lördag 30 juni 2012

Almedalen – mer än jippo om man vill.

Som politiker är det svårt att förhålla sig neutral till Almedalsveckan. Många dissar, andra hissar i smyg, men de flesta av oss åker dit – även jag. Den bild som kablas ut i tabloiden, mingelbilder och snyggaslistor, är bara den ena sidan. Och absolut inte den viktigaste.

Politikerveckan i Almedalen är världsunik i sitt slag. Det är en mötesplats för samtal. På tusen och åter tusen seminarier bryts åsikter och på mängder av spontana möten utvecklas idéer. Demokrati bygger på möten, möten mellan människor och idéer. Att utveckla politik handlar till stor del om att möta, se och ompröva – varje dag.

Som beslutsfattare har jag sedan dessutom ett eget ansvar över vad jag väljer att ta till mig och vilken ytterligare information jag själv aktivt söker upp. Jag är folkvald och då är det breda och fria demokratiska samtalet centralt för mitt dagliga värv.

Olof Palme i Almedalen samma år jag föddes.

tisdag 26 juni 2012

Fattiga barn i ett rikt land.

Min döttrar och jag på väg till skolavslutning. Fina flickor fulla av förväntningar inför ett långt sommarlov. Men för allt för många barn är sommarlovet förknippat med oro och vånda. Det finns allt för många Fattiga barn i ett rikt land som den nya rapporten från socialdemokraternas barnfattigdomsgrupp kallas. Få saker gör mig så heligt upprörd som när vuxenvärlden inte förmå skydda barn mot utsatthet. Om jag tvingas prioritera en enda politisk uppgift så skulle det vara att utrota barnfattigdomen och ge var enda unge den självklara rätten till en bra start i livet. Barnfattigdom är inte värdigt ett land som Sverige.

måndag 25 juni 2012

Bluffakturornas högsäsong närmar sig.

Varje dag drabbas småföretagare i Sverige av så kallade bluffakturor, företag som skickar fakturor på något som inte är beställt, hotar med inkasso om man inte betalar och en prick i kronofogdens bok, något som riskerar att stjälpa ett litet företag. Riksdagens civilutskott uppmärksammade detta redan i vintras, men fram tills nu har regeringen valt att inte se problemets omfattning.

Med glädje såg jag i onsdags att regeringen på DN-debatt uppmärksammade småföretagarnas vardag med bluffakturor. Mer besviken blev jag när jag läste artikeln och inte hittade många korn av ansvarstagande och vilja att lösa problemet. Om detta skriver jag idag på DN-debatt.

Problemet är inte bara stort och växande, det är dessutom mer akut. När vi andra trappar ner och tar semester så trappar bluffmakarna och deras kumpander på relaterade inkassoföretag upp verksamheten. Det hade vart mycket bra om regeringen lyssnat på ett samstämmigt civilutskott redan i vintras och vidtagit åtgärder så att landets småföretagare kunde slippa ännu en sommar med oro.

tisdag 19 juni 2012

Alla kurvor pekar åt fel håll.

Alla kurvor pekar åt fel håll, skulle kunna vara rubriken på Boverkets årliga rapport om bostadsbyggandet som pressenterades idag. Fler kommuner än förra året uppger att det är brist på bostäder och färre överskott, bara 6 procent. Av 290 kommuner uppger 135 att de har bostadsbrist, 259 att de har brist på hyresrätter. Jag är djupt oroad över Sveriges framtida möjligheter. Bostadsbristen är en av de faktorer som idag hämar svensk tillväxt.

Rapporten redovisar dessutom att kommunernas egna prognoser är att bostadsbyggandet ytterligare sjunker 2012 till 22 500, vilket är ungefär hälften mot vad som borde byggas årligen enligt samstämmiga bedömare, bland annat Bostadskreditnämnden. Kommunerna uppger höga produktionskostnader som största hindret för att få igång nyproduktion. För mig en signal om att det krävs ett nationellt politiskt ansvar som vi saknar idag. Regeringen passiva bostadspolitik förmår inte anta de utmaningar Sverige står inför.

fredag 15 juni 2012

Det behövs mer ordning och reda på Stockholms bostadsmarknad.

Stockholmsbostadsmarknad är dysfunktionell. Med ett bostadsunderskott på mellan 80 och 100 000 bostäder och med ett minskande antal hyresrätter så blir möjligheten att få bostad en allt hårdare jakt på en allt hårdare marknad. Nu tar moderaltedningen i Stockholms stadshus nästa steg och för in de tre gemensamt ägda Stockholmsbolagen (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) i intresseföreningen Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna är en organisation som har som syfte att samla och stödja privata hyresvärdar, ett viktigt arbete, som inte ska blandas samman med de allmännyttiga bostadsbolagen som har ett vidare – allmännyttigt – uppdrag. Fastighetsägarna är dessutom en lobbyorganisation för sina medlemmars intressen där en av de frågor som står högst på dagordningen är ”Enskilda hyresgäster ska få träffa individuella hyresavtal med sin hyresvärd”, alltså fri hyressättning. På en marknad som den i Stockholm så är det inte svårt att förstå att det skulle leda till chockhöjda hyror.

Det är ett svek mot Stockholmarna att för in våra gemensamt ägda bostadsbolag i Fastighetsägarna. Den som bor i en lägenhet i tex Svenska Bostäder tvingas då, med sin hyresavi, betala för kampanjande för marknadshyror – höjda hyror.

Men nog vore det bra och de tre bostadsbolagen ingick i ett större samarbete, kanske någon säger. Jo, säger jag. Det vore bra. Och därför tycker jag att man borde återinträda i SABO, som är bransch- och intresseorganisation för just allmännyttiga bostadsföretag. SABOs uppdrag kan du läsa här.

Det behövs inte bara fler bostäder i Stockholm. Det behövs också mer ordning och reda på bostadsmarknaden och en politisk ledning som tar ansvar för medborgarnas rätt till en bostad och för förutsättningarna för tillväxt i huvudstaden och i riket. Ett första steg i den riktningen vore att sätta igång bostadsbyggandet i våra allmännyttiga bostadsbolag och ansöka om återinträde i SABO.

torsdag 7 juni 2012

Bostadsbyggandet i Stockholm fortsätter rasa.

Det fattas idag 80 000 bostäder i Stockholm och samtidigt väljer 40 000 människor varje år att flytta hit. Bostadsbrist ger stagnerad arbetsmarknad och problem med matchning – företag kan inte rekrytera rätt personal och tillväxten hotas. ”Med samma inflyttning och bostadsbyggande som i dag kommer bostadsbristen att kosta Stockholm 250 miljarder kronor till år 2030 i form av utebliven tillväxt.” säger Stockholms Handelskammare.

Därför blir jag så orolig när vi idag från länsstyrelsen får nya dystra siffror som visar att bostadsbyggandet i Stockholm minskade ytterligare förra året. Detta trots att det skulle behövas en ökning med 150 procent av bostadsbyggande enligt länsstyrelsen.

I ett läge som detta, och med en tillväxt på rekordlåga 0,4 procent är det djupt oansvarigt av regeringen att nöja sig med att sitta tillbaka lutat och fortsätta rulla tummarna. När tillväxten i huvudstaden hämmas så drabbar det hela landet. Sverige behöver en ansvarsfull politik för bostäder, jobb och tillväxt. Sverige har inte råd att inte bygga bostäder.

tisdag 5 juni 2012

Sverige har inte råd att inte bygga hyresrätter.

För att Sverige ska kunna hävda sig i internationell konkurrens och inte tappa i tillväxt krävs ett ökat bostadsbyggande. Inte minst behövs fler hyresrätter som ger ökade möjligheter till en fungerande arbetsmarknad. Om detta skriver jag idag på Newsmill. Läs gärna här.

måndag 4 juni 2012

Dagens kulturupplevelse - Både bra och viktig.

Har haft den stora förmånen att vara inbjuden till Vår Teater i Högdalens ungdomsgrupps föreställning. Så bra. Ett gäng ungdomar som spelar egen musik och ett pärlband av bra, skarpa och roliga sketcher som dom gjort själva.

En timmas kulturupplevelse Om att inte ha pengar, Om överklassen och dess beteende, Om att inte få lägenhet eller jobb, Om sjuka och gamla som måste jobba, Om nedläggning av Tensta fritidsgård för att finansiera politikernas lyxresa, Om hur mer pengar går till Östermalm men inte till förorten, Om vridna kroppsideal, Om lärare som inte ser mobbing och Om hur vissa semestrar i Dubai och andra inte har råd att åka till Göteborg. Allt med de ögon som tonåringar i Vantör ser sin omvärld.

Kulturskolan är en skatt för oss alla. För barn och unga en nyckel att förstå sin samtid genom att gestalta. Den kraft som ungdomarna visade genom att få möjligheten att växa och vara stolta i kulturen måste vara att betrakta som en kärnverksamhet.

Bo bra på yngre dar.

Idag lanseras kampanjen Bo bra på yngre dar av ArkitektStudenterna, jagvillhabostad.nu och SSCO. En genial kampanj som, som dom själva skriver, inspirerats av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar som ska stödja nytänkande och utveckling av bostäder och boendemiljöer för äldre. Med nära en kvarts miljon bostadslösa unga vuxna behövs onekligen både nytänkande och utveckling - och framför allt fler bostäder. Under förra året byggdes endast 1 722 små lägernheter, det lägsta byggandet av 1:or på 23 år.