lördag 25 februari 2012

Självgodhet löser ingen bostadsbristen.

I torsdags skrev bostadsminister på SvD Brännpunkt om hur bra han är. Läs gärna hela debattutspelet Regeringen har en heltäckande bostadspolitik. Jag läste det. Och försökte verkligen inte bli generad å ministerns vägnar. Ärligt talat, vi har en halv miljon unga vuxna utan bostad och Sverige slår bottenrekord i nybyggande år efter år. Regeringens uppenbara passivitet övergått till ren pinsamhet.

Bostadsbristen blir allt allvarligare och det borde också bostadsministern se. Bostadsbrist betyder både att unga inte kan flytta hemifrån, men det hotar också landets möjlighet till tillväxt och jobb. Sverige har inte råd att inte bygga bostäder. Om detta och om min ambition att vända på alla stenar för att ge Sverieg en bostadspolitik som bygger landet starkt inför framtiden svarar jag idag. Här kan du läsa mitt svar En pinsam klapp på den egna axeln, men läs också Lina Glans svar Bostadsministern tycks vara handlingsförlamad och Martin Johanssons svar Ett skott farligt nära den egna foten.

torsdag 23 februari 2012

Riad Aliefendic, SSU, gästbloggar: Bostaden som en rättighet och inte en handelsvara

Det finns en tydlig skillnad mellan socialdemokratin och borgerligheten i synen på människans rätt till bostad. Vi tycker att bostaden är en social rättighet, precis som det står i grundlagens målstadga. Det förpliktigar oss som folkrörelse att aktivt arbeta för att också uppfylla det målet.

Det är idag unga människor som studerar eller arbetar deltid som har det allra tuffast på bostadsmarknaden. SSU tror inte på de papperstigrarna som våra borgerliga ungdomsförbund förespråkar. Det räcker inte långt att enbart göra det lättare för människor som är välbärgade och har utrymme att hyra ut i andra hand. Det blir inte heller bättre av att försämra byggnormen för att unga och fattiga ska få trängas på mindre yta. Vi vill skapa ett gott boende för alla.

Det är dyrt att bygga och idag har vi i princip ett oligopol på byggmarknaden. I det läget kan vi inte backa in i framtiden och låta individen själv ansvara för sitt boende, det är en angelägenhet för hela samhället. Vi måste stärka Hyresgästföreningens och allmännyttans positioner för att förbättra medborgarnas situation på bostadsmarknaden. SSU vill att allmännyttan ska vara normgivande för hyressättningen och på det sättet sätta taket för hur höga hyrorna ska vara. Vi vill även införa statliga investeringsstöd för att framför allt bygga hyresrätter med bra kvalitet och låga hyror. Vi borde också se över möjligheterna att använda våra AP-fonder för att investera oss ur boendekrisen. Då kan vi förena unga människors behov med äldres.

Vi ser idag vad de borgerliga har att erbjuda de som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Utförsäljningar, dåliga boenden och höga hyror. Vi är tillbaka till en boendesituation som påminner om 1920-talets Sverige. SSU och Socialdemokraterna vill se bostaden som en rättighet och inte en handelsvara. Där skiljer vi oss ifrån den asociala ingenjörskonst som idag råder.

Riad Aliefendic
SSU:s bostadspolitiska talesperson

söndag 19 februari 2012

Jag är ingen surkärring, men ärligt talar...

…under 30 procent duger inte. För att Sverige ska få en ny färdriktning krävs att vi socialdemokrater gör än bättre. Sverige förtjänar en stark, tydlig och framtidsfokuserad socialdemokrati. Bara så kan Sverige sluta backa in i framtiden med allt för många som inte får möjlighet att arbeta och göra rätt för sig, med en kvarts miljon unga bostadslösa och med sjunkande skolresultat.

Dagens opinionsmätning (som du hittar här) är viktig. Den ger alla oss som vill vara med och utveckla Sverige råg i ryggen. Det går åt rätt håll – äntligen. Jag är otålig och jag gillar utmaningar. Jag tar dagens opinionsundersökning som en uppmaning att jobba än hårdare. Sverige förtjänar så mycket bättre än idag och Svenskarna förtjänar en än bättre socialdemokrati. Jag antar utmaningen.

onsdag 15 februari 2012

Erkänn Palestina!

Vice statsminister Björklund hävdar att ett Svenskt erkännande av staten Palestina inte är att tänka på innan det finns ett bindande fredsavtal. Det betyder att ockupationsmakten Israel ges veto i frågan om Svenskt erkännande. En alldeles galen hållning. Och detta har hela regeringen fogat sig efter.

Det är hög tid att erkänna Palestina som fri och självständig stat. Om detta skriver de rödgröna partiledarna på Brännpunkt idag. Men ett erkännande räcker inte. Det krävs också att fredssamtalen intensifieras och att omvärlden tar ansvar. Och inte minst krävs att ockupationen upphör helt, att muren på ockuperad mark rivs, att gränsövergångarna öppnas och att bosättningar som strider mot folkrätten nedmonteras.

tisdag 14 februari 2012

Det saknas inte utmaningar i dagens Sverige.

Jag är en ganska blödig typ. Gråter så det skvalar när jag ser Mamma Mia för fjärde gången. Därför har jag lite svårt för högtider som alla hjärtans dag. Jag blir så sentimental. Istället för att frossa i chokladhjärtan tänker jag på hur det land jag älskar slarvas bort. Sverige är fortfarande ett av världens bästa länder att växa upp i, men det skulle kunna bli så mycket bättre för så många fler. För den som tror på alla människors lika värde saknas inte utmaningar i dagens Sverige.

tisdag 7 februari 2012

Dagens boktips.

Så bra. Så bra. Så bra. Om du vill förstå hur det kunde bli som det är. Om hur förnedring föder hat, och hat föder mer hat. Men också om människors kraft och styrka. Morgon i Jenin av Susan Abulhawa. Läs den!

Lina Glans, SSCO:s ordförande, gästbloggar om bostadsbrist för unga och studenter.

Den senaste veckan har jag svarat på väldigt många frågor om studentlägenheter som är åtta kvadratmeter stora. Vill studenter verkligen bo i lägenheter som är så små? Är inte Boverket lite fyrkantiga som säger nej rakt av? Är detta verkligen en utveckling i rätt riktning?

Anledningen till frågorna är AF Bostäders ansökan om att få bygga 100 yteffektiva studentbostäder som är drygt åtta kvadratmeter stora. Man ser det som ett experimentprojekt för att pressa priserna och få ner hyran. Men en så liten lägenhet är inte förenlig med Boverkets regler. Därför har AF Bostäder sökt dispens för projektet, men fått avslag

Det finns inga enkla svar på frågorna ovan. Studenter är en bred grupp där några är äldre, andra är yngre, vissa arbetar heltid vid sidan av studierna och några har barn. Det finns ingenting som säger att studenter inte ska ha rätt till samma grundläggande boendestandard som alla andra. Tvärtom.

Samtidigt är studentbostadsmarknaden i allra högst grad i behov av produktutveckling och nya tankar. I dagsläget är det nämligen svårt att få ekonomi i studentbostadsprojekt, vilket påtalas gång på gång från de bolag som försöker bygga. Och väljer du mellan ett tryggt förstahandskontrakt på en liten bostad, med en hyra du faktiskt har råd att betala, eller korta andrahandskontrakt på en osäker andrahandsmarknad där du aldrig vet när du behöver flytta nästa gång, då kanske det där förstahandskontraktet på den lilla lägenheten ändå känns ganska attraktivt.

Men frågan om studenters boendesituation är större än att enbart handla om byggregelbråk och lösningen ligger inte i om AF Bostäder ska få bygga lägenheter på åtta kvadratmeter eller inte. Bostadsbristen för landets studenter är extrem. I Stockholm, där situationen är som allra sämst, har 80 000 studenter 12 000 studentlägenheter att dela på. Under 2011 påbörjades noll studentlägenheter och bara 63 färdigställdes. Under hela 2000-talet har byggandet hållit en alldeles för låg takt, vilket har resulterat i en extrem bostadsbrist för unga och studenter i storstadsregionerna. Det är en ohållbar utveckling, som måste brytas. Om den ska göras det krävs det ett gemensamt ansvarstagande och modiga politiska beslut.

Kommunerna måste föra en mer aktiv och kraftfullare bostadspolitik där studentbostäder och bostäder för unga prioriteras och premieras genom flera tomträttsavgälder, korta handläggningstider, låga parkeringsnormer, tydliga krav vid direktanvisningar och modiga beslut. Därutöver måste fler kommuner ta ett större ansvar och se till att studentbostadsfrågan får en mer regional karaktär. Regeringen måste ta frågan på allvar och skapa incitament för studentbostadsbyggande. Det kan tillexempel göras genom att avskaffa den kommunala fastighetsavgiften för studentbostäder och se över hur andra skattemässiga orättvisor som råder för hyresrätter kan åtgärdas. Ett tydligare system för bostadsbidrag tillgängligt för alla studenter skulle öka studenters betalningsförmåga och underlätta många studenters svåra ekonomiska situation. För att främja produktutveckling på studentbostadsmarknaden bör ett system likt det som utformats för att stödja utveckling av bostäder för äldre införas.

Bostadsbristen för studenter drabbar enskilda individer men hotar också Sveriges tillväxt och utveckling i stort. Den nationella såväl som den kommunala politiken måste ta ett större grepp om frågan och fatta modiga beslut som leder till ett ökat bostadsbyggande. Då är det olyckligt att stanna upp vid frågan om lägenheter på åtta kvadratmeters vara eller icke vara alldeles för länge.

Lina Glans är ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation som är en samarbetsorganisation för student- och elevkårer i Stockholms län. SSCO representerar över 80 000 studenter.

lördag 4 februari 2012

Sveriges tillväxt börjar med barnens uppväxt.

Med en kvarts miljon unga bostadslösa och hälften av våra bostäder byggda mellan 1950 och 1975 så saknas inte utmaningar för den som vill utveckla bostadspolitiken. Vi måste ta itu med både bostadsbrist, upprustning av rekordårens hus och klimatomställning av hela bostadsbeståndet.

För mig är alla barns rätt till en bra uppväxt en måttstock för all politisk förändring. Vi behöver bygga grönt, både i material och i utemiljö för att våra barns små kroppar förtjänar det. Vi behöver bygga för nya typer av familjer med flexiblare lösningar. Vi behöver bygga bort trångboddhet i delar av våra storstäder. Vi behöver bygga trygga lekmiljöer som stimulerar nyfikenhet. Vi behöver bygga för integration och självklara möten mellan barn. Våra barn är inte bara vår framtid – Våra barn är här och nu.

Bostadsbyggande och renovering i sig leder till fler jobb. Det är självklart, men inte bara det. En väl fungerande bostadsmarknad möjliggör rörlighet på arbetsmarknaden så att människor kan ta de jobb som finns, där de finns. Studenter kan ta plats på drömutbildningen om det också finns en studentlägenhet. Sverige har inte råd att säga nej till tillväxten och att backa in i framtiden. Så finurligt hänger det ihop att landets tillväxt ökar om vi prioriterar barnens uppväxtmiljö.

fredag 3 februari 2012

Riskkapital i välfärden.

Idag har riksdagen, på begäran av socialdemokraterna, debatterat "Riskkapitalbolag i välfärden". Skatteutskottets vice ordförande Jennie Nilsson företrädde (S) med den äran. Se debatten här.