tisdag 25 januari 2011

Svaret på frågan höga sjukskrivningstal stavas Arbetsmiljö - inte Utförsäkring.

Inflödet i sjukförsäkringen stiger igen. Det beror både på att de utförsäkrade som var så illa där an att de inte klarade av ett möte i veckan på arbetsförmedlingen kommer tillbaka, men det ger inte hela bilden. På en allt hårdare arbetsmarknad och med mer stress och press på jobbet så ökar sjukskrivningarna. Både psykiska diagnoser, men också rena olyckor och förslitningsskador riskerar att öka då stressen ökar.

Borde inte det ökade inflödet vara bevis nog för att lösningen på samhällsproblemet höga sjukskrivningstal inte stavas utförsäkring utan arbetsmiljö. Ingen blir friskare för att hon blir utförsäkrad och fattig, men arbetslivet som sådant kan göra människor sjuka. För att få en fungerande arbetsmarknad och för att ta vara på människors vilja till arbete krävs både en anständig sjukförsäkring och en anständig arbetsmiljö. På båda punkterna går Sverige kräftgång.

onsdag 19 januari 2011

Ett nytt skatteparadis. Vad gör finansministern?

Med anledning av Aktuellts avslöjanden om att USA börjat agera som "skatteparadis" för Svenskar, trots att vi har informations-utbytesavtal (se här) har jag ett och annat att fråga finans-ministern. Därför skickar jag idag följande brev till honom.

Till Finansminister
Anders Borg (M)

Skatteuppgifter från USA

Enligt Skatteverkets skattefelskarta utarbetad i februari 2008 utifrån data från 2007 beräknades skattefelet (underskottet i skatteinbetalningar) med internationell anknytning till 46 miljarder. Av dessa var 10 miljarder knutna till privatpersoner, övrigt låg främst på företag av olika storlek. En förutsättning för att komma åt problemet med privatpersoners skatteflykt med hjälp av utlandet är informationsutbytesavtal.
Mellan 2001 och 2004 kom enligt uppgift 60 000 kontrolluppgifter som avsåg inkomster på 48 miljarder kronor från USA till Sverige. SVT Aktuellt har dock nu visat att USA sedan 2005 inte skickat en enda uppgift samtidigt som Sverige fortsatt att skicka kontrolluppgifter till USA. Aktuellt har tagit del av en intern analys från Skatteverket från i juli i fjol. I den framgår att USA sedan länge slutat skicka kontrolluppgifter. Något som inte lett till någon reaktion från Skatteverkets sida.
Eftersom våra ämbetsverk är fristående kan varken Riksdag eller regering gripa in rörande hur Skatteverket internt hanterat detta. Rimligen bör dock verksledningen utkräva ansvar av den eller de som försummat att bevaka och reagera på detta. Statsrådet måste dock på andra sätt ta initiativ som gör finansdepartementets arbete med informationsutbytesavtal meningsfullt samt kvalitetssäkra att syftet med avtalen, att få in skatt från berört land, fullföljs. Ifråga om det akuta ärendet USA måste statsrådet, om åtgärder utöver avtalet behövs, bistå Skatteverket i att få in uppgifter.
Vilka åtgärder avser statsrådet vidta med anledning av att skatteuppgifter från USA ej lämnats?

Veronica Palm (S)

Vi överväger inte att avskaffa partiet, allra minst i Stockholm

På valnatten tillsatte (S) i Stockholm en valanalysgrupp under ledning av Anna-Greta Leijon. Igår fick jag motta deras rapport. Jag tackar och bockar. Och nu börjar jobbet. Stockholmarna förtjänar en stark socialdemokrati.

Raoorten inleds med orden i rubriken ovan och avslutas med citatet ”En hälsning från Stockholm, som Gud övergivit, borgarna ockuperat och partistyrelsen ger f-n i...” Allt där emellan kan du läsa i rapporten här.

lördag 15 januari 2011

Det behövs en bred skatteutredning.

I dagens DI-debatt skriver jag om behovet av en bred skatte-utredning. Läs den gärna.

Rubriken ger bilden av att jag mest vill Ompröva förmögenhets-skatten (och i dag tolkas ompröva lätt som avfärda). Jag har sagt det tidigare. Jag tycker det finns goda grunder till att kapital som inte arbetar, återinvesteras, aggerar riskvilligt eller driver tillväxt beskattas. Det förslag som vi rödgröna gick fram med i valrörelsen var ett försök till detta, men det hade brister. Därför vill jag att också förmögenhetsskatten vara med i en bred skatteutredning.

fredag 14 januari 2011

Höger är höger är höger.

Den som har undrat vart gränsen mellan höger och vänster går i Svensk politik bör ta sig en till på SvD:s brännpunkt idag. Tydligare kan det inte bli.

Moderaterna fortsätter den enda vägens politik och har som enda idé för framtiden sänkt skatt. Ett enfrågeparti som till varje pris vill driva igenom ytterligare ideologiskt betingade skattesänkningar.

(S) svar på Brännpunkt är tydligt. Lösningen på de utmaningar vi har framför oss är inte nya skattesänkningar. Istället behöver vi bygga samhället starkare när det gäller utbildning, väg- och järnvägar och välfärd. Det skriver Thomas Östros (S).

Lika tydligt är (SD):s reaktion på Brännpunkt. Vi är övertygade om att alliansens väljare föredrar skattesänkningar finansierade av en mer ansvarsfull invandring, framför fortsatt ansvarslös invandring finansierad med fortsatt höga skatter. Därför räcker vi nu ut en hand med en möjlighet för alliansen att föra en mer ansvarsfull invandringspolitik och därigenom också få reformutrymme och politiskt stöd för ett femte jobbskatteavdrag. Skriver (SD):s partiledning. Ett tydligt högerparti, men rasistiska och högerextremistiska inslag.

Sverige behöver inte mer högerpolitik, vare sig med eller utan rasistiska inslag. Sverige behöver en ansvarsfull politik som sätter kampen för jobb och tillväxt först och sätter varje människas rätt till bra utbildning, köfri sjukvård, välfärdsförsäkringar som håller måttet och en infrastruktur som funkar också om det i vårt land skulle komma snö i december.

onsdag 12 januari 2011

Jag skänker en timlön till Haitis barn.

Ett år efter jordbävningen lever fortfarande en halv miljon haitiska barn i tältläger. 3 000 har dött i kolera. Nu uppmanar Aftonbladet oss att skänka en timlön. Jag antar uppmaningen.

Jag sätter in en timlön på Rädda Barnens bankgiro 902-0033 och märker talongen ”Haiti”.
Gör det du också!

fredag 7 januari 2011

Eliasson pekar på det enkla i det svåra.

I gårdagens aftonblad skriver Jan Eliasson om att det är dags att sluta krisa och börja jobba. Så befriande. Världen och Sverige förtjänar en stark svensk socialdemokrati.

Socialdemokratin måste hämta energi och kraft från sina rötter, göra en realistisk framtidsanalys och lägga en kurs framåt som skapar förtroende hos svenska folket. Skriver Eliasson. Precis så enkelt, och svårt är det. Nu är det bara att sätta igång.

Jag avslutar ungarnas jullov i slalombacke, men efter helgen - full fart frammåt. Utmaningar saknar vi inte.

onsdag 5 januari 2011

Intresset ljuger aldrig.

Carl B Hamilton (FP) vill sänka skatten. Ingen nyhet. Men på dagens DN-debatt är han snillrik och hänvisar till reella problem – risken för bostadsprisbubbla och behovet av riskvilligt kapital. Jag ser båda problemen, men är inte lika övertygad om lösningen.

Att sänka kapitalinkomstskatten skulle inte per automatik leda till investeringar och gynna tillväxt och företagande, vilket Hamilton också erkänner då han mer talar om fördelen med sänkt skatt för den som äger aktier. Han vill inte att aktieägade ska diskrimineras (sic!).

När han pekar på att logiken kräver sänkt ränteavdrag vilket skulle kyla av bostadsmarknaden så kan jag i och för sig hålla med. Men om man verkligen vill få ordning på bostadsmarknaden så vore det mer smakfullt att lämna byggstoppspolitiken och istället föra en politik som gynnar nybyggnation, men det verkar Hamilton inte ha något intresse av...

Uppdaterat:
DI har räknat ut vilka som skulle tjäna mest på förslaget. Inte förvånande resultat ses här.

måndag 3 januari 2011

Nytt år - nya tag. Jag är igång!

Rent politiskt blir nog 2011 ett bättre år än 2010 hur man än gör... Men tre nya löften har jag ändå för året. Jag ska bli en gladare och mer närvarande mamma (klassiskt löfte som håller till och från). Jag ska bli en bättre oppositionspolitiker (skrev om här). Och jag ska börja träna (igen...).

Nu är jag igång. Idag har jag för första gången i mitt liv löst medlemsskap på Friskis& Svettis. Fram åt sommaren kommer jag vara en vältränad och glad mamma som jagar orättvisor. 2011 kommer bli ett riktigt bra år.