7.15 imorgon bitti då jag och bostadsministern ska prata om detta.

torsdag 8 mars 2012

Man säger inte Grattis till kvinnor på 8 mars.

Lika lite som man säger Grattis till HIV-positiva på World Aids Day. Man kan däremot gott säga Kämpa vidare. Och om man orkar och vill så är ett Jag deltar gärna i kampen varmt välkommet. För nog finns det saker att kämpa för. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige är 14,3 procent. Den har inte gått ner mer än 0,5% på 30 år.

Detta uppmärksammar flera fackliga organisationer idag genom att påpeka att kvinnor efter kl 15:51 jobbar gratis, varje dag. En av de som deltog i 15:51-kampanjen, Kommunals ordförande Annelie Nordström, jag och många många fler feminister avslutade dagen idag med att demonstrera under parollen Vi vägrar ta smällen - tillsammans tar vi kampen.

måndag 5 mars 2012

Quo vadi(s)? Framåt! - Fastighetsägarnas näringspolitiska chef gästbloggar.

Socialdemokratiska företrädare anklagar återkommande regeringen för passivitet och bristande ambitioner inom bostadspolitiken. Kritiken saknar sällan poänger. Det finns hos flera alliansföreträdare en tendens att överskatta de praktiska effekterna av genomförda förändringar och framlagda förslag.

Situationen borde egentligen vara tacksam för en socialdemokrati i opposition, men jag är inte säker på att man hittills tagit tillvara möjligheterna. Kanske har regeringen upplevt sin bostadspolitik framgångsrik i det hänseendet. (S) har inte utvecklat sin egen politik eftersom de upplevt att motståndarna står utan idéer.

Så behöver det naturligtvis inte vara och efter Stefan Löfvens tillträde har det känts som att (S) återfått det självförtroende som behövs för att inte bara kunna formulera nya idéer, utan även foga samman dessa till en sammanhållen och trovärdig politik. Kanske finns där också en nyfikenhet på politiskt reformarbete som jag idag saknar hos regeringspartierna.

Jag medger att jag kan vara optimistisk i överkant, men när jag läser om en ambition att vända på varje sten tänker jag inte på en ompaketering av den (S)-märkta bostadspolitiken sådan den sett ut under lång tid. Kanske ser jag inte att byggsubventioner överges (fullt så optimistisk är jag inte) men jag ser dem inte som ensamt huvudnummer längre. Jag ser en socialdemokrati som vågar säga "Nej, det var inte bättre förr. Sverige kan bättre än så här!".

Med en osentimental inställning till vad som gjorts historiskt söks svar på vad som behövs för att skapa fler bostäder, där efterfrågan finns och till villkor som speglar individuella önskemål.

Från en pragmatisk utgångspunkt växer insikten om att hyresmarknaden egentligen inte fungerat särskilt bra på flera decennier. Med det försvinner det sista tankeförbudet och som första parti vägrar (S) köpa den svartvita bilden av ett val mellan marknadshyror med ett bristfälligt konsumentskydd och ett oinskränkt försvar av dagens bruksvärdessystem, att det inte finns något däremellan. Företrädare för endera ytterligheten avvisas med samma övertygelse. Om politik, företag och enskilda tillsammans ska kunna skapa en modern och väl fungerande bostadsmarknad, präglad av mångfald, trygghet och utrymme för alla har intresseorganisationer, kollektiva systemlösningar eller ideologiska käpphästar vare sig företräde eller vetorätt.

Fältet är fullt av stenar att vända på. Några ligger ytligt, andra djupt medan ytterligare några kräver att man vänligt ber den som sitter på stenen att akta sig. Ut och vänd på dem!

Martin Lindvall
är Näringspolitisk chef på Fastighetsägarna

torsdag 1 mars 2012

S-studenters ordförande gästbloggar om bostäder, tillväxt och vägval för framtiden.

Ibland kan man fråga sig om bostadsminister Stefan Attefall överhuvudtaget har någon verklighetsförankring kvar. I början av februari skrev han nämligen under en debattartikel där han bedyrar att regeringen har en heltäckande bostadspolitik. Detta trots att SCB under samma dag avslöjade att bostadsbyggandet har minskat med 14 % från 2010 till 2011 och att vi därmed har det lägsta bostadsbyggandet på 16 år, långt mycket lägre än våra nordiska grannar. Att andelen unga med eget boende dessutom sjunkit från 62 % till 52 % sedan 1997 till idag visar med all tydlighet att den borgerliga bostadspolitiken är långt ifrån lyckad. I absoluta tal innebär detta enligt hyresgästföreningen 248 000 unga vuxna som skulle vilja ha en egen bostad men som inte ges den möjligheten.

Och hur ser det ut för studenterna? 151 studentbostäder slutfördes i hela landet under 2011. Detta räcker inte ens till att täcka de bostadslösa studenter som finns på min facebook. I storstäderna är bostadssituationen nästan anarkisk och svarta hyreskontrakt, decennie-långa andrahandsuthyrningar och ett evigt flyttande ända upp i 30-årsåldern är vardagsmat för de av oss som drar till storstäderna.

Att en hel generation är lurade på rätten att starta sitt liv med en möjlighet till ett tryggt boende kommer givetvis att ha effekter. Både studenten som inte kan prestera sitt yttersta p.ga stressen i att sakna bostad och den arbetslöse som inte vågar flytta dit jobben finns men bostäderna saknas kommer innebära enorma kostnader för samhället.

Som vanligt har den borgerliga regeringen inte förstått att tillväxt inte är något som stimuleras genom avdrag, sänkta skattetryck eller hårdare piskrapp på den som redan kämpar sitt yttersta. Tillväxt skapas genom att förstå att bara den som ges möjligheter kommer att anstränga sig. Utan en politisk vilja för att lyfta bostadspolitiken kommer konsekvenserna bli en generation vars tillit och vilja att bidraga till samhället dras i botten.

Magnus Nilsson
är ordförande i S-Studenter

och bloggar oftast på "Det räcker inte".

Problemen med bluffakturor lyfts in i riksdagen.

Om en timma inleder jag en hearing i riksdagen kring Bluffakturor. Ett stort och växande problem som drabbar tusentals av landets små företag. Jag hoppas på att regeringen i och med hearingen slutar peka polisens interna organisation som enda lösning utan också tar sitt politiska ansvar, ser över och föreslår lagändringar.

Idag är behandlas hon som har en stol hos frissan med F-skattesedel på samma sätt som Volvo i lagteknisk mening. Alla förstår att de har helt olika förutsättningar. Allt fler väljer att starta och driva egna företag och politikens uppgift måste vara att stödja dessa entreprenörer. Vi måste helt enkelt se över lagstiftningen i syfte att både minska förekomsten av bluffakturor, men också en lagstiftning som gör att företagarna känner sig trygga i att bestrida sådana här fakturor.

Om detta har jag skrivit mer i dagens DI. Läs gärna. Se gärna hearingen som sänds i TV2, svt-forum och på riksdagswebben.

Här kan du också se när jag tidigt som attan i morse diskuterade bluffakturor.