torsdag 11 oktober 2012

Internationella Flickdagen.

Så många flickor förhindras utbildning, arbetar tungt långa dagar, bär familjens heder i sitt sköte, får inte äta sig mätta, gifts bort och dör. För flickor i åldern 15 till 19 år är graviditet den vanligaste dödsorsaken. Idag är det intesnationella Flickdagen. Ta ställning för flickors rättigheter du också, tex hos Svenska FN-förbundet.


Också Aftonbladet uppmärksammar Flickdagen.