måndag 5 oktober 2009

Barnen ska inte betala krisen.

Imorgon pressenterar S hela skuggbudgeten. Självklart ligger fokus på jobb och rättvisa. Men det är också tydligt att vi tar utgångspunkten i människors vardag när vi formar en framtidspolitik, inte minst syns det på familjepolitiken. Här finns en politik som båda vågar lyfta frågan om småbarnsfamiljernas kamp om tiden och om att få livet att gå ihop, och en offensiv politik för att motverka orättvisor mellan barn med en tydlig signal om att barnen inte ska betala krisen.

På familjepolitikens område är skillnaderna mellan höger och vänster i politiken glasklar. I fyra år nu har Hägglund lagt familjepolitiska budgetar som var i princip tomma. Två saker har han och regeringen gjort. 1. Skrotat målet om att familjepolitiken ska utjämna orättvisor mellan barn, och i spåren av detta växer barnfattigdomen i Sverige dramatiskt. 2. Infört vårdnadsbidrag, mitt i brinnande lågkonjunktur prioriterar regeringen (vid sidan av skattesänkningar) bidrag istället för jobb – så mycket för den arbetslinjen.