söndag 11 april 2010

Vad ska ske med de 0-klassade?

Idag skriver jag en officiell frågar jag socialförsäkringsministern. Inom två veckor kommer hon att lämna ett svar. Jag återkommer då med publicering av detta.


Till statsrådet
Cristina Husmark Pehrsson (M)


Vad ska ske med de 0-klassade?

Vid årsskiftet började utförsäkringen av sjuka människor ur sjukförsäkringen. Jag har många frågor till statsrådet kring detta, men vill här koncentrera mig på en liten, men viktig, detalj kring utförsäkringen.

Av de som under året lämnar tidsbegränsad sjukersättning har var tionde ingen SGI. När de nu utförsäkras så omfattas inte dessa människor av möjligheten att återinträda i sjukförsäkringen efter den tre månader karens som enligt ministern ska vara möjligt för den som efter introduktionsprogram fortfarande inte återfått arbetsförmåga. Dessa människor blir nu helt enkelt försäkringslösa, ställs utanför välfärdsförsäkringen och utan möjlighet att försörja sig.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet vad hon avser vidta för åtgärder för att de 0-klassade, som inte återfått arbetsförmåga när introduktionsprogrammet är slut, ska ha möjlighet att försörja sig – betala räkningarna vid månadens slut.

Veronica Palm (S)