onsdag 28 april 2010

Vårdnadsbidraget måste avskaffas.

Idag gör kristdemokraterna ett desperat försök att slå sig in i den politiska debatten igen. Föga förvånande så handlar det om vård-nadsbidraget - igen.

Vårdnadsbidraget måste avskaffas. Det har nu visat sig att alla de farhågor vi hade har besannats. På Södermalm i Stockholm skickar kommunen ut brev till föräldrarna och erbjuder vårdnadsbidrag eftersom man misslyckas med att fixa barnomsorg i tid. I Rinkeby-Kista tvingas en förskola lägga ner för att barnen inte får gå kvar då deras mammor får vårdnadsbidrag istället för insatser som gör att de kan komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Vårdnadsbidraget gör att barn inte får rätt till förskola, till pedago-gisk verksamhet, språkträning och social utveckling. Det gör också att de kvinnor som står längst från arbetsmarknaden tvingas ännu längre bort, och att kvinnor som har ett arbete tvingas avstå för att de inte kan få barnomsorg.

Det behövs en jobbpolitik för alla föräldrar, utbyggd och bra barnomsorg som finns när man behöver den och en utvecklad föräldraledighet. Barn är olika men politikens uppgift är inte att förvägra barn rätten till förskola eller mammor rätten till arbete.