fredag 25 mars 2011

Den ovillige finansministern.

Plikt är Anders Borgs drivkraft säger han själv. Konstigt. Var det av plikt Borg, ökade inkomstklyftorna mellan kvinnor och män, försämrade tryggheten för löntagare och förde en ekonomisk politik som gör att barnfattigdomen når rekordnivåer?

Nej jag tror inte det. Jag tror det var för han ville. Politik är att vilja, och moderat politik är att vilja öka ojämlikheten. Inte för att de är elaka, men för att de tror att det är bättre att var och en får klara sig själv.

Hade det handlat om plikt hade landets finansminister sett till vad som är bäst för en liten öppen ekonomi som Sverige. Vår styrka har alltid legat i att kunna vara snabba på omställning. För att klara det har vi behövt en väl utbildad arbetskraft och en generell välfärd som stöttar i omställningen. Kort sagt, ökad jämlikhet driver tillväxt, som driver jämlikhet, som driver…

Men som sagt. Jag tror att även Anders Borg drivs av vilja, och om inte vad vill han då?