tisdag 23 oktober 2012

Hur kan Sverige få fler villaägare?

Med bostadsbrist i mer än hälften av landets kommuner måste bostadsbyggandet upp – på alla fronter. Sverige behöver både fler lägenheter, radhus och villor. Och det ena får inte stå emot det andra. Jämfört med förra året har nyproduktionen av småhus sjunkit med 57 procent (sic!). Om hur detta ska vändas hoppas jag att landets bostadsminister har några tankar och därför bjuder jag idag upp honom till debatt i riksdagens kammare.

Debattbegäran inlämnad, betyder debatt inom två veckor.

torsdag 11 oktober 2012

Internationella Flickdagen.

Så många flickor förhindras utbildning, arbetar tungt långa dagar, bär familjens heder i sitt sköte, får inte äta sig mätta, gifts bort och dör. För flickor i åldern 15 till 19 år är graviditet den vanligaste dödsorsaken. Idag är det intesnationella Flickdagen. Ta ställning för flickors rättigheter du också, tex hos Svenska FN-förbundet.


Också Aftonbladet uppmärksammar Flickdagen.

tisdag 9 oktober 2012

Dags att kasts skygglapparna - Sverie har inte råd med en fortsatt akivt passiv bostadspolitik.

Bostadsbyggandet fortsätter sjunka trots att efterfrågan ökar. SCB:s siffror (som finns här) är nedslående: Under första halvåret 2012 har nyproduktionen av flerbostadshus sjunkit med 26 procent och småhus 53 procent jämfört med samma tid förra året. Samstämmiga bedömare pekar på att vi skulle behöva fördubbla produktion och komma upp i en årlig nyproduktion på 35-40 000 bostäder.

Det framgår med all önskvärd tydlighet att regeringen inte anser att Sverige behöver en bostadspolitik. Men nu vore det klädsamt att kasta av de ideologiska skygglapparna. Sverige har inte råd med en fortsatt aktivt passiv bostadspolitik. Vi förlorar jobb direkt i byggsektorn där varslen nu börjar rulla in. Men också indirekt då en stagnerad bostadsmarknad med stor brist hämmar en dynamisk arbetsmarknad som är en av nycklarna till ökad tillväxt och fler jobb i en modern ekonomi. Vad Sverige behöver är en samlad, aktiv och hållbar bostadspolitik för att kunna stå sig stark in för framtiden.

Bild från SCB.
 

måndag 8 oktober 2012

Min första prio är förstahandsmarknaden.

Efter sex år är det smärtsamt uppenbart att regeringens bostadspolitik har misslyckats. Bostadsbyggandet har nästan halverats trots rekordstor efterfrågan. För att Sverige ska utvecklas med fler jobb och ökad konkurrenskraft krävs en fungerande bostadsmarknad. Sverige står i dag i ett allvarligt läge där bostäderna inte räcker till. Det måste därför byggas mer i Sverige. Regeringens enda svar i det läget är Andrahandsuthyrning och detta till usla villkor och med en undermåligt beredd lagstiftning. Om detta skriver jag på Brännpunkt idag.

Det socialdemokratiska alternativet till att unga ska hyra i andra hand är helt enkelt att unga också ska ha rätt att hyra i första hand – det behöver byggas mer, mycket mer! Också om detta skriver jag i artikeln.