fredag 29 maj 2009

Därför röstar jag.

För mig handlar valet till Europaparlamentet om samma sak som alla andra val. Olika intressen står emot varandra – marknaden vs människan. I högerns EU är löntagare och välfärd som vilka andra varor som helst och den fria rörligheten överordnad. Det är väl ingen hemlighet att jag tänker rösta socialdemokratiskt. Jag gör det av två viktiga skäl där högern driver motsatt politik.

Löntagarnas rättigheter. EG-domstolens beslut om att det är olagligt att kräva svenska kollektivavtal för utlänska arbetare i Sverige är ett brott mot den svenska modellen om lika lön för lika arbete. Dessutom trissar det i förlängningen ner lönerna för alla och underminerar solidariteten på arbetsmarknaden.

Säker och trygg sjukvård. Jag vill slå vakt om den svenska sjukvården. För den som söker vård i ett annat land ska det finnas enkla och tydliga regler. Man ska inte behöva ligga ute med pengar utan vården ska vara godkänd i förväg. Sjukvård ska ges till alla efter behov och inte vara en vara en vara på en marknad där lönsamma patienter får företräde.

Så enkel är politiken. För den som vill krångla till det kan jag säga att jag röstar S för att jag vill ha förändringar i patientsäkerhetsdirektivet och i utstationeringsdirektivet.