söndag 17 maj 2009

Högerns mörka människosyn lyser tydligt i de nya sjukskrivningsreglerna.

De nya sjukskrivningsreglerna visar tydligt på den moderatledda regeringens människosyn. Efter sex månaders sjukskrivning prövas arbetsförmågan mot hela den reguljära arbetsmarknaden. De allra flesta människor har arbetsförmåga, vilket är bra, men många långvarit sjuka är inte, vad man kallar, anställningsbara. Man behöver stöd, rehabilitering och trygghet för omställning. Av detta finns idag ingenting.

Den som passerar 180-dagars gränsen kastas rakt ut i kallt vatten och tvingas ut att konkurrera på en allt hårdare arbetsmarknad, trots att de fortsatt är sjuka. Några kan få en nådatid. Om man helt saknar arbetsförmåga kan man få sjukpeng upp till tolv månader. Därefter är du helt ute. Den nya sjukförsäkringen kastar ut sjuka människor ur den gemensamma välfärdsförsäkringen. Det är fullständigt otillständigt i ett modernt välfärdsland.