tisdag 20 oktober 2009

Jag tänker vaccinera mig.

Idag redovisar DN att flera av mina kollegor inte tänker vaccinera sig mot den sk svininfluensan. Det tänker jag. Inte för att jag är i nån riskgrupp eller för att jag är orolig för att bli smittad utan enbart av solidaritetsskäl.

Ett vaccin har effekt på den individ som får det, genom att mitt immunförsvar klarar den smitta som vaccinet avser. Men framför allt är vaccinering en gemensam nytta. När mer än 80 procent av befolkningen tar vaccinet så får samhället som helhet ett gott skydd. Genom att låta vaccinera sig kan man minska risken för att andra blir sjuka, till exempel de som av medicinska skäl inte kan vaccineras.
Av samma skäl har jag låtit alla mina tre barn få BVC:s trippelvaccin. Inte för att jag är orolig för att de ska få polio eller difteri, utan för att hålla dessa sjukdomar i skack för både mina barn och andras ungars skull.

Om du är orolig så rekomenderar jag Krisinformation.