fredag 23 oktober 2009

S begär aktuell debatt om F-kassan

Till Talmannen

Socialdemokraterna begär aktuell debatt med anledning av de långa handläggningstiderna hos Försäkringskassan.

I morse rapporterade Sveriges Radios Ekoredaktion om långa handläggningstider hos Försäkringskassan. Det får svåra konsekvenser för den enskilde individen. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har Försäkringskassan implementerat en lång rad komplicerade reformer på kort tid som har krävt en omfattande administration samtidigt som stora omorganisationer genomförts och resurserna inte varit tillräckliga.

Mot denna bakgrund begär Socialdemokraterna i riksdagen en aktuell debatt.