måndag 28 mars 2011

Dödsstraffet ökar och minskar.

Idag presenteras Amnestys årliga statistik över dödsstraffet i världen. Det är både glädjande och deprimerande läsning. Glädjande är att antalet länder som avskaffat dödsstraffet fortsätter att öka. Men samtidigt ökade antalet länder som genomförde avrättningar under 2010 ökade till 23 jämfört med 19 länder 2009. Och dödsdomar avkunnades i minst 67 länder, även detta en ökning jämfört med 2009 då dödsdomar avkunnades i 56 länder.

Det senaste decenniet har ändå trenden tydligt pekat i positiv riktning. Antalet avrättningar har stadigt minskat och ytterligare 31 länder har avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken. Under 2010 har Amnesty kunnat bekräfta 527 avrättningar jämfört med 714 under 2009.

Hela rapporten kan du läsa här.