måndag 18 juli 2011

Om man vill bygga en kunskapsbaserad ekonomi måste man också bygga studentbostäder.

ABC-nytt uppmärksammar idag den stora bristen på stundentbostäder i Stockholm. Se reportaget här. Lina Glans, SSCO:s ordförande är orolig och säger: Vi befarar att läget kommer vara värre än någonsin i höst, det finns 12 000 bostäder till Stockholms 80 000 studenter.

Faktum är att bostadsbristen gör Stockholms universitet till landets mest regionala lärosäte. Stockholm kan inte locka stundenter, vilket riskerar försämra utvecklingen och hämma tillväxten i landets huvudstad.

Att bygga fler studentbostäder är ett viktigt del av en kunskapsbaserad ekonomi. Att inte bygga studentbostäder gör att Sverige som stagnerar som kunskaps och tillväxtnation.

Har jag bott i hyresrätt?

Det svarar jag och ett gäng till på här.

onsdag 6 juli 2011

Barn ska inte vräkas.

I skuggan av Almedalen kommer idag nya alarmerande siffror om ökning av antalet barn i Sverige som vräks. Bara för det första halvåret i år var det 350 barn som berördes av vräkningar. Regeringen har satt upp ett mål om Noll, vilket är bra, men uppenbart räcker inte de medel som finns för att nå målet. Eller snarare utvecklingen går i motsatt rikting.

Något av det första jag gjorde som nytillträdd bostadspolitiskt ansvarig var att i Aftonbladet pressentera en skiss för att säkra barns rätt i vräkningsprocesser.

- Det skall vara ett krav att fastighetsägaren/hyresvärden anmäler samtliga vräkningar till socialtjänsten i kommunen innan vräkningen verkställs. Om det finns barn i hemmen är anmälan extra viktig.
- Socialtjänsten ska då ha mottagit anmälan, aktiverat ärendet och getts rimlig tid för agerande.
- Om inte denna anmälan bifogas ska kronofogden bortse från att verkställa vräkningen.
(Läs hela artikeln här)

Jag vet att det provocerar vissa, men jag blir galet arg när vuxenvärlden stillasittande ser på hur barns rättigheter kränks och hur barns uppväxtvillkor försämras. Men den vreden blir är mitt bränsle i politiken. Det räcker inte med fina mål mot vräkningar. Det behövs lite mer jävlar anamma och en handlingsplan.