onsdag 14 mars 2012

"jagvillhabostad" Gästbloggar om 248 000 unga.

Bostadsbristen, i synnerhet bland oss unga, är ett hot mot storstädernas och Sveriges tillväxt. Situationen är på många håll akut. Somliga tvingas tacka nej till utbildningar på grund av bostadsbristen. Andra tvingas ut på en otrygg andrahandsmarknad där de pendlar mellan kompisarnas soffor och svarta kontrakt med oskäliga hyror, eller som SVT Västnytt nyligen rapporterat så blir unga kvinnor utsatta för sexuella trakasserier när de söker bostad. Enligt Hyresgästföreningen vill dessutom åtta av tio föräldrar att deras hemmavarande barn ska flytta hemifrån.

Att 248 000 unga saknar och efterfrågar en egen bostad är en ohållbar situation för både samhället och enskilda individer.

För att få bukt med problemet så måste byggtakten öka och del av produktionen riktas till unga. Att se unga som en målgrupp på bostadsmarknaden skapar inte bara fler bostäder för unga, det gör även bostadsbyggandet i sin helhet mindre konjunkturkänsligt. Unga utan bostad kommer nämligen att efterfråga en bostad, oavsett konjunktur.

För att få igång en produktion av bostäder som matchar ungas efterfrågan krävs produktutveckling. Tyvärr är byggbranschen inte känd för sin förmåga att bidra med nytänkande. Därför vill vi se ett Bo bra på yngre dar-program som, i likhet med Bo bra på äldre dar, stimulerar nytänkande i syfte att åstadkomma fler bostäder som matchar ungas efterfrågan. Eftersom hyresrätten är en attraktiv boendeform för unga så är det även viktigt att de ekonomiska villkoren för hyresrätten likställs med övriga upplåtelseformers.

Det här är några av de idéer vi har för att lösa bostadsbristen bland unga, men det finns mycket mer att göra och åtgärda.

Med anledning av hur situationen för unga bostadssökande ser ut och hur lite som faktiskt görs från regeringens håll är fältet fritt för oppositionen. Till och med EU-kommissionen har kritiserat Sverige och Anders Borg (M) för låga investeringar i byggsektorn, och en undersökning från Fastighetsägarna visar att förtroendet för bostadspolitiken sjunker.

Därför är det hög tid att kraftsamla, lyssna in de behov och idéer som finns och slutligen agera.

Danielle Zachrisson
är bostadspolitisk samordnare
jagvillhabostad.nu