tisdag 29 mars 2011

Livspussel kräver mer politiskt ansvar.

SvD har en spännande artikelserie kring barnvaktshjälp och livspussel. Läs här. Livspusselproblemet sätter fingret på något viktigt i vårt samhälle. Nått grundläggande står inte rätt till när vi lever ett liv som inte går ihop. Att reducera det till en fråga om bidrag för att köpa sig bort från de pusselbitar som inte får plats är både fel fokus och oansvarigt.

Fel fokus för det handlar om så mycket mer. Det handlar om hon som aldrig kan stänga av telefonen, som kollar mailen under Bolibompa och som är ständigt jagad av nästa deadline. Men det hanslar också om hon som jobbar 67,5 procent i hemtjänsten och som vill och behöver men inte kan ta extra helger, för sonens pappa vägrar byta helg, föräldrarna bor på annan ort och förskolan är stängd på helger. Båda dessa kvinnor brottas med tid och pusselbitar som inte passar in i livet. Båda dessa kvinnor vill jobba heltid, varken mer eller mindre, och på så vis kunna få makt över sitt liv och sina pusselbitar.

Oansvarigt för det skuldbelägger. Det privatiserar ett samhällsproblem till något som du själv ska köpa dig fri från. Hämta-tre-stressen är väl det tydligaste beviset för hur ett socialt tryck skuldbelägger den som gör (eller tvingas göra) ett annat val. Så minskar också trycket för att säkerställa att barnomsorgen är så bra att varje förälder med gott samvete kan utnyttja barnomsorgen och hämta tidigare när man vill och kan, utan socialttryck och stress. Att livet är komplicerat i ett komplext samhälle är en gemensam angelägenhet.

Dessutom är skattebidrag för den som har råd att köpa vissa tjänster ett slöseri med resurser. Resurser som skulle kunna användas till att utveckla välfärden och underlätta för den som har svårt att få livet att gå ihop.

måndag 28 mars 2011

Dödsstraffet ökar och minskar.

Idag presenteras Amnestys årliga statistik över dödsstraffet i världen. Det är både glädjande och deprimerande läsning. Glädjande är att antalet länder som avskaffat dödsstraffet fortsätter att öka. Men samtidigt ökade antalet länder som genomförde avrättningar under 2010 ökade till 23 jämfört med 19 länder 2009. Och dödsdomar avkunnades i minst 67 länder, även detta en ökning jämfört med 2009 då dödsdomar avkunnades i 56 länder.

Det senaste decenniet har ändå trenden tydligt pekat i positiv riktning. Antalet avrättningar har stadigt minskat och ytterligare 31 länder har avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken. Under 2010 har Amnesty kunnat bekräfta 527 avrättningar jämfört med 714 under 2009.

Hela rapporten kan du läsa här.

söndag 27 mars 2011

Världens bästa partisekreterare vågar.

Sitter i kongresssalen och följer debatten. Den präglas av viktig omprövning, som jag skrev om igår. Har precis lyssnat på en engagerad nyvald partisekreterare, som betonar att synen på organisationen är politisk. Samtidigt läser jag på svd hur hon inte räds att fortsätta vara politisk. Precis så vill jag att en partisekreterare ska vara. Så här avslutar Carin dagens replik till Svenska Näringsliv:

Dagens ersättningssystem inom vård, skola och omsorg innebär att svenska skattebetalare betalar för kostnader som inte finns. Överskottet blir till vinster i riskkapitalisters fickor. Det är dålig användning av skattemedel, som skulle behövas för att höja kvaliteten i välfärden istället. Därför måste ersättningssystemen inom välfärden förändras. Målet är att skapa ett system som uppmuntrar till kvalitet, och där skattemedel stannar där de hör hemma – i välfärden.

Så går det om man leker affär med vården.

Husby tillhör ett av de områden som har absolut sämsta folkhälsa i Stockholm. Och som en rak konsekvens av moderaternas leka-affär-med-vården så tvingas nu vårdcentralen i Husby läggas ner.

Igår var jag ödmjuk gäst på en protestmanifestation i Husby. Många Husbybor hade samlats på sitt blåsiga torg för att visa att de vill ha sin vårdcentral kvar, att de är trötta på att makten inne i stan struntar i deras förort.

(S) i Stockholm har inte bara protesterat mot nedläggningen. Man har också konkreta förslag för att utveckla Husby vårdcentral så att Husbybornas närhet till primärvården skulle kunna säkras och dessutom skulle Husby bli navet för en ny och välbehövlig folkhälsosatsning.

Både DN och SvD skriver om manifestationen.
Om (S):s förslag kan du läsa mer här.

lördag 26 mars 2011

En kongress som visar på riktning.

Har setat i kongressalen under stora delar av allmänpolitiska debatten och slås av hur kongressen kräver förnyelse. Två huvudingångar har vart mest tydligt framträdande och upptagit flest ombuds talartid.

1. Behovet av att stärka löntagarnas rättigheter. I en tid med visstid, projet, F-skattesedel och en stor "arbetskraftsreserv" behövs en socialdemokrati som har konkreta förslag för bättre arbetsmiljö och rätt till heltid.

2. Stoppa vinstuttag i välfärden. När vi ser hur vårdbolag och skolkoncerner plockar ut mångmiljonbelopp av våra skattepengar samtidigt som resultaten i skolan sjunker och tryggheten i vård och omsorg raseras så måste en modern socialdemokrati ta ställning för medborgarnas rätt och för att skattepengar ska gå till välfärd, inte till riskkapitalister.

de här länkarna kan du se hur de läktaren ser på kongressen.

fredag 25 mars 2011

Den ovillige finansministern.

Plikt är Anders Borgs drivkraft säger han själv. Konstigt. Var det av plikt Borg, ökade inkomstklyftorna mellan kvinnor och män, försämrade tryggheten för löntagare och förde en ekonomisk politik som gör att barnfattigdomen når rekordnivåer?

Nej jag tror inte det. Jag tror det var för han ville. Politik är att vilja, och moderat politik är att vilja öka ojämlikheten. Inte för att de är elaka, men för att de tror att det är bättre att var och en får klara sig själv.

Hade det handlat om plikt hade landets finansminister sett till vad som är bäst för en liten öppen ekonomi som Sverige. Vår styrka har alltid legat i att kunna vara snabba på omställning. För att klara det har vi behövt en väl utbildad arbetskraft och en generell välfärd som stöttar i omställningen. Kort sagt, ökad jämlikhet driver tillväxt, som driver jämlikhet, som driver…

Men som sagt. Jag tror att även Anders Borg drivs av vilja, och om inte vad vill han då?

fredag 18 mars 2011

Bara en vecka kvar.


Sitter på partistyrelsemöte där vi tar de sista besluten inför extra-kongressen, dag- och arbetsordning. Jag ser verkligen fram emot kongress, eller egentligen inte kongressen ska jag ärligt säga, men att partiet orkar blicka utanför den egna naveln. Sverige förtjänar en stark och modern socialdemokrati som tar sig an framtidens utmaningar.

tisdag 15 mars 2011

RUT vs Solidaritet

De flesta av oss kommer att bli gamla och många av oss kommer behöva hjälp och stöd med vardagssysslor. Precis som i all annan välfärd så finns det två sätt att lösa detta: Solidariskt – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov, eller Enskilt – var och en sköter sig själv. Solidaritet är dessutom effektivt, medans enskilda lösningar driver ökad ojämlikhet.

Igår kom SCB med nya siffror om vilka som nyttjar skatteavdraget vid köp av hushållsnära tjänster. Det nya i siffrorna var en ökning hos gruppen ensamstående kvinnor över 85 år. Kvinnor som av olika skäl upplever att de inte får sina behov av stöd och hjälp i vardagen täckta av hemtjänsten.

Hemtjänsten har stora brister. Idag måste man vara riktigt illa där an för att kunna få del av hemtjänst. Varje enskild timma ska bistånds-bedömas. Hemtjänsttaxan är på många håll i landet mycket hög. Möjligheten att påverka innehållet i servicen är nära nog obefintlig. Valfriheten är begränsad till att välja vilket företag som säljer tjänsten, men inte vem som kommer och utför den.

Genom att rusta ner en solidarisk välfärd tvingas enskilda lösningar fram. SCB:s siffror är en alvarlig signal, både en signal om hur illa det står till i stödet till våra älder. Men också om hur samhället i det dolda vrids bort från solidaritet.

söndag 13 mars 2011

Kärnkraft är jättebra - om inte vore för uran-brytningen, slutförvaringen och risken...

Vid brytningen av uran skadas natur och människor främst i fattiga delar av världen. Slutförvaringen sker inkapslat i urberget i hopp om att ingen ska gräva där på tusentals år. Själva Klyvningen är så osäker att det inte finns ett försäkringsbolag i världen som vill försäkra verksam-heten. Till det måste vi lägga risken att aktivt uran hamnar i orätta händer och förvärrar säkerhetsläget i världen ytterligare. Men om det inte vore för det skulle kärnkraft vara en bra, säker och ren källa.

När jag med oro läser om det som sker i Japan i efterdyningarna av flodvågen mot slås jag av hur aktuell Tage Danielsson fortfarande är.

tisdag 8 mars 2011

Gränslöst systerskap är bättre än ett Grattis.

Sitter på riksdagsgruppens veckomöte där vi idag pratar om demokratisering och mänskliga rättigheter i Nordafrika. Snart drar jag på mig mössa och tjocka strumpor för att dagens sista aktivitet - Demonstrationen.

Och sist, en påminnelse:
Man säger INTE Grattis på Kvinnodagen. "Vi som fått blommor och morsdagspaket istället för lika lön och jämlikhet."

Det självklara: Halva makten – Hela lönen.

Sverige har en stolt historia av jämställdhet och vi ser oss gärna som ett föredöme i internationella jämförelser. Men 8:e mars är inte en dag för självbelåtenhet. Jag fortsätter kräva det självklara: Halva makten – Hela lönen.

Den borgerliga regeringens ekonomiska politik har ökat ojämlikheten mellan kvinnor och män. Nästan 60 procent av skatteförändringarna och reformerna under den förra mandatperioden har gått till män. Samtidigt har kvinnor i högre grad än män drabbats av försämringarna i exempelvis sjuk- och föräldraförsäkringarna. De olika skattetabellerna för förvärvsarbetande, pensionärer, sjuka, arbetslösa och föräldra-lediga slår också hårdare mot kvinnor. Fler kvinnor än män är föräldralediga, pensionärer och sjukskrivna.

Det som låser in och hindrar för kvinnor ska förändras till sådant som istället frigör och skapar möjligheter. Det viktigaste är givetvis kvinnors rätt till arbete och egenförsörjning. Lika lön för lika arbete.

Inom den offentliga sfären rycker kvinnorna fram, representativiteten ökar vilket fördjupar demokratin. Men på toppnivåerna inom politiken, organisationerna, förvaltningen, rättsväsendet och näringslivet är det för tunt med kvinnor. Förebilderna måste bli fler.

Sverige är kanske mer jämställt än andra länder men ändå fortfarande ett patriarkalt land. Det krävs politisk vilja för att förändra detta. Vi vet att dagens orättvisa skattesystem tar pengar från män och ger till kvinnor och vi vet att kvinnliga ledare fortfarande är undantaget. För att nå Halva makten & Hela lönen krävs att vi vågar och orkar prioritera kvinnors rätt och möjlighet till arbete, men också våga ge fler kvinnor makt.

torsdag 3 mars 2011

Är skatter skadligt?

Igår var jag på på seminarium på ABF-Huset. Det var hundra år sedan och riktigt roligt. I två timmar så fick vi en genomgång av Arbetar-rörelsens tankesmedjas nya rapport "Är skatter skadliga?" Bra inlägg i debatten. Läs den här.