måndag 26 oktober 2009

Jag är välnärd.

Jag söker min politiska näring i de berättelser och bilder jag får av ett Sverige som slits isär. Och jag är välnärd. Varje dag får jag vittnesmål om hur regeringens nya sjukskrivningsregler slår i verkligheten. Det är en massiv oro som möter den som lyssnar.

Idag har jag vart i Västerås och fått ytterligare beskrivningar från kommunalare, vårdförbundare, ST:are, Arbetslivsresurs, arbetsförmedlare och fackligt och politiskt aktiva. Samtidigt läser jag regeringens proposition om hur de riggar system för utkastningen från sjukförsäkringen.

En sjukförsäkring som kastar ut sjuka människor ur försäkringen, som inte ger insatser tillbaka till arbete eller nödvändig rehabilitering kombinerat med minskat fokus på arbetsmiljö och en skenande arbetslöshet är inte lösningen på de problem Sverige står inför.