lördag 3 oktober 2009

Medborgaren, inte myndigheten i centrum.

De rödgröna skriver idag på DN-debatt om att effektivisera myndigheter. Klokt. När det gäller de myndigheter jag främst arbetar med så lär det behövas en hel del arbete för att vi medborgare ska få ut sin rättmätiga service.

F-kassan är riktigt styvmoderligt behandlad av regeringen. Det skriver jag om bl.a. här. AF har vart hårt ansatta och också här har myndigheten fått ta stora delar av den kritik för arbetslöshetskrisen som borde falla på regeringen. När stupstocken i sjukförsäkringen nu slår till mot 14 000 sjuka människor 1 januari 2010 står de på trappan till AF:s kontor. Det kommer belastningen att öka ytterligare på både F-kassan och AF.

För att kunna ge människor som har vart långt ifrån arbetsmarknaden länge rätt stöd för att få möjligheten att komma tillbaka behövs effektivisering och mycket bättre samordning, men framför allt ett mycket starkare fokus på medborgarens rättigheter inte myndighters struktur.

PS.
Dessutom behövs en trygg försäkring där den som är sjuk och inte kan arbeta har rätt till ersätning, men också kan känna sig trygg i att få stöd tillbaka till arbetsmarknaden.