onsdag 19 januari 2011

Ett nytt skatteparadis. Vad gör finansministern?

Med anledning av Aktuellts avslöjanden om att USA börjat agera som "skatteparadis" för Svenskar, trots att vi har informations-utbytesavtal (se här) har jag ett och annat att fråga finans-ministern. Därför skickar jag idag följande brev till honom.

Till Finansminister
Anders Borg (M)

Skatteuppgifter från USA

Enligt Skatteverkets skattefelskarta utarbetad i februari 2008 utifrån data från 2007 beräknades skattefelet (underskottet i skatteinbetalningar) med internationell anknytning till 46 miljarder. Av dessa var 10 miljarder knutna till privatpersoner, övrigt låg främst på företag av olika storlek. En förutsättning för att komma åt problemet med privatpersoners skatteflykt med hjälp av utlandet är informationsutbytesavtal.
Mellan 2001 och 2004 kom enligt uppgift 60 000 kontrolluppgifter som avsåg inkomster på 48 miljarder kronor från USA till Sverige. SVT Aktuellt har dock nu visat att USA sedan 2005 inte skickat en enda uppgift samtidigt som Sverige fortsatt att skicka kontrolluppgifter till USA. Aktuellt har tagit del av en intern analys från Skatteverket från i juli i fjol. I den framgår att USA sedan länge slutat skicka kontrolluppgifter. Något som inte lett till någon reaktion från Skatteverkets sida.
Eftersom våra ämbetsverk är fristående kan varken Riksdag eller regering gripa in rörande hur Skatteverket internt hanterat detta. Rimligen bör dock verksledningen utkräva ansvar av den eller de som försummat att bevaka och reagera på detta. Statsrådet måste dock på andra sätt ta initiativ som gör finansdepartementets arbete med informationsutbytesavtal meningsfullt samt kvalitetssäkra att syftet med avtalen, att få in skatt från berört land, fullföljs. Ifråga om det akuta ärendet USA måste statsrådet, om åtgärder utöver avtalet behövs, bistå Skatteverket i att få in uppgifter.
Vilka åtgärder avser statsrådet vidta med anledning av att skatteuppgifter från USA ej lämnats?

Veronica Palm (S)