söndag 13 mars 2011

Kärnkraft är jättebra - om inte vore för uran-brytningen, slutförvaringen och risken...

Vid brytningen av uran skadas natur och människor främst i fattiga delar av världen. Slutförvaringen sker inkapslat i urberget i hopp om att ingen ska gräva där på tusentals år. Själva Klyvningen är så osäker att det inte finns ett försäkringsbolag i världen som vill försäkra verksam-heten. Till det måste vi lägga risken att aktivt uran hamnar i orätta händer och förvärrar säkerhetsläget i världen ytterligare. Men om det inte vore för det skulle kärnkraft vara en bra, säker och ren källa.

När jag med oro läser om det som sker i Japan i efterdyningarna av flodvågen mot slås jag av hur aktuell Tage Danielsson fortfarande är.