onsdag 15 februari 2012

Erkänn Palestina!

Vice statsminister Björklund hävdar att ett Svenskt erkännande av staten Palestina inte är att tänka på innan det finns ett bindande fredsavtal. Det betyder att ockupationsmakten Israel ges veto i frågan om Svenskt erkännande. En alldeles galen hållning. Och detta har hela regeringen fogat sig efter.

Det är hög tid att erkänna Palestina som fri och självständig stat. Om detta skriver de rödgröna partiledarna på Brännpunkt idag. Men ett erkännande räcker inte. Det krävs också att fredssamtalen intensifieras och att omvärlden tar ansvar. Och inte minst krävs att ockupationen upphör helt, att muren på ockuperad mark rivs, att gränsövergångarna öppnas och att bosättningar som strider mot folkrätten nedmonteras.