torsdag 7 juni 2012

Bostadsbyggandet i Stockholm fortsätter rasa.

Det fattas idag 80 000 bostäder i Stockholm och samtidigt väljer 40 000 människor varje år att flytta hit. Bostadsbrist ger stagnerad arbetsmarknad och problem med matchning – företag kan inte rekrytera rätt personal och tillväxten hotas. ”Med samma inflyttning och bostadsbyggande som i dag kommer bostadsbristen att kosta Stockholm 250 miljarder kronor till år 2030 i form av utebliven tillväxt.” säger Stockholms Handelskammare.

Därför blir jag så orolig när vi idag från länsstyrelsen får nya dystra siffror som visar att bostadsbyggandet i Stockholm minskade ytterligare förra året. Detta trots att det skulle behövas en ökning med 150 procent av bostadsbyggande enligt länsstyrelsen.

I ett läge som detta, och med en tillväxt på rekordlåga 0,4 procent är det djupt oansvarigt av regeringen att nöja sig med att sitta tillbaka lutat och fortsätta rulla tummarna. När tillväxten i huvudstaden hämmas så drabbar det hela landet. Sverige behöver en ansvarsfull politik för bostäder, jobb och tillväxt. Sverige har inte råd att inte bygga bostäder.