fredag 30 april 2010

Dagens tips: sthlmfjutjör - nu som blogg.

Jag följer med spänning bloggen sthlmfjutjor. Där skriver nätverket sq2540sthlm om det som berör och upprör oss som är i deras målgrupp.

Godmorgon Sverige!

Sverige är ett fantastiskt land, men på väg åt helt fel håll. Tryggheten rämnar, ungdomsarbetslösheten biter sig fast och klyftorna ökar. Men det finns en annan väg att gå.

Idag vaknar jag glad till nya opinionssiffror, och imorgon demonstrerar jag för rättvisa, jämlikhet och frihet. Välkommen du också att gå med i 1 maj tåget och visa att vi vill ja fler jobb och nya möjligheter.

torsdag 29 april 2010

Vi går in i utredningen för att det behövs en ny sjukförsäkring och en fristående a-kassa, men också förändringar direkt efter valet.

Idag beslutar regeringen om att tillsätta en socialförsäkringsut-redning. Detta efter att i raketfart monterat ned sjukförsäkringen. Vi har en rödgrön överenskommelse för en trygg och rättssäker sjukförsäkring och med den ambitionen är vi idag överens om att gå in i utredningen.

Men en rödgrön regering kommer självklart att ändra utredningens direktiv. Vår utgångspunkt är en sjukförsäkring som både ger snabb hjälp och rehabilitering för att komma tillbaka till arbete, och ekonomisk ersättning under den tid det tar. Sjukförsäkringen ska omfatta alla, täcka inkomstbortfall och vara solidariskt finansierad.

Jag vill också vara tydlig på att frågan om en obligatorisk a-kassa inte hör hemma i den här utredningen. Regeringen har förstört a-kassan och trängt ut en halv miljon människor. En rödgrön regering kommer istället att skapa en a-kassa där så många som möjligt omfattas och som ger trygghet och möjlighet till omställning. All forskning är entydig, obligatorisk a-kassa försvagar fackföre-ningarna, vilket därmed försämrar möjligheten till en stabil arbetsmarknad och lönebildning.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att göra nödvändiga förändringar i sjukförsäkringen direkt efter ett regeringsskifte. Exempelvis ska stupstocken i sjukförsäkringen bort, sjuka människor blir inte friska för att de passerar en stelbent administrativ tidsgräns. Alla skall garanteras en individuell bedömning.

Undrar lite vart Göran Hägglund tog vägen?

Kl. 5.15 ringde väckarklockan i morse. Nej, jag skuttade inte upp, snarare släpade mig genom duschen och vidare till radiohuset för att få debattera vårdnadsbidrag med Göran Hägglund. Så blev det dock inte.

Jag har debatterat vårdnadsbidrag med Hägglund många gånger och hoppades att få göra det också nu när vi ser effekterna av det, som jag skrev om igår. Men tyvärr blev det inte så. Trist och jag fick ingen förklaring till varför han uteblev.

Men debatt blev det, och den kan du lyssna på här.

onsdag 28 april 2010

Vårdnadsbidraget måste avskaffas.

Idag gör kristdemokraterna ett desperat försök att slå sig in i den politiska debatten igen. Föga förvånande så handlar det om vård-nadsbidraget - igen.

Vårdnadsbidraget måste avskaffas. Det har nu visat sig att alla de farhågor vi hade har besannats. På Södermalm i Stockholm skickar kommunen ut brev till föräldrarna och erbjuder vårdnadsbidrag eftersom man misslyckas med att fixa barnomsorg i tid. I Rinkeby-Kista tvingas en förskola lägga ner för att barnen inte får gå kvar då deras mammor får vårdnadsbidrag istället för insatser som gör att de kan komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Vårdnadsbidraget gör att barn inte får rätt till förskola, till pedago-gisk verksamhet, språkträning och social utveckling. Det gör också att de kvinnor som står längst från arbetsmarknaden tvingas ännu längre bort, och att kvinnor som har ett arbete tvingas avstå för att de inte kan få barnomsorg.

Det behövs en jobbpolitik för alla föräldrar, utbyggd och bra barnomsorg som finns när man behöver den och en utvecklad föräldraledighet. Barn är olika men politikens uppgift är inte att förvägra barn rätten till förskola eller mammor rätten till arbete.

tisdag 27 april 2010

Man måste nog också anstränga sig lite om man är arbetsmarknadsminister.

Ibland tappar man hakan. Från regeringen säger man idag att unga arbetslösa som ska sluta spela TV-spel och hotas med undandraget socialbidrag. Vi har skenande socialbidragskostnaderna, men det var inte en orolig finansminister som uttalade sig. Nej det var arbets-marknadsministern, alltså: Han som ansvarar för att skenande ung-domsarbetslöshet skyller sina misslyckanden på den som drabbats av det.

Man får nog anstränga sig lite för att få försörjningsstöd säger Littorin. Jag vill säga till Littorin: Man måste nog anstränga sig lite om man är arbetsmarknadsminister. Var fjärde ung människa får inte komma in på arbetsmarknaden - välkomnas i vuxenvärlden med att ställas utanför.

Jobb är förutsättningen för all välfärd, både den egna och den gemensamma. Idag har vi en regering som passivt låtit finanskrisen utvecklas till en jobbkris, och nu lika passivt låter krisen rulla in i välfärden. Och en arbetsmarknadsminister som tror att skuld och skam och fattigdom är vägen för unga att komma in på arbetsmarknaden.

onsdag 21 april 2010

En bild som säger mer än 1000 ord.

Den här bilden fick jag mailad till mig. Det är ett foto på ett skyltfönster i Kisa där jag är uppväxt. Jag låter bilden tala för sig själv. Den beskriver bättre än jag kan de absurda konsekvenser som regeringens ändrade sjukregler leder till i människors vardag.

Viktigare att vara vän med moderaterna än med pensionärerna.

Sedan regeringen tillträdde har de varje budget vidgat klyftan i beskattning mellan löntagare och pensionärer så mycket att en pensionär idag betalar mer än 700 kr/mån mer i skatt än en löntagare. Jag tycker det är djupt orättfärdigt. Igår sa Kd-ledaren Hägglund (bl.a. här) att också han försvarar orättvisan. Det förvånar. Tidigare har han försökt verka som pensionärernas vän, men nu var det tydligen viktigare att visa att man är moderaternas vän.

Han motiv till straffbeskattningen är också märklig. ”Jag tycker att det finns ett legitimt skäl till att ha en viss skillnad som handlar om att den som är löntagare i regel har extra kostnader för att utföra sitt arbete”. Men hallå. Det är ju därför pensionen är mindre än lönen. Nån måtta får det väl ändå vara. Inte ska pensionärerna betala två gånger för att de inte har extraomkostnader som den som jobbar har?

Beskedet från Hägglund gör det i alla fall lättare för väljarna. Nu finns två tydliga alternativ: En enad borgerlighet som vill att pensionärer beskattas hårdare än löntagare, står mot ett rödgrönt regeringsalternativ som tycker att pension och lön ska beskattas lika och som är beredda att ta stora steg för att påbörja arbetet att sluta klyftan redan vid den första statsbudgeten efter valet.

tisdag 20 april 2010

Välkommnar Ylva till bloggosfären.

Min kollega Ylva Johansson har börjat blogga. Kul. Välkomen Ylva. Du hittar henne fortsätt-ningsvis i min blogglista.

Rödgröna gillar Stockholm - Stockholmarna gillar rödgrönt.

Vi rödgröna pressenterar idag en överenskommelse för Stockholms framtida infrastruktur. Läs den här. Jag vill betona fyra viktiga saker med överenskommelsen.

1. Vi har en statsministerkandidat som bryr sig om Stockholm, som ser de problem som finns också i vår del av landet och som tillsammans med oss som bor här vill vara med och ge huvudstaden nya möjligheter.
2. Stockholm har akuta trafikproblem och ett borgerligt styre som låtit det bero. I vår överenskommelse finns tydliga närtidssatsningar på förbättrad kollektivtrafik för att göra det lättare att ta sig fram i Stockholm.
3. Vi visar att en rödgrön regering kommer att tar steg för en regionbildning i Stockholm. Det betyder mycket för både infrastruktur, näringsliv och sjukvård, men också för demokratin och det folkliga inflytandet.
4. Socialdemokraterna tycker att FörbifartStockholm behövs för att hållbart lösa trafiksituationen i vår region för så väl bilismen som för kollektivtrafiken. Nu går vi vidare och låter Stockholmarna vara med och bestämma genom en regional folkomröstning.

Och om nån missat. Igår visade ännu en opinionsundersökning på maktskifte i Stadshuset och rödgrön valseger i Stockholm. Så här kan den nya ledningen för huvudstaden se ut i höst.

måndag 19 april 2010

Som att tala med en en vägg.

För en vecka sedan hade vi en sjukförsäkringsdebatt i riksdagen som handlade om de människor som inte ens fick sin ansökan om förlängd sjukpenning prövad i sak. Tillsammans med Gunvor G Ericson (mp) och LiseLotte Olsson (v) beskrev jag problemet så här i aftonbladet.

I debatten berörde socialförsäkringsminister frågan under 36 sekunder i slutet på ett av hennes senare inlägg. I aftonbladet replikerade hon senare i veckan så här, också det utan att i sak beröra hur regeringens hårdare sjukförsäkring drabbar människor.

Idag gör jag ett nytt försök i aftonbladet. (Ännu ej på nätet.) Jag börjar dock tröttna på att tala med en vägg, och få goddag-yxskaft-svar på alla de frågor och berättelser om hur sjukförsäkringen drabbar som jag dagligen får från oroliga människor.

Sänk skatten. sa moderaterna - igen, och igen, och igen... ...och igen...

I helgen hade moderaterna konferens i Göteborg. Mycket av medias rapportering handlade om Stockholmsmoderaterna och deras fuskande, som jag tidigare kommenterat här.

För utom detta blev det en nyhet (sic!) att moderaterna vill sänka skatten - på lånade pengar och utan att det visat sig ge några fler jobb, utan bara ökade klyftor och minskad välfärd. Moderaternas svar på alla frågor alltid är: Sänk skatten.

söndag 18 april 2010

Stockholm är en fantastisk stad, men på väg åt helt fel håll.

Avlutar snart en intensiv helg med årsmöte, valupptakt, tal av partiordföranden, fest och bra stämning med socialdemo-kraterna i Stockholm. Här kan du läsa mer om helgen.

Stockholm är en fantastisk stad, men som är på väg åt helt fel håll. Jag kan aldrig acceptera och stillasittande se på när mina barn växer upp i en stad där det allt oftare beror på var du bor, hur du ser ut, vad du heter i efternamn eller vad dina föräldrar tjänar, om du ska lyckas i livet.

Jag vill ha ett Stockholm där alla får plats och där alla är behövda. I arbetet för ett friare, jämlikare och mer solidariskt Stockholm behövs var och en av oss. Tillsammans, inte var och en för sig, kan vi ge Stockholm nya möjligheter.

Men, om vi ska lyckas med att vända utvecklingen så behöver många av oss vara med i jobbet för maktskifte i Stockholm efter valet 19 september. Här kan du komma med.

torsdag 15 april 2010

Ärligt talat Borg. Visst vet du att det inte går så bra för Sverige?

Efter lunch idag vandrade en skrattande finansminister till riksdagen för att avlämna årets vårbudget. Han skrattade och log och talade om att Sverige nu är på väg ut ur krisen, med mindre skador på arbetsmarknaden och på välfärden.

Detta samtidigt som antalet arbetslösa är 100 000 fler bara det senaste året, 70 000 fler människor befinner sig i det som moderaterna kallar för utanförskap, barnfattigdomen har ökar med 50 procent, socialbidragen stiger i 90 procent av landets kommuner, var femte ung människa står utan arbete. Listan kan göras lång, men hur man än läser och räknar så står det klart: Tryggheten rämnar. Klyftorna ökar. Välfärden minskar.

Jag har funderat en del och oroas för att Anders Borg kanske faktiskt tror att det går bra för Sverige. Han kanske inte märker något annat. Anders Borg känner kanske ingen som förlorat jobbet, träffar inga barn som får extra stödet i skolan indraget eller någon som kastats ut ur sjukförsäkringen utan att hon blivit frisk. Han har antagligen inte behövt vänta i de växande vårdköerna, sett äldre tvingas avstå från dyr tilläggsservice i hemtjänsten eller har nån granne som tvingas jobba deltid. Det kan vara så att i Anders Borgs verklighet så går det ganska bra – han har det bra. Då är det helt logiskt att skratta och vara glad, även om jag vet många i Sverige skulle uppfatta det som hånflin.

Men egentligen jag tvivlar på att det är så. I den budget Anders Borg pressenterade idag så skriver regeringen ner tillväxttakten. Det skulle kunna betyda att han ser att det går sämre för Sverige, att vår konkurrenskraft viker, att ungdomsarbetslösheten biter sig fast och att vi står dåligt rustade. Men ärligt talat så tror jag att han låter det bero, för det har vart nått annat som vart viktigare – bryta den svenska jämlikhetssträvan. Även om det inte går bra för Sverige, så går det väldigt bra för vissa människor i vårt land. Klyftorna ökar. De rika blir allt rikare, samtidigt som stora grupper lämnas efter.

Om det var nått bra med budgeten? Jo, den triggar mig att jobba så hårt jag bara kan för att det inte ska vara en moderat som pressenterar nästa statsbudget.

måndag 12 april 2010

Tack för hjälpen. Den är viktig för mig.

Sitter tåg och förbereder mig på debatten imorgon och vill tacka alla som hjälpt mig med berättelser som kommentarer här och på twitter, facebook och mail. Ni och era berättelser (även om de är jobbiga) gör mig till en bättre politiker. Tack.

Debatten borde gå att följa på riksdagens hemsida.

söndag 11 april 2010

Vad ska ske med de 0-klassade?

Idag skriver jag en officiell frågar jag socialförsäkringsministern. Inom två veckor kommer hon att lämna ett svar. Jag återkommer då med publicering av detta.


Till statsrådet
Cristina Husmark Pehrsson (M)


Vad ska ske med de 0-klassade?

Vid årsskiftet började utförsäkringen av sjuka människor ur sjukförsäkringen. Jag har många frågor till statsrådet kring detta, men vill här koncentrera mig på en liten, men viktig, detalj kring utförsäkringen.

Av de som under året lämnar tidsbegränsad sjukersättning har var tionde ingen SGI. När de nu utförsäkras så omfattas inte dessa människor av möjligheten att återinträda i sjukförsäkringen efter den tre månader karens som enligt ministern ska vara möjligt för den som efter introduktionsprogram fortfarande inte återfått arbetsförmåga. Dessa människor blir nu helt enkelt försäkringslösa, ställs utanför välfärdsförsäkringen och utan möjlighet att försörja sig.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet vad hon avser vidta för åtgärder för att de 0-klassade, som inte återfått arbetsförmåga när introduktionsprogrammet är slut, ska ha möjlighet att försörja sig – betala räkningarna vid månadens slut.

Veronica Palm (S)

lördag 10 april 2010

Dags att gå ner i tvättstugan.

Det är bara 161 dagar kvar till valet. Flera har spått en smutsig valrörelse. Med en regering som legat under i opinionen allt sedan förra valet så ökar risken för fula angrepp och smutskastning ju närmare valet kommer och desperationen blir mer påtaglig. Då behövs en tvättstuga.

I min högerspalt kan du nu följa Tvättstugan där Peter, Ulrika, Peter, Fredrik, Viktor, Aurora, Hannah, Björn, Claes, Victor, Johan, Alexandra, Peter, Marika, Rosmarie och Johan hjälper oss att få ordning på vad som är sanning och vad som är lögn i en allt mer desperat högerretorik.

onsdag 7 april 2010

Ännu en bild av det kalla Sverige.

Vill idag tacka kallasverige.se som låter oss möta Jan som har parkinsons. Lyssna gärna till slutet. Trots den situation han är i så har han respekt för försäkringskassans personal som är satt att utföra ett svårt arbete.

tisdag 6 april 2010

Vill du hjälpa mig i debatten?

tisdag 13 april kl. 13 kommer jag debattera i riksdagens med Cristina Husmark Pehrsson. Det är en debatt maa att regelverket för ansökan om förlängd sjukpenning för de som utförsäkras inte fanns på plats när de första sjuka passerade datumet för utförsäkring i vintras. Jag har skrivit om det här.

Nu vill jag ha din hjälp. Tips, idéer, beskrivningar och tankar inför debatten mottages tacksamt. Det går bra att nå mig genom att kommentera här nedan, via maila eller via twitter.

Idag läser jag Marika Lindgren Åsbrink.

Det är ju onödigt att dubbeljobba när någon annan gjort nått bra. Idag läser jag Marika Lindgren Åsbrinks postning Känsliga läsare varnas som visar psykiska besvär hos befolkningen uppdelat på yrkesarbetande, arbetslösa, sjukpenning/ersättning och studerande/praktiserande. Läs den du också – här.

måndag 5 april 2010

En sjuk sjukförsäkring behöver rehabilitering.


Ett högt pris för regeringens experiment.

I påskveckan har jag (förutom skidåkning med familjen) bl.a. skrivit om hur regeringens experiment med sjukförsäkringen slår. Här kan du läsa debattartikeln som publicerats i flera lokaltidningar.

torsdag 1 april 2010

Att bekämpa barnfattigdom kräver politiskt mod och prioriteringar.

Under lång tid har barnfattigdomen i Sverige vuxit, och de senaste åren explosionsartat som en följd av regeringens dåliga hantering av finanskrisen, av en skattesänkarhysteri och av en medveten politik som ökar utslagningen av sjuka och arbetslösa.

Barnfattigdom är vårt samhälles skam, men den skam bärs av barnen själva och deras föräldrar. Mammor som inte kan bjuda hela dagisgruppen på kalaset, trots att hennes barn fått gå på alla andras kalas. Barn som låtsas bli sjuka när det är friluftsdag för att de vet att det inte finns pengar hemma till matsäck och glass i simhallen. Fattigdomen på 2000-talet är en skam som rotas djupt i den som lever och växer upp i den. Därför måste den envetna strävan mot ökad jämlikhet gå vidare.

Jag vill ha bra barnomsorg som finns när människor behöver den och att mammor får rätt till heltidsjobb. Alltså välfärd och en jobbpolitik som finns också för ensamföräldrar. Dessutom behövs riktade insatser för underhållsstöd och flerbarnstillägget i barnbidraget är något av det mer träffsäkra.

Jag vill inte ha mer skattesänkningar för de rika, dolda avgifter i skolan eller mer av ”egeninsatser” i välfärden. Det ökar bara klyftorna i samhället och drabbar de som redan har det tuffast.

Jag tycker verkligen de borgerligas vallöften om höjt flerbarnstillägg är bra. (Även om de pengar de lovar satsa på att minska barnfattigdomen är mindre än en procent av de pengar de verkligen har satsat på att sänka skatten, nått som mest gynnar de som har det bäst.) En konsekvent politik mot barnfattigdom måste våga prioritera. Det funkar inte att låta jobbkrisen skena och fortsättatvingar fram uppsägningar och försämringar i välfärden. Då fortsätter klyftorna att öka och de som har det allra tuffast fortsätter att halka efter. I kampen mot barnfattigdom måste man våga göra valet, och det gör inte de borgerliga trots sina lovvärda vallöften.