lördag 3 oktober 2009

Ja på Irland efter andra och sista omröstningen.

var det avgjort. Irland har godkänt Lissabonfördraget (om än med undantag för bl.a. få fortsätta förvägra kvinnor rätten till abort). Så slipper Irländarna rösta fler gånger...