lördag 31 oktober 2009

Nej till vinstuttag i välfärden - Ännu ett steg i S politik för att möta storstadsbon!

Det har vart en lång diskussion om vinstuttag i välfärden inom S. För att friska upp minnet lite kan man läsa här. Nu äntligen går vi i mål. Kongressen har just antagit förändringar i förslaget till riktlinjer som tydligt visar vart S står.

"Vi vill åta oss uppgiften att kvalitetssäkra välfärden och se till att den styrs av människors behov. Det är medborgarnas välfärd, trygghet och valfrihet vi vill garantera. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till vinstuttag. För att genomföra detta krävs en ny reglering som syftar till att uppnå högre kvalitet i välfärden och skärpta etableringskrav. "

Det är ett beslut som är viktigt både för att det visar vad vi vill, men också för att det möter den ilska och oro som många människor i min stad upplever. S visar åter igen att vi ser vardagen för människor i Stockholm och formar en politik för att möta detta.

(S)töttepelare kavlar upp ärmarna - Rättvisa för äldre!

Jag har tjatat om äldres ekonomi, pension och regeringens orättfärdiga straffbeskattning. Idag S-kongressen samlas ett gäng 65+ vänner. Med bra S-beslut åker de ut i landet och samtalar om rättvisa för äldre.
(S)töttepelarna vill arbeta för:
- Att äldre mötes med respekt och tilltro. Pensionärer har rätt att själva bestämma om sina liv och det ska vara möjligt för dem som vill att arbeta även efter 67 års ålder.
- Att lön och pension ska beskattas lika.
- Att det finns ett varierat utbud av bostäder med god tillgänglighet och service.
I (S)töttepelarnas centrala nätverk ingår: Anna-Greta Leijon, Ingvar Carlsson, Anita Gradin, Göran Johansson, Jan O Karlsson, Maj-Lis Lööw, Thage G Peterson, Ingela Thalén, Leni Björklund, Jan Eliasson, Lena Hjelm-Wallén, Bertil Jonsson, Bengt Lindqvist, Stig Malm och Gertrud Sigurdsen

Läs merom (S)töttepelarna här.

fredag 30 oktober 2009

Vad hände egentligen med sprututbytet?

Jag har fått många frågor kring vad som egentligen hände med sprututbytesprogrammen på kongressen i morse. Här nedan finns citat från kongressens beslut.

Ställningstagande från kongressen i motionsutlåtande:
Samhällets insatser för människor med missbruksproblem måste enligt partistyrelsens uppfattning utvecklas och bli effektivare. En förutsättning för framgångsrik missbruksvård är fungerande vårdkedjor. För att så få som möjligt ska missbruka och dö av narkotika måste behandling erbjudas mycket snabbare än vad som sker idag.
Även aktiva missbrukare ska beredas möjlighet att leva ett värdigt och sjukdomsfritt liv så långt det bara går, till exempel genom sprutbytesprogram som hindrar smittspridning och som ger möjlighet att komma i kontakt med missbrukaren och erbjuda behandling. För att sprutbytesverksamhet ska stå i samklang med den svenska narkotikapolitiken krävs att verksamheten är förknippad med strikta regler för att förhindra läckage av sprutor till den illegala marknaden. Ett grundläggande krav är också att resurser finns för motivation, avgiftning och vård i den region som bedriver sprutbytesverksamhet. Att som en smittskyddsåtgärd bedriva sprutbytesverksamhet är enligt partistyrelsens uppfattning inte ett avsteg från vår restriktiva narkotikapolitik. Missbruk av narkotika är och ska vara olagligt.

Stycke i riktlinjerna för den kommande mandatperioden:
Bättre hjälp ut ur missbruk. Ett aktivt förebyggande arbete och insatser för att stödja individen är centralt för att motverka missbruk. När en person är motiverad att bryta sitt missbruk måste vård ges omedelbart – annars försitts chansen. För varje missbrukare behöver en individuell vårdplan upprättas för sysselsättning, bostad, vård och ett nya sociala nätverk. Missbruk ska inte utestänga från behandling av psykisk problematik. Missbrukare som inte lyckas nå drogfrihet har rätt till ett värdigt och så långt möjligt sjukdomsfritt liv.

Det kongressen gjorde under plena i förmiddags var att plocka bort meningen ”Därför är åtgärder som sprutbytesprogram och metadonbehandling viktiga.” ur texten om riktlinjer för de närmaste fyra åren. Vissa vill måla upp det som en symbolhandling från kongressen. Men beslutet ska inte övertolkas. Det handlar bara om att vi inte vill ha meningen om vikten av dessa metoder framför andra just i riktlinjerna. I sak är det ingen positionsförändring från det socialdemokratiska partiet.

(S)torstadens parti!

I förmiddags var jag föredragande för området Ett Sverige i sammanhållning på S-kongressen. Jag är glad att kunna säga att S nu på riktigt är ett parti för storstaden.

Vi ser kraften i dynamiska och hållbara storstäder. Vi ska ta tillvara potentialen i storstädernas snabba utveckling. Välfärds- och familjepolitiken ska passa människor i en storstad. Bostadsbristen ska byggas bort, slita områden byggas om. Infrastrukturen i städerna ska byggas ut och bättre knyta ihop stadsdelar och bostadsområden.

För att möta ett alltmer föränderligt arbetsliv och behov som föräldrar har för att få vardagen att gå ihop beslutades att kommuner måste ge möjlighet till en trygg och fungerande barnomsorg, även på kvällar, helger och nätter.

Socialdemokraternas inriktning är glasklar vi tar utgångspunkten i verkligheten också i storstäderna. Jag är stolt över att göra barnomsorgen mer tillgänglig. Förslaget stämmer bra överens med vår arbetslinje. En ensamstående mamma inte ska behöva tacka nej till ett arbete på obekväm arbetstid. Många familjer upplever att tiden inte räcker till, speciellt i storstäderna.

Oj, oj, oj vad det är mycket på en kongerss.

Trodde jag skulle blogga live från kongressen. Hitintills har det vart svårt. Har knappt hunnit microblogga. Nu är de områden jag vart ansvarig för beslutade. Jag pustar ut och återkommer.

tisdag 27 oktober 2009

Folk blir inte friskare av att de blir fattigare.

Fler och fler börjar nu verkligen förstå vad de förändrade sjukskrivnings-reglerna innebär. Som jag tidigare skrivit så får jag massor med mail, brev och samtal från oroade människor som nu får sin försörjning undanryckt trots att de fortsatt är sjuka.

Jag vill inte tro att landets regering inte fattade vad som skulle ske när man införde ett stopp i sjukförsäkringen. Om jag inte tar regeringen för korkade så finns ingen annan förklaring än att dom helt enkelt tror på sin politik. Regeringen tror att folk blir friskare för att de blir fattigare.

Men regerinegns politik funkar inte. Utanförskapet minskade inte för att man sänkte skatten för de som tjänar bra. Det blev inte fler jobb för att man förstör A-kassan. Och folk blir inte friskare för att man kastar ut dom ur sjukförsäkringen. Det enda det leder till är ökade klyftor och ett Sverige som slits isär.

måndag 26 oktober 2009

Jag är välnärd.

Jag söker min politiska näring i de berättelser och bilder jag får av ett Sverige som slits isär. Och jag är välnärd. Varje dag får jag vittnesmål om hur regeringens nya sjukskrivningsregler slår i verkligheten. Det är en massiv oro som möter den som lyssnar.

Idag har jag vart i Västerås och fått ytterligare beskrivningar från kommunalare, vårdförbundare, ST:are, Arbetslivsresurs, arbetsförmedlare och fackligt och politiskt aktiva. Samtidigt läser jag regeringens proposition om hur de riggar system för utkastningen från sjukförsäkringen.

En sjukförsäkring som kastar ut sjuka människor ur försäkringen, som inte ger insatser tillbaka till arbete eller nödvändig rehabilitering kombinerat med minskat fokus på arbetsmiljö och en skenande arbetslöshet är inte lösningen på de problem Sverige står inför.
Mina förväntningar på kongressen.

Om bara några dagar står jag i på scenen på Stockholmsmässan och hälsar ombuden på den socialdemokratiska kongressen välkomna till huvudstaden.

Spekulationerna går nu på högvarv om vad en S-kongress borde göra och inte göra, om Mona Sahlin och om de rödgröna, om mer eller mindre mitten och om vem som ska flörtas med, som om det vore ett jippo eller ett konvent som kan styras uppifrån. Okej lite av jippostämning kan det allt vara i utställningshallen, och lite av konventkänsla blir det med tal och gäster. Men själva kongressen och det politiska innehållet de äger ombuden. Och det är just det som är det fina med en kongress – det är laget framför jaget.

När ombuden på söndag åker hem så ska ingen kunna gnälligt fråga ”Men vad vill sossarna då?” Det ska vara tydligt för alla och en var att en modern socialdemokrati som tar sin utgångspunkt i de vardagsproblem som människor upplever och sin näring i drömmen om ett samhälle präglat av jämlikhet, solidaritet och frihet räcker långt in i 2000-talet. Med fötterna djupt ner i vardagspysslet och med blicken mot framtiden så kan socialdemokratin stå stark. Det är mina förväntningar på kongressen.

fredag 23 oktober 2009

S begär aktuell debatt om F-kassan

Till Talmannen

Socialdemokraterna begär aktuell debatt med anledning av de långa handläggningstiderna hos Försäkringskassan.

I morse rapporterade Sveriges Radios Ekoredaktion om långa handläggningstider hos Försäkringskassan. Det får svåra konsekvenser för den enskilde individen. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har Försäkringskassan implementerat en lång rad komplicerade reformer på kort tid som har krävt en omfattande administration samtidigt som stora omorganisationer genomförts och resurserna inte varit tillräckliga.

Mot denna bakgrund begär Socialdemokraterna i riksdagen en aktuell debatt.

torsdag 22 oktober 2009

Med en drucken papegojas envishet…

…fortsätter regeringen att hävda att det är en historisk satsning att kasta ut sjuka människor ur sjukförsäkringen, idag på Aftonbladet.

Nog kan man kalla det historiskt att införa en stupstock i sjukförsäkringen, en sista dag då regeringen har bestämt att du inte får vara sjukskriven längre. Och nog är det historiskt att år efter år dra undan försäkringskassans resurser för rehabilitering.

Att ta till brösttoner för att försvara en usel politik gör den inte bättre.

tisdag 20 oktober 2009

Jag tänker vaccinera mig.

Idag redovisar DN att flera av mina kollegor inte tänker vaccinera sig mot den sk svininfluensan. Det tänker jag. Inte för att jag är i nån riskgrupp eller för att jag är orolig för att bli smittad utan enbart av solidaritetsskäl.

Ett vaccin har effekt på den individ som får det, genom att mitt immunförsvar klarar den smitta som vaccinet avser. Men framför allt är vaccinering en gemensam nytta. När mer än 80 procent av befolkningen tar vaccinet så får samhället som helhet ett gott skydd. Genom att låta vaccinera sig kan man minska risken för att andra blir sjuka, till exempel de som av medicinska skäl inte kan vaccineras.
Av samma skäl har jag låtit alla mina tre barn få BVC:s trippelvaccin. Inte för att jag är orolig för att de ska få polio eller difteri, utan för att hålla dessa sjukdomar i skack för både mina barn och andras ungars skull.

Om du är orolig så rekomenderar jag Krisinformation.

lördag 17 oktober 2009

Jag är en bättre mamma när jag också får vara en fri kvinna.

Kanske ingen kioskvältara, men det förtjänar att upprepas: Gemensam välfärd är förutsättningen för kvinnors arbete och arbete – egen lön och en egen social plats i samhället – är förutsättningen för frihet. Som förälder måste man kunna känna sig trygg när man lämnar sina barn på förskolan, skola och fritids. Och det måste finnas barnomsorg när man behöver. Jag har läge vart engagerad i frågan om att både öka kvalitén och tillgängligheten (nattis och så) i barnomsorgen.

Fortfarande idag så tvingas kvinnor i Europa att välja mellan att vara föräldrar och att få möjlighet att arbeta, med allt vad det innebär av själförtroende och frihet. Idag läser jag i DN om brittiska och franska mammor som tvingas till valet.

Nu kanske någon tänker att så enkelt är väl inte livet. Nej. Visst får man lite magknip då och då även om barnomsorgen är bra. Och visst är det lite knepigt med livspusslet till och från. Men jag vet att jag är en bättre mamma när jag också får vara en fri kvinna.

torsdag 15 oktober 2009

Moderaterna ljuger i desperation

Det är uppenbart att Moderaterna nu är desperata. I Aftonbladet slänger ur sig lögner både om sin egen politik och om vår. Regeringens så kallade rehabiliteringskedja är inget annat än en utsorteringskedja.

Socialdemokraternas utgångspunkt är att alla som kan ska jobba, det är en förutsättning för vårt välfärdssamhälle. Men vi kan alla bli sjuka. Då ska vi ha en sjukförsäkring som både ger snabb hjälp att komma tillbaka till arbete och en ekonomisk trygghet byggd på inkomstbortfall under den tiden man är för sjuk för att arbeta. Jag har skrivit om det många gånger tidigare bl.a. här.

onsdag 14 oktober 2009

Politik är inget mode, ingen "ball och trendig grej"

Med mindre än ett år kvar till valet har vi idag haft partiledardebatt. Det var två taggade statsministerkandidater som vågade ta ut svängarna. De ideologiska skillnaderna blev tydliga. Även om det stundtals blev lite tjafsigt.

Samtidigt läser jag om spelet med politiken. Om Filippa och Thomas som ska vara vinnarlokomotiv. Om hur person blir viktigare än innehåll. Jag oroas. Det genomförs ett systemskifte i Sverige. Landet slits isär, klyftorna ökar och utanförskapet växer. Svenskarna är värda en bättre politik, men också att bli tagna på allvar, inte som brickor i ett politiskt spel. Innehåll är alltid viktigare än form.

Jag går runt i riksdagen och nynnar på Björn Afzelius Medan bomberna faller.

Nej, politik är inget mode, ingen "ball och trendig grej"

För dom flesta är det en livsnödvändighet.

Kom ni som demonstrerar för nedrustning och fred.
Kom ni som slåss för daghemsplatserna.
Och kom ni som orkar kämpa för dom som ska ta vid
i en tid då man är rädd att skaffa barn.
Ja, till er vill jag säja: Denne sången är till er!
För ni är dom enda hjältarna vi har!

Sluta hyckla folkpartiet

Jag höjer på ögonbrynen när jag läser om folkpartiets hycklande. Jag förstår att de är trängda. De gav upp sina socialliberala idéer om generell och allomfattande välfärd för att få vara med moderaterna – även när de förstör socialförsäkringarna.

Folkpartiet är ansvarig för stora försämringar i sjukförsäkringen: De hårdare reglerna, nedtrappningen av ersättningen, bristen på reell rehabilitering, stupstock i försäkringen och att Sverige nu är ett land där många människor tvingas leva helt försäkringslösa.

En av de första beslut fp och deras vänner fattade om sjukförsäkringen var att minska taket kraftigt (från 10 till 7,5 basbelopp). En sann socialliberal borde se att detta skadar generalitetet och tilltron till välfärden, och i förlängningen bryter upp en allomfattande försäkring. Jag ska erkänna att jag hoppades att folkpartiet skulle vara en stötdämpare mot de värsta rovdrifterna på socialförsäkringens område, men jag är överbevisad. Det var viktigare att få vara med moderaterna, så sluta hyckla.

tisdag 13 oktober 2009

Det finns ett slut i sjukförsäkringen.

Jag får ofta frågan om regeringen verkligen har bestämmt hur länge man kan vara sjuk. Ja. Det finns numera en sista dag i sjukförsäkrignen - en stupstock. Efter sex månader förlorar du rätten till din anställning, ersättningen trappas av och efter ett år så upphör sjukpenningen. Med vissa förlägningar så går det enligt de nya hårdare reglerna att vara sjukskriven i max 550 dagar sen åker man ut - oavsett hur sjuk man är. Detta är det nya hårdare Sverige.

måndag 12 oktober 2009

Tack Alexandra för att du orkar berätta.

Idag vill jag tacka Alexandra Johanssons för att hon orkar ge oss sin berättelse i Aftonbladet. Läs den du också.

Jag får dagligen berättelser från människor som vittnar om hur de nya hårdare sjukskrivningsreglerna drabbar och om den fruktansvärda oro det innebär att stå inför att helt kastas ut ur sjukförsäkringen. I moderaternas Sverige blir det kallare och utanförskapet växer.

Förra sommaren beslutade moderaterna och deras allierade om nya sjukskrivningsregler. Bla nedtrappning av ersättningen, en uppluckring av anställningstryggheten för sjuka, minskat ansvar för arbetsgivaren, mindre resurser till rehabilitering och den sk stupstock som Alexandra berättar om. Det finns numera en sista dag i sjukförsäkringen. Oavsett hur sjuk du är så kan du förbruka din sista dag och helt enkelt försäkras ut.

Det är inte värdigt ett välfärdsland att ha en sjukförsäkring som kastar ut sjuka människor. Den som kan ska arbeta, men den som är sjuk ska ha rätt till sin försäkring även om man är sjuk en längre tid. För ingen blir friskare av att hon får sin försörjning undanryckt. Även Alexandra har räkningar att betala i slutet av månden och barn som behöver overaller till vintern.

söndag 11 oktober 2009

Att köpa sex är ingen mänsklig rättighet, det är att köpa sig rätten att kränka en annan människa.

Idag manifesteras tokliberalismen av riksdagsledamot Federley som vill avskaffa sexköpslagen.

Jag träffar ofta kollegor i andra europeiska länder som uttalar sig starkt mot trafficking och försöker hindra fattiga kvinnor och barn från att transporteras till vår del av världen. Men en marknad fungerar inte utan kunder. Så länge det finns män som lagligt kan köpa sig rätten att sexuellt kränka och förnedra hittransporterade barn och kvinnor så kommer skrupelfria smugglare att tillhandahålla dessa.

Det finns få saker som gör mig så upprörd som när någon köper sig rätten att kränka en annan människa. Självklart måste sexköpslagen följas upp och framför allt måste vård, stöd och habilitering till de som utsätts för brottet – de som blir köpta - utvecklas. Men att avskaffa lagen vore att lämna en av samhällets mest marginaliserade människor helt i sticket, både i Sverige och andra delar av världen.

fredag 9 oktober 2009

Ingen utförsäkring med S politik

Jag har fått frågor om socialdemokraternas budget och hur vi hanterar de utförsäkrade. Vår utgångspunkt är att alla som kan ska arbeta. Men vi kan alla bli sjuka och då ska sjukförsäkringen ge både aktiva vägar tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet.

Det fanns brister i den tidigare sjukförsäkringen och det är ett av de områden där vi har omprövat sin politik. Det var inte bra att människor med tillfällig förtidspension blev kvar i sjukförsäkringen för länge, utan tillräckligt stöd och rehabilitering tillbaka till arbete.

Regeringens förändrade regler och utförsäkringar är inte lösningen på problemet. De har infört en stupstock och nästa år kommer 54 000 personer att kastas ut ur sjukförsäkringen, 32 000 av dessa har tillfällig förtidspension och den ersättningsformen upphör helt. Det skapar ännu ett glapp i kedjan för den sjuke, men är en verklighet vi måste förhålla oss till. Nu föreslår regeringen att Arbetsförmedlingen ska ta över ansvaret för dessa försäkringslösa personer – men de skjuter inte till tillräckliga resurser.

Vårt svar är glasklart. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning, även om man är sjuk en längre tid. Vi säger nej till stupstocken i sjukförsäkringen. Vi föreslår en kraftig satsning på rehabilitering och lönebidrag. En miljard mer än regeringen de närmaste åren för rehabilitering och dessutom ett handslag med ideell sektor om 10 000 lönebidrag för just den här gruppen.

Med socialdemokraternas politik blir ingen utförsäkrad. Om det visar sig att man inte har arbetsförmåga ska man åter till sjukförsäkringen. Bedöms man vara för sjuk för att arbeta just nu ska man ha sjukpenning. Bedöms man inte kunna komma tillbaka till arbete i framtiden ska man ha sjukersättning. Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet, men man ska också känna sig trygg i att få stöd och hjälp in i arbetslivet.

tisdag 6 oktober 2009

Välfärden behöver riktiga pengar, inte tillfälliga valfläskpengar.

Idag har jag vart i Örebro för att presentera skuggbudgeten ”Jobben Först”. Den går att läsa om i flesta medier. Förutom själva presentationen, lite pressträff och en radiodebatt så gjorde jag några studiebesök. Bland annat på äldreboendet Södermalmshemmet.

Jag mötte fantastisk personal som gör sitt allra yttersta för att ge de gamla bästa möjliga vård och omsorg. Och som så många kvinnor i välfärdssektorn så vill de inte klaga, men när jag frågar om utvecklingen för verksamheten ser de bekymrade ut. De har efter sommaren var tvungna att minska personalen med en per avdelningen. ”Det är tufft och det blir så klart svårare att göra allt det man tycker att man ska göra.” När jag påpekar att regeringen nu ger extraanslag så säger dom att de visserligen får en lite större budget för nästa år, men då det är tillfälliga pengar så hjälper det inte. Man kan inte använda den typen av tillskott till att behålla personal och öka kvalitén.

Det välfärdsverksamhetens efterfrågar är långsiktighet i budgeten. Regeringens jojo-politik hjälper inte. De behövs riktiga pengar, inte tillfälliga valfläskpengar. Äldreboendet Södermalmsgården behöver kunna planera sin verksamhet också efter det att moderaternas valkampanj tar slut.

Vi som vill ha (S)-seger i Stockholm

Om du också vill ha Carin Jämtin som finansborgarråd och tycker att Stockholm förtjänar bättre än att vara moderat skyltförnster så har du möjlighet att här ge ett bidrag till en socialdemokratisk valseger i Stockholm.

måndag 5 oktober 2009

Barnen ska inte betala krisen.

Imorgon pressenterar S hela skuggbudgeten. Självklart ligger fokus på jobb och rättvisa. Men det är också tydligt att vi tar utgångspunkten i människors vardag när vi formar en framtidspolitik, inte minst syns det på familjepolitiken. Här finns en politik som båda vågar lyfta frågan om småbarnsfamiljernas kamp om tiden och om att få livet att gå ihop, och en offensiv politik för att motverka orättvisor mellan barn med en tydlig signal om att barnen inte ska betala krisen.

På familjepolitikens område är skillnaderna mellan höger och vänster i politiken glasklar. I fyra år nu har Hägglund lagt familjepolitiska budgetar som var i princip tomma. Två saker har han och regeringen gjort. 1. Skrotat målet om att familjepolitiken ska utjämna orättvisor mellan barn, och i spåren av detta växer barnfattigdomen i Sverige dramatiskt. 2. Infört vårdnadsbidrag, mitt i brinnande lågkonjunktur prioriterar regeringen (vid sidan av skattesänkningar) bidrag istället för jobb – så mycket för den arbetslinjen.

lördag 3 oktober 2009

Ja på Irland efter andra och sista omröstningen.

var det avgjort. Irland har godkänt Lissabonfördraget (om än med undantag för bl.a. få fortsätta förvägra kvinnor rätten till abort). Så slipper Irländarna rösta fler gånger...

Medborgaren, inte myndigheten i centrum.

De rödgröna skriver idag på DN-debatt om att effektivisera myndigheter. Klokt. När det gäller de myndigheter jag främst arbetar med så lär det behövas en hel del arbete för att vi medborgare ska få ut sin rättmätiga service.

F-kassan är riktigt styvmoderligt behandlad av regeringen. Det skriver jag om bl.a. här. AF har vart hårt ansatta och också här har myndigheten fått ta stora delar av den kritik för arbetslöshetskrisen som borde falla på regeringen. När stupstocken i sjukförsäkringen nu slår till mot 14 000 sjuka människor 1 januari 2010 står de på trappan till AF:s kontor. Det kommer belastningen att öka ytterligare på både F-kassan och AF.

För att kunna ge människor som har vart långt ifrån arbetsmarknaden länge rätt stöd för att få möjligheten att komma tillbaka behövs effektivisering och mycket bättre samordning, men framför allt ett mycket starkare fokus på medborgarens rättigheter inte myndighters struktur.

PS.
Dessutom behövs en trygg försäkring där den som är sjuk och inte kan arbeta har rätt till ersätning, men också kan känna sig trygg i att få stöd tillbaka till arbetsmarknaden.

fredag 2 oktober 2009

Samma gamla skattesänkarparti lägger en klassbudget.

Även i årets budget ökar regeringen klyftan mellan skattetabellerna. Pensionärer, föräldralediga, sjuka och arbetslösa ska betala mer i skatt. Detta trots att bevisen för att regeringens s.k. jobbskatteavdrag inte ger fler jobb. Det är en tydlig prioritering, och ett bevis på att moderaterna (trots ny fernissa och aktiv PR) är samma gamla skattesänkarparti. Att de i kristider lånar pengar till att sänka skatten, mest för de som har det bäst, gör inte saken bättre.

Andersborg kallade regeringens budget för en krisbudget. Det är sant till så motto att krisens effekter i och med regeringens budget blir än mer kännbara för många Svenskar och mest för de som har det ekonomiskt tuffast. Men det rätta namnet på budgeten skulle snarare vara – en klassbudget – som medvetet ökar klyftorna i Sverige.

Ökade orättvisor är inte lösningen på de utmaningar Sveriges står inför.