fredag 2 oktober 2009

Samma gamla skattesänkarparti lägger en klassbudget.

Även i årets budget ökar regeringen klyftan mellan skattetabellerna. Pensionärer, föräldralediga, sjuka och arbetslösa ska betala mer i skatt. Detta trots att bevisen för att regeringens s.k. jobbskatteavdrag inte ger fler jobb. Det är en tydlig prioritering, och ett bevis på att moderaterna (trots ny fernissa och aktiv PR) är samma gamla skattesänkarparti. Att de i kristider lånar pengar till att sänka skatten, mest för de som har det bäst, gör inte saken bättre.

Andersborg kallade regeringens budget för en krisbudget. Det är sant till så motto att krisens effekter i och med regeringens budget blir än mer kännbara för många Svenskar och mest för de som har det ekonomiskt tuffast. Men det rätta namnet på budgeten skulle snarare vara – en klassbudget – som medvetet ökar klyftorna i Sverige.

Ökade orättvisor är inte lösningen på de utmaningar Sveriges står inför.