fredag 9 oktober 2009

Ingen utförsäkring med S politik

Jag har fått frågor om socialdemokraternas budget och hur vi hanterar de utförsäkrade. Vår utgångspunkt är att alla som kan ska arbeta. Men vi kan alla bli sjuka och då ska sjukförsäkringen ge både aktiva vägar tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet.

Det fanns brister i den tidigare sjukförsäkringen och det är ett av de områden där vi har omprövat sin politik. Det var inte bra att människor med tillfällig förtidspension blev kvar i sjukförsäkringen för länge, utan tillräckligt stöd och rehabilitering tillbaka till arbete.

Regeringens förändrade regler och utförsäkringar är inte lösningen på problemet. De har infört en stupstock och nästa år kommer 54 000 personer att kastas ut ur sjukförsäkringen, 32 000 av dessa har tillfällig förtidspension och den ersättningsformen upphör helt. Det skapar ännu ett glapp i kedjan för den sjuke, men är en verklighet vi måste förhålla oss till. Nu föreslår regeringen att Arbetsförmedlingen ska ta över ansvaret för dessa försäkringslösa personer – men de skjuter inte till tillräckliga resurser.

Vårt svar är glasklart. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning, även om man är sjuk en längre tid. Vi säger nej till stupstocken i sjukförsäkringen. Vi föreslår en kraftig satsning på rehabilitering och lönebidrag. En miljard mer än regeringen de närmaste åren för rehabilitering och dessutom ett handslag med ideell sektor om 10 000 lönebidrag för just den här gruppen.

Med socialdemokraternas politik blir ingen utförsäkrad. Om det visar sig att man inte har arbetsförmåga ska man åter till sjukförsäkringen. Bedöms man vara för sjuk för att arbeta just nu ska man ha sjukpenning. Bedöms man inte kunna komma tillbaka till arbete i framtiden ska man ha sjukersättning. Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet, men man ska också känna sig trygg i att få stöd och hjälp in i arbetslivet.