fredag 8 maj 2009

Också pensionärerna drabbas av regerinens usla sätt att hantera krisen.

Idag har vi debatterat pensioner i riksdagen. En stundtals het debatt. Landets äldre förtjänar ekonomisk trygghet. Långsiktigt hållbara pensioner är en förutsättning för samhällets solidaritet. Pensionssystemets konstruktion är stabil, men pensionernas utveckling är beroende av att vi som inte är pensionärer arbetar. Arbetslösheten i Sverige stiget och det drabbar den som blir arbetslös och det drabbar välfärden men det drabbar också landets pensionärer eftersom pensionerna bestäms utifrån de samlade inkomsterna av arbete. Jobbfrågan är central, också för hållbara pensioner.

Socialdemokraterna har lagt flera förslag för att motverka jobbkrisen. Det har handlat om utbildningssatsningar för unga och de som nu förlorar sina arbeten, men också åtgärder för att stimulera ekonomin som att höja bostadstillägget. Ett höjt bostadstillägg är bra för de pensionärer som har de minsta ekonomiska marginalerna. Men det är också ett en del i en aktiv jobbpolitik. Till detta har högern röstat nej.

Jag är orolig för att också landets pensionärer kommer att bli krisens förlorare. Redan i dag straffbeskattar regeringen pensionärer. En medelinkomstpensionär betalar 722 kr/mån högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Det är ett hån mot alla de människor som har byggt det här samhället. Ökade orättvisor inte är lösningen på de problem Sverige står inför, vare sig när det gäller kris i jobben, kris i välfärden eller ekonomin för landets pensionärer.