lördag 31 oktober 2009

Nej till vinstuttag i välfärden - Ännu ett steg i S politik för att möta storstadsbon!

Det har vart en lång diskussion om vinstuttag i välfärden inom S. För att friska upp minnet lite kan man läsa här. Nu äntligen går vi i mål. Kongressen har just antagit förändringar i förslaget till riktlinjer som tydligt visar vart S står.

"Vi vill åta oss uppgiften att kvalitetssäkra välfärden och se till att den styrs av människors behov. Det är medborgarnas välfärd, trygghet och valfrihet vi vill garantera. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till vinstuttag. För att genomföra detta krävs en ny reglering som syftar till att uppnå högre kvalitet i välfärden och skärpta etableringskrav. "

Det är ett beslut som är viktigt både för att det visar vad vi vill, men också för att det möter den ilska och oro som många människor i min stad upplever. S visar åter igen att vi ser vardagen för människor i Stockholm och formar en politik för att möta detta.