torsdag 29 april 2010

Vi går in i utredningen för att det behövs en ny sjukförsäkring och en fristående a-kassa, men också förändringar direkt efter valet.

Idag beslutar regeringen om att tillsätta en socialförsäkringsut-redning. Detta efter att i raketfart monterat ned sjukförsäkringen. Vi har en rödgrön överenskommelse för en trygg och rättssäker sjukförsäkring och med den ambitionen är vi idag överens om att gå in i utredningen.

Men en rödgrön regering kommer självklart att ändra utredningens direktiv. Vår utgångspunkt är en sjukförsäkring som både ger snabb hjälp och rehabilitering för att komma tillbaka till arbete, och ekonomisk ersättning under den tid det tar. Sjukförsäkringen ska omfatta alla, täcka inkomstbortfall och vara solidariskt finansierad.

Jag vill också vara tydlig på att frågan om en obligatorisk a-kassa inte hör hemma i den här utredningen. Regeringen har förstört a-kassan och trängt ut en halv miljon människor. En rödgrön regering kommer istället att skapa en a-kassa där så många som möjligt omfattas och som ger trygghet och möjlighet till omställning. All forskning är entydig, obligatorisk a-kassa försvagar fackföre-ningarna, vilket därmed försämrar möjligheten till en stabil arbetsmarknad och lönebildning.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att göra nödvändiga förändringar i sjukförsäkringen direkt efter ett regeringsskifte. Exempelvis ska stupstocken i sjukförsäkringen bort, sjuka människor blir inte friska för att de passerar en stelbent administrativ tidsgräns. Alla skall garanteras en individuell bedömning.