söndag 31 maj 2009

Lika lön och jämlikhet, hellre än blommor!

Sitter på S-kvinnors kongress och har precis blivit uppringd av mina döttrar som gratulerar på Morsdag. Blir varm i hjärtat av att i videosamtal se tre glada flickor som trängs framför webbkameran och skriker ”Heja mamma”. Men jag har en kluven relation till Morsdag. Fortfarande idag så ligger det lite 50-tals nostalgi över den. Den som får blommor och kaffe på sängen en gång om året är den som servar familjen resten av året.

Kan inte låta bli att slås av alla de orättvisor som drabbar mammor. För att låna orden av Osten/Grapen ”Vi som fått blommor och Morsdagspaket, istället för lika lön och jämlikhet…”. Jag vill ha rätt till heltid, lika lön, barnomsorg också på obekväm arbetstid, en delad föräldraledighet, ett starkare ekonomiskt stöd för ensamma mammor, ett stjärnfamiljsperspektiv i hela politiken, bättre skolbarnomsorg, offensiv mot barnfattigdom och utvecklad generell välfärd. Det finns mycket kvar att göra för att vi ska kunna fira mammorna varje dag.Tusen systrar

Text: Margareta Garpe – Suzanne Osten

Vi som fått blommor och Mors-dagspaketistället för likalön och jämlikhet. Nu har vi dessutom fått kvinnoåretsom ett extra plåster på såret.
Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler...
En ensam kvinna är bara en slavmen tusen systrar kan ställa krav

Vi som fått magknip och samvetskvalistället för daghem och mer personal. I kön hör vi barnen som otåligt stamparmorgondagens vuxna kör över alla pampar.
Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler...
En ensam kvinna...

Vi som fått konkurrens och osäkerhetistället för en kvinnosolidaritet. Rensar nu ut porren och romantikenavlivar myterna och begraver liken.
Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler...
En ensam kvinna...

Vi som fått låglön och ökad arbetstaktistället för arbetets glädje och makt. Vi kräver sex timmars arbetsdagoch resten vinner vi – slag för slag.
Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler...
En ensam kvinna...

fredag 29 maj 2009

Därför röstar jag.

För mig handlar valet till Europaparlamentet om samma sak som alla andra val. Olika intressen står emot varandra – marknaden vs människan. I högerns EU är löntagare och välfärd som vilka andra varor som helst och den fria rörligheten överordnad. Det är väl ingen hemlighet att jag tänker rösta socialdemokratiskt. Jag gör det av två viktiga skäl där högern driver motsatt politik.

Löntagarnas rättigheter. EG-domstolens beslut om att det är olagligt att kräva svenska kollektivavtal för utlänska arbetare i Sverige är ett brott mot den svenska modellen om lika lön för lika arbete. Dessutom trissar det i förlängningen ner lönerna för alla och underminerar solidariteten på arbetsmarknaden.

Säker och trygg sjukvård. Jag vill slå vakt om den svenska sjukvården. För den som söker vård i ett annat land ska det finnas enkla och tydliga regler. Man ska inte behöva ligga ute med pengar utan vården ska vara godkänd i förväg. Sjukvård ska ges till alla efter behov och inte vara en vara en vara på en marknad där lönsamma patienter får företräde.

Så enkel är politiken. För den som vill krångla till det kan jag säga att jag röstar S för att jag vill ha förändringar i patientsäkerhetsdirektivet och i utstationeringsdirektivet.

onsdag 27 maj 2009

FN:s barnrättskommitté förhör den svenska regeringen

Idag har regeringen vart hos förhör hos FN:s barnrättskommitté för att svara på frågor om hur barn som vistas illegalt i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. Det är sorgligt att regeringen fortsätter att hänvisa till en utredning som de utlovade för mer än ett år sedan, men ännu inte tillsatt. Det är fegt. Vi behöver få utredningen till stånd så att vi kan föra de viktiga samtalen om hur vi ska bättre kunna värna alla barns rättigheter.

Det finns de som försöker göra frågan om papperslösas rättigheter till en enkel fråga. Det är den inte. Det handlar om politik i skärningspunkten mellan spontan självklar humanism och möjligheten att upprätthålla en human, rättssäker och reglerad invandring. För att kunna upprätthålla en invandring där den som har rätt till skydd också får det så måste den som får avslag på sin ansökan lämna landet. Samtidigt lever vi i en värld med djupa klyftor och konflikter som gör att många människor är bredda att göra nästan vad som helst för att få möjlighet att komma till vår del av världen för att arbeta, leva och bygga ett bättre liv – lagligt eller olagligt. Även utan medborgerliga rättigheter har vi alla mänskliga rättigheter.

Papperslösa barn är särskilt utsatta, dessutom har de inga möjligheter att själva påverka sin situation. Jag vill inte att barn ska användas som hävstång för att komma åt vuxna som vistas illegalt i Sverige. Barn har egna och tydliga rättigheter som uttrycks i FN:s Barnkonvention.
En blogg jag följer och vill rekomendera.

Det är dags att lätta på bromsen.

Läget är allvarligt, men regeringen lutar sig tillbaka och tittar liknöjt på när skatteintäkterna minskar, arbetslösheten stiger, ekonomin rasar.

Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. För att kunna ta sig upp ur den ekonomiska svackan krävs en aktiv politik, med investeringar för fler jobb. Utan en aktiv politik förlängs nedgången och effekterna i välfärden och i människors vardag blir större.

Regeringen är oansvarig som slösar med de gemensamma resurserna – lånar pengar till att fortsätta sänka skatterna, mest till de rika, men inte stödjer välfärden med en enda extra krona när de presenterar en tilläggsbudget mitt i brinnande lågkonjunktur
Valmanifest för fler, bättre och gröna jobb.

tisdag 26 maj 2009

Högern förnekar sig inte

Högerregeringen har misshandlat A-kassan, chockhöjt avgiften, pressat ut en halv miljon löntagare ur försäkringen och försämrat villkoren så att en industriarbetare som nu lämnar Volvo får bara ut hälften av sin tidigare inkomst. När fackföreningsrörelsen brottas med att kunna ge sina medlemmar trygghet och värde i medlemskapet så passar arbetsgivarrörelsen på att kräva försämringar i anställningstryggheten för att gå vidare med huvudtalsförhandlingarna.

DN-debatt idag visar de vart de vill komma. Sänkta löner. Jag nynnar "Staten och kapitalet dom sitter i samma båt..."

måndag 25 maj 2009

(M) är nöjda med sin straffbeskattning av pensionärer.

Moderaterna deklarerade idag att dom är nöjda med sin politik och tänker fortsätta med samma. Alla vi andra ser att skattesänkningar, mest till dom rikaste, inte funkar i en lågkonjunktur. Det ger ingen ökad köpkraft på bredden, istället för att vända arbetslösheten betyder det minskade resurser till välfärden och spär på jobbkrisen.

Regeringens skattepolitik har dessutom skapat ett gap mellan löntagare och pensionärer. För varje budget vidgar regeringen klyftan så att idag betalar en medelinkomstpensionär 722kr mer i skatt varje månad än en löntagare med samma inkomst. Jag kommer aldrig tycka något annat än att det är fullständigt otillständigt för ett välfärdssamhälle att ”tacka” landets äldre med att straffbeskatta dom. Ökade orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem.

Anmälningarna mot F-kassan ökar igen.

Nu riktar JO återigen svidande kritik mot F-kassan. Anmälningarna har ökat med 80 procent under årets första kvartal. Samtidigt som förvaltningsanslagen minskat så har regeringen belastat F-kassan med nya uppgifter. Som en tandvårdsförsäkring som inte gav vad den lovade, nya sjukskrivningsregler som kastar ut sjuka människor ur välfärdsförsäkringen, en jämställdhetsbonus som inte gav mer jämställdhet och VAB-intyg som bara gör livet krångligare för redan stressade småbarnsföräldrar.

Socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrsson och regeringen är ansvarig för hur F-kassan klarar av sitt uppdrag, men hon hävdar att det ser bra ut. En liten svacka vid förra semestern, men nu går det bra med utbetalningarna.

Alla som vart i kontakt med F-kassan (eller som läst tidningen) det senaste året vet att det inte är sant. Sanningen är orimligt långa väntetider på ersättning man har rätt till. Och nu ökar alltså anmälningarna ytterligare. Det är dags för regeringen att vara regering och våga ta ansvar, inte för minns skull, eller för F-kassans skull utan för alla de människor som har rätt till ersättning, men inte får ut den i tid för att betala räkningarna.

lördag 23 maj 2009

En ny baddräkt och halvfabrikatmat till ungarna kan hjälpa till att få livet att gå ihop.

Jag har funderat en hel del på det där med livspussel. Hur man kan få livet att gå ihop när man både är mitt uppe i familjelivet och mitt uppe i yrkeslivet. Har tidigare skrivit om behovet av klassperspektiv, men jag tror också att det handlar om förväntningar som snurrar allt snabbare runt oss. Våra mammor fick dåligt samvete om vi inte kunde komma hem till doften av nybakta bullar någon gång i veckan, även om mammorna arbetade heltid. Dagens krav är kompletterade med ta-hand-omdig-själv-krav. Man ska vara bra som mor, hustru, i sitt yrke och dessutom ta hand om sig själv. Kvällstidningarna är så här års fyllda med tips om hur du kan få platt mage eller gå ner i vikt till sommaren.

Jag vet att det behövs politiska förändringar för att få livet att gå ihop. Det handlar om bra kollektivtrafik, barnomsorg på obekväm arbetstid, möjligheten för ensamstående att överlåta föräldrapenning, bibliotek och simhallar och mycket annat. Men jag tror också att det handlar om att våga släppa krav. Vill, än en gång, slå ett slag för halvfabrikat och att det är okej med lite ostädat hemma. Och dessutom har jag sett att det är ganska modernt med lite luftigare sommarklänningar, och nog kan man vara värd en ny baddräkt (och passa på att köpa en storlek större...)

tisdag 19 maj 2009

Landets äldre fötjänar ekonomisk trygghet

Landets äldre förtjänar ekonomisk trygghet. Det är ett solidaritetskontrakt som vi har slutit mellan generationerna. Därför är långsiktigt hållbara pensioner viktiga. Men just långsiktigheten och hållbarheten bygger på att människor arbetar. Vi ser nu hur arbetslösheten rullar in över Sverige. Det drabbar den som blir arbetslös och välfärden, men det drabbar också landets pensionärer i dag, eftersom pensionssystemet bygger på att de pengar som vi arbetar in går ut till pensionärer.

Regeringens dåliga handlag med den ekonomiska krisen, att sänka skatter och att försöka bromsa sig ur en uppförsbacke, drabbar pensionärerna. Jag är orolig för att också landets pensionärer kommer att bli krisens förlorare. Redan i dag straffbeskattar regeringen pensionärer. En medelinkomstpensionär betalar 722 kr/mån högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Det är ett hån mot alla de människor som har byggt det här samhället. Ökade orättvisor inte är lösningen på de problem Sverige står inför, vare sig när det gäller kris i jobben, kris i välfärden eller ekonomin för landets pensionärer.

söndag 17 maj 2009

Högerns mörka människosyn lyser tydligt i de nya sjukskrivningsreglerna.

De nya sjukskrivningsreglerna visar tydligt på den moderatledda regeringens människosyn. Efter sex månaders sjukskrivning prövas arbetsförmågan mot hela den reguljära arbetsmarknaden. De allra flesta människor har arbetsförmåga, vilket är bra, men många långvarit sjuka är inte, vad man kallar, anställningsbara. Man behöver stöd, rehabilitering och trygghet för omställning. Av detta finns idag ingenting.

Den som passerar 180-dagars gränsen kastas rakt ut i kallt vatten och tvingas ut att konkurrera på en allt hårdare arbetsmarknad, trots att de fortsatt är sjuka. Några kan få en nådatid. Om man helt saknar arbetsförmåga kan man få sjukpeng upp till tolv månader. Därefter är du helt ute. Den nya sjukförsäkringen kastar ut sjuka människor ur den gemensamma välfärdsförsäkringen. Det är fullständigt otillständigt i ett modernt välfärdsland.


torsdag 14 maj 2009

Fattigt folk dör i förtid

Idagens DN presenteras en studie som pekar på att vården fortfarande i Sverige är klassbunden – den som har får mer och den som har det lite tuffar får sitta i väntrummet. Egentligen är det väl ingen nyhet att fattiga människor dör i förtid av slitigt arbete och ett klassbetingat leverne, men att vården fortfarande är så ojämlik chockar mig.

Samtidigt så fortsätter skiktningen med en medveten borgerlig politik. I höstas öppnade det privata barnsjukhuset Martina, som bara tar emot barn om ha en privat sjukvårdsförsäkring och som alltså är så friska att föräldrarna kan teckna en sådan. Det ekonomiska fördelningssystemet i Vårdval Stockholm har som syfte att man ska välja och att resurserna ska följa individen. För Rinkeby vårdcentral har det betytt att de har fått minskade vårdtagare från 11 956 till 11 900 personer, men att deras budget minskat med 11 miljoner och att de har kvar halva personalstyrkan. Allt detta som en medveten moderat politik.

onsdag 13 maj 2009

Tron på redighet får ge vika för en synisk människosyn.

Enligt alla de stora tidningarna står det nu klart att konstfackseleven Anna Odell åtalas. Jag har ingen ambition att döma om det hon gjort är rätt eller fel, men jag tycker att kulturen måste få vara ett journaistiskt och politiskt verktyg i och för demokrati. Vad jag däremot fnissar åt är åtalspunkten ”oredighet”. Vid första anblicken känns det som en förhistorisk rest, men vid närmare eftertanke finns det något fint i tanken på att man som medborgare förväntas vara ”redig”.

Av var och en efter förmåga - till var och en efter behov, skulle man också kunna uttrycka det. Men redighet och på heder och samvete räcker inte för den borgerliga regeringen. Välfärdsförsäkringarna omgärdas mer och mer av kränkande kontroller, misstänkliggörande och en hårdnande attityd mot den som för en tid är i behov av samhällets stöd. De nya kraven på att dubbelt intyga när du en dag är hemma med din lilla snoris - VAB-intygen - är ett av de tydligaste bevisen på förändringen av människosyn.

För att slippa få en sevdodebatt vill jag klargöra att jag vill stävja fusk och missbruk, men högerns ambition om samhällsförändring lyser igenom allt för starkt i deras förändringar. Tron på den redliga människan har fått ge vika för en synisk människosyn som ser på oss alla som potentiella fuskare.

måndag 11 maj 2009

Det blir inte fler jobb för att A-kassan blir sämre och dyrare.

En vanlig industriarbetare som nu får gå från sitt arbete får ut en A-kassa som motsvarar drygt hälften av sin tidigare lön och tvingas rakt ut i ingenting.

Regeringens hårda politik var från första dag ett slag mot A-kassan. En chockhöjning av avgiften som nu har pressat ut en halv miljon löntagare som idag står utan försäkring och kraftiga försämringar av villkoren. Nu rullar det vidare.

Ingen har lyckats förklara för mig hur det blir fler jobb för att A-kassan blir sämre och arbetlösa blir fattigare.

lördag 9 maj 2009

Det blir inte fler jobb för att det blir lättare att sparka folk.

Unga människor har den svagaste förankringen på arbetsmarknaden med visstidsanställningar, tillfälliga jobb, tim- och behovsanställning och perioder av arbetslöshet. Nu när regeringens usla politik gör att arbetslösheten slår hårdare mot Sverige än mot andra länder så drabbas unga än hårdare. Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU. Var fjärde ung i Sverige går utan arbete.

passar högernatt visa sitt rätta ansikte. Då tycker man att det är läge att försämra villkoren på arbetsmarknaden. Det är inte en slump. De slår till när löntagarkollektivet har det svagaste förhandlingsläget – i en djup lågkonjunktur.

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd är flexibel, och ger redan nu arbetsgivaren störst makt över vem som ska lämna arbetsplatsen vid arbetsbrist. Turordningskretsarna och viktig kompetens förhandlas. Dessutom finns de två undantagen som gör att arbetsgivaren redan idag kan sparka folk för att dom är gravida, homosexuella eller fackligt aktiva utan att behöva motivera det. En väl fungerande arbetsmarknad skulle snarare behöva stärka löntagarnas rättigheter.

Ingen kan på allvar tro att det blir fler jobb för att det är lättare att sparka folk, eller unga får bättre förankring på arbetsmarknaden för att man försämrar deras anställningstrygghet. Enda skälet att göra försämringar i LAS är att vrida maktbalansen än mer till kapitalets fördel.

fredag 8 maj 2009

Också pensionärerna drabbas av regerinens usla sätt att hantera krisen.

Idag har vi debatterat pensioner i riksdagen. En stundtals het debatt. Landets äldre förtjänar ekonomisk trygghet. Långsiktigt hållbara pensioner är en förutsättning för samhällets solidaritet. Pensionssystemets konstruktion är stabil, men pensionernas utveckling är beroende av att vi som inte är pensionärer arbetar. Arbetslösheten i Sverige stiget och det drabbar den som blir arbetslös och det drabbar välfärden men det drabbar också landets pensionärer eftersom pensionerna bestäms utifrån de samlade inkomsterna av arbete. Jobbfrågan är central, också för hållbara pensioner.

Socialdemokraterna har lagt flera förslag för att motverka jobbkrisen. Det har handlat om utbildningssatsningar för unga och de som nu förlorar sina arbeten, men också åtgärder för att stimulera ekonomin som att höja bostadstillägget. Ett höjt bostadstillägg är bra för de pensionärer som har de minsta ekonomiska marginalerna. Men det är också ett en del i en aktiv jobbpolitik. Till detta har högern röstat nej.

Jag är orolig för att också landets pensionärer kommer att bli krisens förlorare. Redan i dag straffbeskattar regeringen pensionärer. En medelinkomstpensionär betalar 722 kr/mån högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Det är ett hån mot alla de människor som har byggt det här samhället. Ökade orättvisor inte är lösningen på de problem Sverige står inför, vare sig när det gäller kris i jobben, kris i välfärden eller ekonomin för landets pensionärer.

torsdag 7 maj 2009

Livspusslet behöver ett klassperspektiv

Att det är knepigt att få livet att gå ihop när man är småbarnsförälder är vi många som kan vittna om. Svaren på problemen tenderar dock att vara klassbundna. För den som har en svag förankring på arbetsmarknaden, liten ekonomi och svårt att ge sina barn det där lilla extra blir svaret vårdnadsbidrag, som bara förstärker den utsatta situationen. För den som har karriär och råd med mycket fritidsaktiviteter för både sig själv och sina barn blir svaret skatteavdrag för städhjälp, som är en ekonomisk omfördelning åt fel håll.

Jag efterlyser en diskussion om det som är de reella problemen: Människor vill ha mer möjlighet att göra roliga saker med ungarna och få ro i vardagssituationer. Det kan handla om frukost i skolan, möjlighet att köpa med sig middagsmaten när man hämtar på förskolan, bra och billig kultur för helgutflykter och en arbetsgivare som fattar att fem minuter extra på morgonen ibland kan vara det som gör att dagen blir bra både för mig och mina barn. Idag läste jag om en förskola som erbjuder också föräldrar frukost, spännande idé.

Vill också påpeka att för många föräldrar så handlar det om att få lönen att räcka hela månaden, eller i vart fall tills barnbidraget kommer. Den ekonomiska stressen är en realitet för många och en generell välfärdspolitik för barnfamiljers ekonomi är a och o för att lösa livspusslet för de många föräldrar med små marginaler.

måndag 4 maj 2009

Privat pensionssparande - när incitamenten blir fel.

Ekonomiska incitament för ett önskat beteende är ett klassiskt sätt att driva politik om man inte vill eller kan lagstifta. Det kan handla om bensinskatt för att minska bilåkandet eller 21-månadersgränsen för att behålla sin gamla SGI i föräldraförsäkringen för att öka barnafödandet.

Men ibland blir det fel. Avdragsrätten för privat pensionssparande är ett sådant fel. Jag vet inte hur många gånger min bank vill "prata pensioner" med mig, och dom har svårt att ta svaret att jag inte vill ha en privat pensionsförsäkring av politiska skäl. Avdraget gör det idag lönsamt för människor att lägga sitt vanliga sparande i just pensionsförsäkringar.

Två effekter leder det till. Kortsiktigt att vi mister pengar som just nu skulle behövas så mycket bättre i att möta krisen. Men värre är att statligt understödja privata kompletteringar till gemensamma välfärdsförsäkringar i sig är ett hot mot sammanhållningen. Detta gäller både att understödja genom att försvaga försäkringarna så mycket att det är svårt för den som har pengar att inte ta en tilläggsförsäkring, detta har regeringen drivit aktivt med exempelvis A-kassan, sjukförsäkringen och till och med barnsjukvården i Stockholm. Men det handlar också om att ge felaktiga ekonomiska incitament som en avdragsrätt på privat pensionssparande.