måndag 12 oktober 2009

Tack Alexandra för att du orkar berätta.

Idag vill jag tacka Alexandra Johanssons för att hon orkar ge oss sin berättelse i Aftonbladet. Läs den du också.

Jag får dagligen berättelser från människor som vittnar om hur de nya hårdare sjukskrivningsreglerna drabbar och om den fruktansvärda oro det innebär att stå inför att helt kastas ut ur sjukförsäkringen. I moderaternas Sverige blir det kallare och utanförskapet växer.

Förra sommaren beslutade moderaterna och deras allierade om nya sjukskrivningsregler. Bla nedtrappning av ersättningen, en uppluckring av anställningstryggheten för sjuka, minskat ansvar för arbetsgivaren, mindre resurser till rehabilitering och den sk stupstock som Alexandra berättar om. Det finns numera en sista dag i sjukförsäkringen. Oavsett hur sjuk du är så kan du förbruka din sista dag och helt enkelt försäkras ut.

Det är inte värdigt ett välfärdsland att ha en sjukförsäkring som kastar ut sjuka människor. Den som kan ska arbeta, men den som är sjuk ska ha rätt till sin försäkring även om man är sjuk en längre tid. För ingen blir friskare av att hon får sin försörjning undanryckt. Även Alexandra har räkningar att betala i slutet av månden och barn som behöver overaller till vintern.