fredag 3 februari 2012

Riskkapital i välfärden.

Idag har riksdagen, på begäran av socialdemokraterna, debatterat "Riskkapitalbolag i välfärden". Skatteutskottets vice ordförande Jennie Nilsson företrädde (S) med den äran. Se debatten här.