fredag 30 oktober 2009

Vad hände egentligen med sprututbytet?

Jag har fått många frågor kring vad som egentligen hände med sprututbytesprogrammen på kongressen i morse. Här nedan finns citat från kongressens beslut.

Ställningstagande från kongressen i motionsutlåtande:
Samhällets insatser för människor med missbruksproblem måste enligt partistyrelsens uppfattning utvecklas och bli effektivare. En förutsättning för framgångsrik missbruksvård är fungerande vårdkedjor. För att så få som möjligt ska missbruka och dö av narkotika måste behandling erbjudas mycket snabbare än vad som sker idag.
Även aktiva missbrukare ska beredas möjlighet att leva ett värdigt och sjukdomsfritt liv så långt det bara går, till exempel genom sprutbytesprogram som hindrar smittspridning och som ger möjlighet att komma i kontakt med missbrukaren och erbjuda behandling. För att sprutbytesverksamhet ska stå i samklang med den svenska narkotikapolitiken krävs att verksamheten är förknippad med strikta regler för att förhindra läckage av sprutor till den illegala marknaden. Ett grundläggande krav är också att resurser finns för motivation, avgiftning och vård i den region som bedriver sprutbytesverksamhet. Att som en smittskyddsåtgärd bedriva sprutbytesverksamhet är enligt partistyrelsens uppfattning inte ett avsteg från vår restriktiva narkotikapolitik. Missbruk av narkotika är och ska vara olagligt.

Stycke i riktlinjerna för den kommande mandatperioden:
Bättre hjälp ut ur missbruk. Ett aktivt förebyggande arbete och insatser för att stödja individen är centralt för att motverka missbruk. När en person är motiverad att bryta sitt missbruk måste vård ges omedelbart – annars försitts chansen. För varje missbrukare behöver en individuell vårdplan upprättas för sysselsättning, bostad, vård och ett nya sociala nätverk. Missbruk ska inte utestänga från behandling av psykisk problematik. Missbrukare som inte lyckas nå drogfrihet har rätt till ett värdigt och så långt möjligt sjukdomsfritt liv.

Det kongressen gjorde under plena i förmiddags var att plocka bort meningen ”Därför är åtgärder som sprutbytesprogram och metadonbehandling viktiga.” ur texten om riktlinjer för de närmaste fyra åren. Vissa vill måla upp det som en symbolhandling från kongressen. Men beslutet ska inte övertolkas. Det handlar bara om att vi inte vill ha meningen om vikten av dessa metoder framför andra just i riktlinjerna. I sak är det ingen positionsförändring från det socialdemokratiska partiet.