tisdag 9 oktober 2012

Dags att kasts skygglapparna - Sverie har inte råd med en fortsatt akivt passiv bostadspolitik.

Bostadsbyggandet fortsätter sjunka trots att efterfrågan ökar. SCB:s siffror (som finns här) är nedslående: Under första halvåret 2012 har nyproduktionen av flerbostadshus sjunkit med 26 procent och småhus 53 procent jämfört med samma tid förra året. Samstämmiga bedömare pekar på att vi skulle behöva fördubbla produktion och komma upp i en årlig nyproduktion på 35-40 000 bostäder.

Det framgår med all önskvärd tydlighet att regeringen inte anser att Sverige behöver en bostadspolitik. Men nu vore det klädsamt att kasta av de ideologiska skygglapparna. Sverige har inte råd med en fortsatt aktivt passiv bostadspolitik. Vi förlorar jobb direkt i byggsektorn där varslen nu börjar rulla in. Men också indirekt då en stagnerad bostadsmarknad med stor brist hämmar en dynamisk arbetsmarknad som är en av nycklarna till ökad tillväxt och fler jobb i en modern ekonomi. Vad Sverige behöver är en samlad, aktiv och hållbar bostadspolitik för att kunna stå sig stark in för framtiden.

Bild från SCB.