fredag 30 oktober 2009

(S)torstadens parti!

I förmiddags var jag föredragande för området Ett Sverige i sammanhållning på S-kongressen. Jag är glad att kunna säga att S nu på riktigt är ett parti för storstaden.

Vi ser kraften i dynamiska och hållbara storstäder. Vi ska ta tillvara potentialen i storstädernas snabba utveckling. Välfärds- och familjepolitiken ska passa människor i en storstad. Bostadsbristen ska byggas bort, slita områden byggas om. Infrastrukturen i städerna ska byggas ut och bättre knyta ihop stadsdelar och bostadsområden.

För att möta ett alltmer föränderligt arbetsliv och behov som föräldrar har för att få vardagen att gå ihop beslutades att kommuner måste ge möjlighet till en trygg och fungerande barnomsorg, även på kvällar, helger och nätter.

Socialdemokraternas inriktning är glasklar vi tar utgångspunkten i verkligheten också i storstäderna. Jag är stolt över att göra barnomsorgen mer tillgänglig. Förslaget stämmer bra överens med vår arbetslinje. En ensamstående mamma inte ska behöva tacka nej till ett arbete på obekväm arbetstid. Många familjer upplever att tiden inte räcker till, speciellt i storstäderna.