torsdag 30 augusti 2012

Det behövs mer resultat, inte mer prat för att få igång bostadsbyggandet.

Orden börjar förlora sin betydelse. I somras pratade moderatledaren om 40 000 nya bostäder i Stockholm och idag höjer Stadshusmoderaterna till 100 000 nya bostäder. Politiken reduceras till en lek med siffror i syfte att kortsiktigt vinna snygga rubriker. Detta samtidigt som bostadsbyggandet i Stockholm fortsätter att rasa, bostadsbristen öka och underskottet av bostäder slår hårt mot huvudstadens möjligheter till jobb och tillväxt.

Det vore mer smakfullt om moderaterna faktiskt tog ansvar för att få igång bostadsbyggandet. Jag vill ge ett tips: Ni kan sneglar på bland annat Botkyrka, Nynäshamn, Sundbyberg, Sigtuna och Södertälje, (S)-kommuner i Stockholmsregionen där man inte leker med ord och siffror utan faktiskt ser till att få igång bostadsbyggandet, trots avsaknaden på nationellt ansvar. Ni skulle också kunna göra som Annika Billström nämligen levererar det ni faktiskt lovar. Under den senaste (S)-perioden i stadshuset byggdes 20 000 lägenheter bara i Stockholms kommun.  

fredag 24 augusti 2012

Bostadsbyggandet störtdyker och hotar Sveriges framtidsmöjligheter.

Igår kom SCB med nya skrämmande siffror över nyproduktionen av bostäder. Det störtdyker – igen. Alla siffror som pekar åt fel håll kan du se här.

En stigande bostadsbrist och sjunkande bostadsbyggande har svåra konsekvenser för Sveriges möjligheter inför framtiden. En stagnerad bostadsmarknad hämmar rörligheten på arbetsmarknaden ytterligare och Sveriges internationella konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt hämmas. Kort sagt: Bostadsbristens hotar jobben. Därför är regeringens avsaknad av bostadspolitik inte bara oansvarigt gentemot den som söker en bostad, utan också gentemot hela Sveriges möjligheter.

onsdag 22 augusti 2012

Välkommen till Vasaparken på söndag.

På söndag tänker jag trotsa det förespådda regnet och lyssna på Stefan Löfven som sommartalar. Gör det du också. Kom med och visa att vi är många som vill ha en ny färdriktning för Sverige. Mer info här.

tisdag 21 augusti 2012

Har vi råd att behandla våra studenter så här?

Har idag på förmiddagen besökt Stockholms universitet och kåren där. Av Livija Ginters, ordf i SUS, och Martin Sahlin, ordf i SSCO, fick jag en deprimerande beskrivning av hur bostadsläget för studenterna är. De betonade flera gånger att bostadsbristen för studenter inte kan ses isolerat. Symtomen på en dysfunktionell bostadsmarknad syns dock tydligare hos studenter.

Stockholm får inte del av regeringens nedskärningar på högre utbildning vilket gör att bostadssituationen är än värre i år. Av 47 000 antagna har 16 000 tackat nej till utbildningsplats i Stockholm, en ökning från förra året. År 2009 var kötiden för ett studentrum i korridor 3 månader och för en studentlägenhet 2-3 år, idag är det 2 år respektive 5-6 år. Även i år har några av de nya studenterna vid Stockholms universitet tältat.

Det går inte att beskriva situationen som något annat än katastrofal. Och effekterna riskerar att bli försämrade resultat som följd av sämre studiesocial miljö, svårare att bredda rekryteringen och sämre kvalitet på utbildningen.

Vad tycker SUS och SSCO att man ska göra då? Martin pekade på det spännande initiativet Bo bra på yngre dagar och Livija betonade vikten av en sammanhållen stadsplanering men kollektivtrafik. Vill också tipsa om att läsa SSCO:s nya rapport.

onsdag 8 augusti 2012

Snart tältar studenterna - igen.

Nu i sommar fick 272 166 svenskar sina antagningsbesked till högskole- och universitetsstudier. Många av dem som jublar över att ha fått plats på drömutbildningen lägger just nu dagar och nätter på att jaga nån stans att bo. Under förra året byggdes bara 134 studentlägenheter och 1 722 smålägenheter- den lägsta nivån på 23 år.
Även i år riskerar vi se studenter som tvingas tälta utanför campusområdena. På studentorter bokas vandrarhem och idrottslokaler som tillfälliga sovsalar. Studenter lurats på dyra depositioner utan att det alls finns någon bostad. Och några kommer till och med tvingas tacka nej till sin studieplats för att de inte hittat någon bostad.
Jag vill att Sverige ska gå in i framtiden som en kunskapsnation och då krävs att vi drar nytta av all den potential som finns i landet. Det är oansvarigt att hindra unga ambitiösa begåvningar från att blomma ut på grund av bostadsbristen. Sverige har inte råd att inte bygga studentbostäder.