söndag 18 april 2010

Stockholm är en fantastisk stad, men på väg åt helt fel håll.

Avlutar snart en intensiv helg med årsmöte, valupptakt, tal av partiordföranden, fest och bra stämning med socialdemo-kraterna i Stockholm. Här kan du läsa mer om helgen.

Stockholm är en fantastisk stad, men som är på väg åt helt fel håll. Jag kan aldrig acceptera och stillasittande se på när mina barn växer upp i en stad där det allt oftare beror på var du bor, hur du ser ut, vad du heter i efternamn eller vad dina föräldrar tjänar, om du ska lyckas i livet.

Jag vill ha ett Stockholm där alla får plats och där alla är behövda. I arbetet för ett friare, jämlikare och mer solidariskt Stockholm behövs var och en av oss. Tillsammans, inte var och en för sig, kan vi ge Stockholm nya möjligheter.

Men, om vi ska lyckas med att vända utvecklingen så behöver många av oss vara med i jobbet för maktskifte i Stockholm efter valet 19 september. Här kan du komma med.