måndag 30 januari 2012

Avstamp för att bli ett än bättre parti i opposition mot orättvisor.

Efter en mycket turbulent vecka har mitt parti genomgått en extra ordinär händelse. På lördagen 21 januari klockan 15.00 meddelar vår partiordförande Håkan Juholt att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan och på fredagen 27 januari klockan 12.00 väljer partistyrelsen Stefan Löfven till vår nya ordförande. Det var inte en lätt vecka. Många långa diskussioner både i det verkställande utskottet, men också i hela partiorganisationen.

För mig har det hela tiden var självklart att vi behöver öppna upp vårt arbetssätt när det gäller val av företrädare. Men att kasta ut hela partiet i en nomineringsprocess nu vore oansvarigt. För att medlemmarna på riktigt ska få ett ökat inflytande krävs att vi utarbetar en struktur kring nominering och val. Om inte så är det alldeles uppenbart att landets kvällstidningar gärna tar på sig rollen att rigga detta och det skulle inte gynna demokratin, utan snarare det motsatta. Dessutom behöver vi hitta ett sätt att göra upp med Nejsägarkutluren. På central nivå är partikongressen i april 2013 nästa möjlighet då hela partiledningens mandat prövas igen. Ingen är vald längre än till nästa kongress.

Men det socialdemokratiska partiet kan inte vara utan ordförande i mer än ett år, eller ens en vecka. Därför var det viktigt att samlas kring en person som kan väljas av partistyrelsen, som är högsta beslutande organ mellan kongresserna. Genom valet av Stefan Löfven så hanterar vi den uppgift vi är satta att göra utan att bruka våld på den representativa demokratin. Stefan har nämligen av den senaste partikongressens valda ombud fått mandat att ingå i partiets ledning. Valet är ur demokratiperspektiv betydligt mer smakfullt än att partistyrelsen bara skulle plocka någon ur högen av de vanliga kändisarna som kvällstidningarna gör listor på.

Men. Att välja Stefan Löfven var inte bara den bästa och mest logiska lösningen. Det var också ett bra val. Stefan har ett välkänt öppet ledarskap och han bottnar i de viktiga frågorna om jobben, välfärden och internationalism. Jag är övertygad om att detta kommer samla vår socialdemokrati i ett svårt läge och möjliggöra för ett avstamp i politiken.

För dig som missade Stefans tack när han blev vald på partistyrelsen vill jag rekommendera att lyssna här: