lördag 27 mars 2010

Landets pensionärer förtjänar rättvisa!

Det är egentligen helt obegripligt att regeringen Reinfeldt i varje budget sedan de tillträdde har de ökat klyftan i beskattning mellan löntagare och pensionärer. Idag betalar en medelinkomstpensionär varje månad 726 kr högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Det är fullständigt ovärdigt mot de människor som jobbat ett långt liv och byggt upp vårt land.

Idag kom så vallöftet - sänkt skatt nästa år. Dels är jag inte säker på att svaret på alla frågor är sänkt skatt, men framför allt upprör det mig hur man har mage att ägna fyra år åt att straffeskatta pensionärer för att sedan lova skattesänkningar efter valet. Samtidigt är statsministern tydlig på att klyftan ska bestå, att det är riktigt att pensionärer ska betala högre skatt för samma inkomst jämfört med en löntagare med samma inkomst.

Det enda anständiga är att pension beskattas på samma sätt som lön. Pension ska ses som uppskjuten lön. Det är inget bidrag. De rödgrönas besked är tydligt: Klyftan ska tas bort steg för steg.

fredag 26 mars 2010

Jag tillåter mig tvivla...

Sedan den borgerliga regeringen tog över så har de minskat försäkringskassans förvalt-ningsanslag och samtidigt lagt på nya uppgifter, ökat administrationen, omorgani-serat personalen, ökat trycket och på olika sätt försvårat försäkringskassans möjlighet att ge medborgare den service vi har rätt till. Svidande kritik och stora rubriker har blivit vardag. Bara i januari i år har försäkringskassan fått 14 anmälningar till JO. Hela förra året var det 76.

Nu har försäkringskassan ansökt om ett extra anslag hos regeringen på 600 miljoner för att klara upp den praktiska hanteringen och för att öka rättssäkerheten - för att helt enkelt kunna ge rätt människor rätt ersättning i rätt tid.

Vad gör då ansvarig regering? Igår kallade socialförsäkringsministern med till stor presskonferens kring ”förändringar på försäkrings-kassan”. Med stora förväntningar på sig pressenterade ministern att hon tillsätter en ny överdirektör. Va? Var det allt? Jag tillåter mig tvivla på att ansvarigminister nu kan luta sig tillbaka och se hur försäkringskassans arbete rullar vidare felfritt.

tisdag 23 mars 2010

Jämställdhetsbonusen blev en flopp.

Försäkringskassans utvärdering visar nu att jämställdhetsbonusen inte har haft någon effekt. Papporna till barnen som föddes precis innan införandet har tagit ut exakt lika många dagar som papporna till barnen som föddes efter. Jämställdhetsbonus är krånglig, man får den långt i efterhand och det är svårt att överblicka hur mycket man kommer att få. Det blir bara de som redan delar lika som får del av bonusen.

Jag vill att varje litet barn ska ha rätt till nära anknytning också till sin pappa, att varje pappa ska ha rätt att vara en självklar förälder och att varje mamma ska ha rätt att kombinera arbete/karriär med att vara förälder.
Det finns mycket man kan göra för att få fler pappor att ta ut mer föräldraledighet. Det mest effektiva är att öka pappa-månaderna, men man kan också jobba med attityder hos arbets-givare, föräldrautbildningar, bättre information på försäkringskassan och MVC/BVC...

måndag 22 mars 2010

Arbetsförmedlare får ta det tuffa jobbet när sjukförsäkringen kastar ut sjuka människor.

Har just träffat arbetsförmedlare i Västmanland. Jag imponeras av deras engagemang och deras vilja att hjälpa sjuka och utförsäkrade står att komma tillbaka till arbete. Men de vittnade också om att människor är oroliga för om de kommer kunna betala hyran i slutet av månaden och att detta tar upp mycket av den tid de kan erbjuda i introduktionsprogrammet.

De flesta utförsäkrade är kvinnor med psykiska diagnoser. När de utförsäkras rycks deras, och deras barns, försörjning undan. Självklart oroar det. Och självklart blir det svårare att kunna tillgodogöra sig rehabilitering. AF gör ett bra jobb, men faktum kvarstår. Sjuka människor blir inte friskare av att de utförsäkras – snarare tvärt om.

söndag 21 mars 2010

Ny logga för att verkställa ny politik, men problemen kvarstår.

Idag tittar Alliansfritt försäkringskassans nya logga. Bra text som landar i Problemen kvarstår... Läs den här.

torsdag 18 mars 2010

Sjuka blir fattigare av utförsäkring. Men friskare?

I december sa Littorin att majoriteten av de utförsäkrade skulle få höjd ersättning när de gick in i introduktionsprogrammet. Men idag visar siffror från Försäkringskassan att 49% fick sänkt ersättning, 35% höjd och resten fick en förändring som var mindre än 100 kr/mån.

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa sjuka människor blev utförsäkrade och fattigare. Men friskare? Jag är övertygad om att det behövs stöd och rehabilitering för att ge människor rätten att komma tillbaka i arbete. Jag tror nämligen inte att någon blir friskare bara för att hon blir fattigare.

onsdag 17 mars 2010

Jag gråter inte - Jag kämpar!

Fy *#§#* vad jobbigt det är ibland.

Sen igår (inlägg nedan) har jag funderat på hur det är möjligt att landets socialförsäkringsminister ber de som drabbas av en raserad sjukförsäkring att gå till socialen. Själva poängen är ju att den som drabbas av sjukdom inte ska bli barskrapad och behöva söka bidrag, utan ha en försäkring som täcker inkomstbortfall. Ett värdigt välfärdssamhälle måste ha en värdig socialförsäkring.

Men jobbigast var nog ändå alla de människor som kontaktade mig igår. En man som var för sjuk för att klara av introduktions-programmet, lämnas helt utan inkomst i tre månader innan han har rätt att komma in sjukförsäkringen igen. Han undrar om socialförsäkringsministern verkligen menar att dom ska sälja lägenheten och byta skola för ungarna för att söka socialbidrag för tre månader, eller om det bara är meningen att de ska bli fattigare för att han haft oturen att drabbas av långvarig sjukdom.

Brev efter brev och jag har svårt att hålla tårarna tillbaka. Jag är så arg och ledsen att jag nästan kokar. Och ja, jag vet att det inte är jag som egentligen har det jobbigt. Jag är bara bärare av berättelser från de som verkligen drabbas av högerns hårda och cyniska politik. Jag tar ett djupt andetag och tänker på den gamla kvinnokampssloganen: Gråt inte – Kämpa!

tisdag 16 mars 2010

Man blir mörkrädd när man ser den mörkblå sjukförsäkringens effekter.

Idag rapporterat ekot om hur de som utförsäkrades vid årsskiftet inte fick möjlighet att få sin ansökan om förlängd sjukpenning prövad. Här kan du lyssna på lunchversionen av ekots inslag. Regeringen har hela tiden hävdat att den som utförsäkras ska kunna få förlängd sjukpenning om man är ”riktigt sjuk” (Bara formuleringen spär på bilden av att sjuka människor är slöa fuskare, men det är ämne för en egen debatt). Men regeringens löfte klingar idag falskt.

När 15 700 utförsäkrades 1 jan i år så fanns inget regelverk på plats för att ta emot ansökningar om förlängd sjukpenning. Den som fick besked om utförsäkring kunde för visso ansöka, men det fanns ingen möjlighet att få sin ansökan prövad innan utförsäkringen trädde i kraft. Man ställdes då inför valet att antingen ansöka om förlängd sjukpenning, vara utan ersättning och riskera att få ett nej efter tre månader utan inkomst, eller gå in i introduktions-programmet på AF för att kunna få aktivitetsstöd och "frivilligt" lämna sjukförsäkringen. Människor som även enligt regeringens rigida regler skulle ha rätt till sjukpenning utförsäkras alltså.

Om detta säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson "Skulle det vara så i slutändan att man behöver komplettera upp sin inkomst så är det ju försörjningsstöd som gäller". För andra gången på två veckor uppmanar landets socialförsäkringsminister människor som drabbas av den raserade sjukförsäkringen att gå till socialen. Förra gången skrev jag om det under rubriken Gå till socialen då, sa ministern.

Jag kommenterar dagens uppgifter också på aftonbladet.se. Andra som skriver klokt om detta är bla utredarna.nu resurs och alliansfritt

Kick-start på morgonen - debatt mot Axén (M).

Kl. 6.37 var vi bänkade i studion på radiohuset för att debattera vad som sker med de som nu utförsäkras ur sjukförsäkringen och hamnar på arbetsförmed-lingen. Hela debatten går att höra här.

Mest förvånande var väl att Axén hittade på ett nytt ord - införsäkras. Han menar att de som lämnar sjukförsäkringen får en förmån i att "införsäkras" i aktivitetsstöd. Sicket stolligt ordtrolleri. Det blir inte bättre för att man hittar på nya ord. Sanningen är att 15 700 människor utförsäkrades ur sjukförsäkringen vid årsskiftet, utan att ha återfått arbetsförmåga, och för varje dag som går med en moderat regering så utförsäkras fler.

måndag 15 mars 2010

Hur kan det vara så viktigt att kasta ut sjuka männikor ur sjukförsäkringen?

Innan moderaterna försämrade sjukförsäkringen var det många som sa till mig Men riktigt så illa kan dom väl ändå inte vilja? Nu hör jag allt oftare Men varför gör dom så här?

Det finns många teorier kring vad moderaterna egentligen har för syfte med att rasera en av grundpelarna i den generella välfärden. Klicka på bilden här så får du läsa berglins teori.

Men vad vill ni rödgröna då?

Vi vill ha en sjukförsäkring som omfattar alla, utan bortre gräns och som ger ersättning för inkomstbortfall när man har oturen att bli sjuk och inte kan arbeta. Den som är sjuk ska få koncentrera sig på att bli frisk och inte behöva oroa sig för sin försörjning – om man kan betala lånen på huset eller om barnen måste sluta med sina fritidsaktiviteter.

Vi vill också ha en sjukförsäkring där rätten till arbete återupp-rättas. Det är inte rimligt som idag att den som är sjuk kan tvingas säga upp sig eller avstå från att arbeta deltid för att man passerar en viss tidsgräns. Alla ska ha rätt till vård, stöd och rehabilitering i den tid det tar för att komma tillbaka i arbete. Den som inte kan arbeta heltid eller bara klarar av en viss typ av arbete ska också få rätt att bidra utifrån sina förutsättningar.

Den 19 januari i år pressen-terade de rödgröna parti-ledarna vår överenskommelse om en ny sjukförsäkring. Du kan läsa debattartikeln här och hela överenskommelsen här.

Den stora skillnaden mellan vårt förslag och regeringens hårda regler är att vi vill ge den sjuke rätt till individuell bedömning, prövning och plan som leder till aktiva åtgärder och insatser för att återgå till arbete. Och att vi inte tror att människor blir friskare för att dom blir fattigare och utförsäkras.

söndag 14 mars 2010

Stockholms unga förtjänar bättre!

Idag går vår (S i Sthlm) kampanj vidare med fokus på unga. På tunnelbanor och busshållplatser kommer du att möta Carin Jämtin. Vill du veta mer? Besök Carins blogg.

fredag 12 mars 2010

De tvingas säga upp sig för att de utförsäkras.

Jag översköljs med beskrivningar av hur den nya hårda sjukförsäkringen fungerar. Alla de farhågor som fanns innan förändringarna har bekräftats. Idag skriver LO-tidningen om två sjukskrivna som vid nyår nådde sista dagen i sjukförsäkringen, utförsäkrades, ansökte om tjänstledighet (för att kunna gå introduktionsprogram och få aktivitetsstöd) och fick avslag på ansökan om tjänstledighet. De såg ingen annan utväg än att säga upp sig. I sjukförsäkringen är det mer än tydligt att moderaternas prat om arbetslinje inte betyder att fler får jobba utan bara ökade klyftor.

Hela artikeln i LO-tidningen går att läsa här.

Fler berättelser om hur enskilda drabbas av regeringens hårda sjukskrivningsregler finns samlade på KallaSverige.

torsdag 11 mars 2010

Chatt om sjukförsäkringen

Idag chattar jag med Sydsvenskans läsare om sjukförsäkringen. Nu går det att läsa min chatt här och Husmark-Pehrssons chatt här.

Sydsvenskan har för övrigt gjort en artikelserie om sjukförsäkringen som är värd att läsa.

onsdag 10 mars 2010

Det ska löna sig att ha arbetat.

Vid varje budget som regeringen Reinfeldt lagt har klyftan i beskattning mellan den som jobbar och den som har jobbat ökat. Idag startar socialdemokrternas kampanj för rättvisa skatter och samtidigt öppnar pensionärsskatten.se där du själv kan räkna ut hur mycket mer en pensionär betalar i skatt jämfört med en löntagare.

Vi socialdemokrater tycker helt enkelt att det också ska löna sig att ha arbetat, därför vill vi ha rättvis skatt, och om vi för förtroende i valet i höst kommer vi att ta ett första stort steg för att sluta klyftan redan vid den första statsbudget vi lägger.

tisdag 9 mars 2010

Det är en skam att var fjärde ensamstående mamma är fattig.

Var fjärde ensam mamma är fattig – idag i Sverige år 2010. Det är en skam för oss alla. Men de som tvingas bära skammen är alla dessa mammor och deras barn. Mammor som inte kan bjuda hela dagis-gruppen på kalaset, trots att hennes barn fått gå på alla andras kalas. Barn som låtsas bli sjuka när det är friluftsdag för att de vet att det inte finns pengar hemma till matsäck och glass i simhallen. Fattigdomen på 2000-talet luktar inte, syns inte alltid, men känslan av skam rotas djupt i den som lever och växer upp i den.

När det gäller ekonomisk familjepolitik är skillnaderna mellan höger och vänster glasklar. Två saker har regeringen gjort. 1. Skrotat målet om att familjepolitiken ska utjämna orättvisor mellan barn, och i spåren av detta växer barnfattigdomen. 2. Infört vårdnads-bidrag - bidrag istället för jobb och barnomsorg (så mycket för den arbetslinjen). Det duger inte.

Jag vill ha bra barnomsorg som finns när människor behöver den och att också mammor får rätt till heltidsjobb. Jag vill inte ha skatte-sänkningar för de rika eller dolda avgifter i skolan. Jag har tidigare skrivit kring barnfattigdom, tex under rubriken Till vissa kommer tomten… Jag vill också rekomemndera Makalösa Föräldrar för den som inte hittat dit innan.

måndag 8 mars 2010

100 år av kamp!

Idag högtidlighåller jag internationella kvinnodagen. (Ja. Dagen behövs fortfarande, så var det avklarat.) Har just vart i en panel om Framtiden.

Jag är socialdemokrat och feminist för att jag vill vara med i kampen för att varje enskildmänniska rätten att förverkliga sina egna livsdrömmar. Så enkelt – och så svårt. Det är långt kvar innan kön, klass eller andra livsbetingelser sätter hinder för människors val, men det får inte hindra oss. Rätt till barnomsorg när man behöver den. Göra heltid till en rättighet också för kvinnor. Och kvotering i bolagsstyrelser. Är små, men viktiga steg på vägen mot ett jämställt samhälle.

Med små men medvetna steg går kampen vidare. Och nu går jag vidare till 8-mars-demonstrationen från Slussen till Medborgarplatsen under parollen 100 år av kamp!

fredag 5 mars 2010

Moderätt

I dag skriver Aftonbladet under rubriken Moderätt om nya klädkoder hos moderaterna, bort med slips och pärlhalsband. Ja. Det är väl kul för företrädare för överhetens parti att få klä sig som folk. Även om jag tror det dröjer innan vi får se statsministern i Dressmann-kostym.

Mer alarmerande är dock en liten bild i papperstidningen där man beskriver de nyord man ska använda för att, vid sidan av nya kläder, ska locka väljare. Moderaterna ska för att försvara raserandet av sjukförsäkringen ”Säga: Det ska löna sig att arbeta” och ”Inte säga: Sänkta ersättningsnivåer”. På HBT-sossen kan du se bilden.

Men hallå. Den som är sjuk och kan jobba halvtid tvingas idag säga upp sig från sitt heltidsarbete när man passerar en av regeringens stelbenta tidsgränser. Istället ska hon gå till arbetsförmedlingen och vara heltidsarbetslös. Det är så långt från en fungerande arbetslinje man kan komma. Löna sig att arbeta? Nej. Det är inte lönsamt vare sig för den enskilde eller för samhället att hon går från deltidsarbete till heltidsarbetslöshet.

torsdag 4 mars 2010

En av många berättelser om hur de nya hårdare sjukskrivningsreglerna slår.

När tilliten rasar... ...min största oro.

Ganska ofta handlar sjukskrivningsdebatten om ekonomisk ersättning. Det är logiskt. För den som förlorat sin arbetsförmåga pga en olycka eller sjukdom så är en trygg ersättning nödvändig för att kunna betala räkningar i slutet av månaden. För mig, och för det rödgröna regeringsalternativet, är trygghet i rätten till stöd för att komma tillbaka till arbete det andra benet i en väl fungerande sjukförsäkring. I dagens sjukförsäkring brister både rehabiliteringen och den ekonomiska tryggheten.

Med en så gravt raserad sjukförsäkring som vi har idag så brister också tilltron till försäkringen. Enligt en LO-rapport så uppger sex av tio att de inte tror att sjukförsäkringen ger trygghet att klara ekonomin vid långtidssjukskrivning. Skillnaderna mellan LO-, TCO och Saco-medlemmars svar är relativt små. Bara varannan svarsperson känner trygghet i att de skulle få stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbete. Varannan svarsperson saknar också förtroende för Försäkringskassans behandling av sjukskrivningsärenden. Sammanfattningsvis: Friska arbetande människor vågar inte lita på att den försäkring man vart med och betalat till verkligen finns där om olyckan skulle vara framme.

Jag vill ha en trygg sjukförsäkring, både för den som är sjuk och för alla oss andra. När tilliten rasar så skapas grogrund för privata lösningar och detta underminerar den generella välfärden. Här är min oro som störst. All historisk och internationell jämförelse visar att generella och allomfattande välfärdsförsäkringar med bred riskspridning, solidarisk finansiering och ersättning baserat på inkomstbortfall är absolut bäst både på att utjämna klyftor och ge de fattigaste bästa stöd, och att driva tillväxt och upprätthålla en arbetslinje värd namnet. Det som skett med sjukförsäkringen är inte bara försämringar i ekonomiskt stöd och rehabilitering, det är en attack mot hela den svenska välfärdsmodellen.

Imorgon förmiddag debatterar jag rättssäkerheten i och tilltron till sjukförsäkringen med Cristina Husmark Pehrsson. Här är utgångspunkten för debatten.

tisdag 2 mars 2010

Gå till socialen då, sa ministern.

Idag berättar ekot att utförsäkrde förlorar sitt bostadstillägg. Läs här. Bostadstillägg är en form av bostadsbidrag som bara går till pensionärer och till de som lever på sjukersättning (i dagligt tal förtidspension). Enligt försäkringskassans prognos kommer 6 500 av de som utförsäkras i år samtidigt förlorar sitt bostadstillägg eftersom det inte är möjligt att få bostadstillägg för den som går på aktivitetsstöd (den lägre ersättningsform om de utförsäkrade får).

Jag hade räknat med att socialförsäkringsministern, sin vana trogen, skulle bli förvåna och hävda att det inte går att dra några slutsatser av siffrorna. Men icke – går till angrepp. På ekot säger socialförsäkringsministern ”Man kan också ansöka om att få ett försörjningsstöd av kommunen”. Jag baxnar, och lyssnar igen. Jo: Efter rasering av sjukförsäkringen och utförsäkring av tiotusentals sjuka människor så uppmanar landets socialförsäkringsminister sjuka och fattiga människor att gå till socialen.

Att tvingas leva på kommunalt försörjningsstöd betyder att man får hela sin ekonomi genomlyst, redovisa alla sina utgifter och få dom bedömda av en socialsekreterare. Dessutom vältrar regeringen över kostnader på redan hårt ansträngda kommunala budgetar där
kostnaderna för försörjningsstöd redan stiger. Nedskärningar i välfärden blir en rak effekt av försämringarna i sjukförsäkringen.

måndag 1 mars 2010

Stupstocken ger inga nya jobb.

I förra veckan skrev några högerdebattörer i Aftonbladet under rubriken Sjukförsäkringen är för generös – fortfarande.

Många hörde av sig till mig och var rejält upprörda, och hade svårt att tro att det fanns så verklighetsfrånvända åsikter. Det gör det. Välfärdsförsäkringarna är en vattendelare i svensk politik. Mot dagens stelbenta utförsäkringspolitik står en rödgrön överenskommelse som sätter individen i centrum och som fokuserar på rätten till stöd tillbaka till arbete.

Idagens Aftonblad svarar jag på artikeln under rubriken Stupstocken ger inga nya jobb.

Regelförsämringarna i sjukförsäkringen byggde på felbedömningar och fördomar.

Fackförbundet ST som organiserar handläggare försäkringskassan och arbetsförmedlingen pressenterar idag en rapport på DN-debatt. Undersökningen visar den alarmerandeu slutsatsen att den personal som har att verkställa de nya hårdare sjukskrivningsreglerna är djupt kritiska.

Behoven av vård och medicinsk rehabilitering hos de som utförsäkras för att de passerat en av regeringens uppsatta tidsgränser är långt större än vad regeringens bedömningar, och därför blir också insatserna fel. Av de handläggare som svarat på undersökningen anger 76 procent att de som nu utförsäkras bör erbjudas mer av medicinsk rehabilitering och vård.

En annan kritik som riktats mot regeringens hafsverk kring sjukförsäkringen är att de nya reglerna ökar rättsosäkerheten. Också detta bekräftas i undersökningen där 65 procent av dem som jobbar med sjukskrivna instämmer i huvudsak inte, eller inte alls, i påståendet ”De lagar, regler och politiska beslut som jag har till uppdrag att jobba efter är väl anpassade till behoven hos de människor jag ska erbjuda service”.

De hårdare reglerna byggde på en föreställning om att människor som var i sjukförsäkringen bara var lata fuskare, ännu en gång bekräftas att regeringen hade fel. Sjukskrivna människor var faktiskt – sjuka. Och behöver stöd och rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbete. När också handläggarna upplever att de fråntagits verktygen att upprätthålla arbetslinjen i sjukförsäkringen så blir jag riktigt orolig. Det blir mer och mer tydligt att regeringen faktiskt tror att människor blir friskare bara för att de blir fattigare.